DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-95-101

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ: НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В НАПРЯМІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ

Дмитрій Олександрович Грицишен, Олена Адамівна Лаговська

Анотація


Аналізуються особливості впливу глобалізаційних процесів
на розвиток соціально-економічних відносин та обґрунтовується необхідність їх трансформації в напрямі концепції стійкого розвитку.

Ключові слова


глобалізація; економічна безпека; економічні системи; трансформація; концепція стійкого розвитку

Повний текст:

PDF

Посилання


Білорус О.Г. Глобалізація і безпека розвитку [монографія] / О.Г. Білорус, Д.Г. Лук’яненко та ін.;Керівник авт. Колективу і наук. ред. О.Г. Білорус. – К.: КНЕУ, 2001. – 733 с.

Глущенко В.В. Грошово-кредитне забезпечення ринкових транзицій економіки України / В.В. Глущенко, Я.П. Ющенко // Вісник Харківського університету ім. В.І. Каразіна. Серія Економіка. – 2001. – № 508. – С. 156-159.

Гнатюк В.С. Экологическое общество как один из путей достижения социокультурной устойчивости / В.С. Гнатюк // Вестник МГТУ: Труды Мурман. гос. техн. ун-та. – 2010. – Т. 13. – № 2. – С. 416-424.

Мамедов Н.М. Исторический процесс и концепция устойчивого развития / Н.М. Мамедов // Век глобализации. – 2010 р. – № 2 (6). – С. 33-46.

Маршалл А. Принципы политической экономии / А. Маршалл. - М.: Экономика. - Т. 3. – 1993. – 352 с.

Мочерний С. Моделі трансформаційних процесів економіки (теоретико-методологічні аспекти) / С. Мочерний // Економка України. – 2005. – № 2. – С. 13-21.

Орлова М.А. Неопределенность экономической среды и бизнес-риски в условиях глобализации: автореф. дис. … канд.. экон. наук: 08.00.01 / М.А. Орлова. – Москва, 2010. – 26 с.

Пискулова Н.А. Экологический вектор развития мировой экономики: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Специальность: 08.00.14 “Мировая экономика” /Н.А. Пискулова. – М: Московский государственный институт международных отношений (Университет)МИД РФ, 2011. – 52 с.

Савчук В.С. Трансформаційна економіка: [навч. посіб] / [Савчук В.С., Зайцев Ю.К., Малий І.Й. та ін.]; За ред. В.С. Савчука, Ю.К. Зайцева. – К.: КНЕУ, 2006 р. – 612 с.

Субето И. Ноогенетические основы трансформация общества / И. Субето // Закономерности и перспективы трансформации общества: материалы V Международной Кондратьевской конференции: в 3-х т. – Т. 3. – М.: 2004. – С. 63-79.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.