DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-67-72

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ОБ’ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ ОБЛІКУ ВНУТРІШНІХ РОЗРАХУНКІВ

Наталія Валеріївна Гойло

Анотація


Розглянуто окремі види організаційно-правових форм об'єднань підприємств та визначено їх вплив на організацію бухгалтерського обліку внутрішніх розрахунків.

Ключові слова


підприємство; об'єднання підприємств; види організаційно-правових форм; бухгалтерський облік; організація обліку внутрішніх розрахунків

Повний текст:

PDF

Посилання


Большой бухгалтерский словарь / Под ред. А.Н. Азрилияна. – М.: Институт новой экономики, 1999. – 574 с.

Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. – М.: Книжный мир, 2001. – 895 с.

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV [Електронний ресурс] // Законодавство України [офіційний веб-сайт Верховної ради України]. —Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=435-15

Момот Т.В. та ін. Вартісно-орієнтований організаційно-економічний механізм корпоративного управління холдинговими компаніями: стратегія отримання комбінаторних переваг: монографія // Т.В. Момот, М.В. Кадничанський, О.А. Лобанов, Н.В. Рудь. – Х.: Фактор, 2010. – 220 c.

Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України затверджене Постановою Правління Національного банку України 30.12.1998 р. № 566 [Електронний ресурс] // Законодавство України [офіційний веб-сайт Верховної ради України]. — http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0056-99

Приложение 2 к Приказу Министерства финансов СССР от 28 марта 1985 г. N 40 Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета производственно-хозяйственной деятельности объединений, предприятий и организаций. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economics.kiev.ua/download/ZakonySSSR/data02/tex12639.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.