№ 2(26) (2013)

Зміст

Статті

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Наталя Іванівна Бузак 3-15
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАЦІЙ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Любов Ярославівна Шевченко 16-35
АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДІВ PDF
Анатолій Михайлович Герасимович, Інна Анатоліївна Герасимович, Наталія Анатоліївна Морозова-Герасимович 36-55
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РУХУ ТОВАРІВ PDF
Олена Геннадіївна Дроздова 56-64
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ, ЯКА АМОРТИЗУЄТЬСЯ PDF
Тетяна Іванівна Єфіменко 65-74
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ СПРАВЕДЛИВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ: ОТОБРАЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ PDF (Русский)
Ирина Викторовна Жиглей, Елена Борисовна Сивак 75-102
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Руслана Іванівна Жовновач 103-115
УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОПЕРАЦІЇ ЗА МІЖНАРОДНИМИ РОЗРАХУНКАМИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко, Олена Олександрівна Зеленіна, Марина Володимирівна Пінчук 116-138
МІСЦЕ ЛІЗИНГУ В РОЗВИТКУ РИНКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ PDF
Ігор Віталійович Клименко 139-162
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ (ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Ярослав Іванович Костецький, Любомир Павлович Матійчук 163-171
ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У ПЕРІОД ОЧІКУВАННЯ КРИЗИ PDF
Валентина Миколаївна Костюченко, Віра Володимирівна Тронько 172-186
ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СТРАТЕГІЧНОМУ ВИМІРІ PDF
Василь Іванович Кузь 187-200
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ “БУХГАЛТЕРСЬКЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ” В СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
Сергій Федорович Легенчук, Катерина Олександрівна Дударєва 201-213
ДІЄВА СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД PDF
Тетяна Іванівна Ломаченко 214-226
ВИМОГИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Галина Миколаївна Лучик 227-236
ЛІЗИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Світлана Петрівна Ніколаєва 237-244
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСТІЙКОСТІ PDF
Людмила Григорівна Олейнікова, Тетяна Анатоліївна Веницька 245-255
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАНОЭКОНОМИКИ PDF (Русский)
Константин Викторович Павлов 256-268
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СИСТЕМУ ОБЛІКУ PDF
Яна Августинівна Порохнавець 269-279
МІСЦЕ І РОЛЬ КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Костянтин Іванович Редченко, Роман Михайлович Воронко 280-295
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ОСНОВІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ PDF
Роман Олександрович Савченко 296-303
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ PDF
Сергій Вікторович Тарасенко 304-312
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
Сергій Анатолійович Ткаченко 313-322
ОЦІНКА ТА ОПОДАТКУВАННЯ ВКЛАДІВ, ВНЕСЕНИХ ЗАСНОВНИКАМИ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ОБМІН НА КОРПОРАТИВНІ ПРАВА PDF
Надія Макарівна Ткаченко, Ігор Любомирович Цюцяк 323-336
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF
Тарас Русланович Хомяк 337-361
ШЛЯХИ УНІФІКАЦІЇ СИСТЕМ ОБЛІКУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРОДУКЦІЇ ОВОЧІВНИЦТВА PDF
Наталія Георгіївна Царук 362-379
АНАЛІЗ ВІДХИЛЕНЬ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНТРОЛЮ PDF
Жанна Миколаївна Ющак 380-396