DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2012-1(22)-61-66

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Вікторія Валентинівна Вольська, Марія Броніславівна Камінська

Анотація


Досліджено особливості управлінського обліку
в сучасних аграрних підприємствах.

Ключові слова


управлінський облік; аграрні підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Організація управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.00.09 [Електронний ресурс] / Н.В. Тлучкевич; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. – К., 2007. – 20 с.

Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – 4-те вид. – К.: Лібра, 2008. – 704 с.

Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця; 2-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 480 с.

Огійчук М.Ф., Плаксієнко В.Я., Панченко Л.Г. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник. – 4-те вид., перероб. і допов. За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – К.: Алерта, 2007. – 979 с.

http://ozybooks.com/book/422-lekciyi/11-Page11.html


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.