DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-380-396

АНАЛІЗ ВІДХИЛЕНЬ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНТРОЛЮ

Жанна Миколаївна Ющак

Анотація


Наведено порядок виявлення відхилень трансакційних витрат від запланованого рівня, а також напрями аналізу таких відхилень. Визначено фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на виникнення відхилень  трансакційних витрат від запланованого рівня.


Ключові слова


трансакційні витрати; внутрішній контроль; відхилення

Повний текст:

PDF

Посилання


Дойл Д.П. Управление затратами: Стратегическое руководство / Д.П. Дойл ; пер. с. англ. И.В. Козырь, Н.С. Сологуб. – М. : ВолтерсКлувер, 2006. – 264 с.

Друри К. Учет затрат методом стандарт-костс / К.Друри ; пер. с англ., под. ред. Н.Д. Эриашвили. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 224 с.

Карпов А.Е. 100 % практического бюджетирования. Бюджетирование как инструмент управления / А.Е. Карпов. – М. : Результат и качество, 2006. – 400 с.

Контроль і ревізія : підручник / Ф.Ф. Бутинець, Н.Г. Виговська, Н.М. Малюга та ін. – 3-є вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП “Рута”, 2002. – 544 с.

Корінько М.Д. Контроль та аналіз діяльності суб’єктів господарювання і умовах її диверсифікації: теорія, методологія, організація : монографія / К.Д. Корінько. – К. : ДП “Інформ.-аналіт. агенство”, 2007. – 395 с.

Перспективи управлінського обліку: організаційно-методичний механізм як основа ефективної операційної діяльності підприємства : монографія / Ю.Д. Маляревський, С.В. Лабунська, Л.В. Безкоровайна. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 164 с.

Мизиковский И.Е. Генезис управленческогоучета на отечественных предприятиях / И.Е. Мизиковский. – М. : Экономистъ, 2006. – 199 с.

Палий В.Ф. Управленческий учет издержек и доходов (с элементами финансового учета) / В.Ф. Палий. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 279 с.

Славников Д.В. Аналитические инструменты управления затратами в системе контроллинга / Д.В. Славников. – Мн. : Регистр, 2007. – 160 с.

Cкатерщиков С. Прививка от Enron: Практическое руководство по организации комитета по аудиту, внутреннего контроля и внутреннего аудита в акционерных обществах / С. Скатерщиков. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. – 180 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.