№ 2 (26) (2013)

Зміст

Статті

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА PDF
Наталя Іванівна Бузак
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КОРПОРАЦІЙ PDF
Ірина Миколаївна Вигівська, Любов Ярославівна Шевченко
АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОМБАРДІВ PDF
Анатолій Михайлович Герасимович, Інна Анатоліївна Герасимович, Наталія Анатоліївна Морозова-Герасимович
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РУХУ ТОВАРІВ PDF
Олена Геннадіївна Дроздова
МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ, ЯКА АМОРТИЗУЄТЬСЯ PDF
Тетяна Іванівна Єфіменко
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ КАК ИНСТРУМЕНТ СПРАВЕДЛИВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ: ОТОБРАЖЕНИЕ РАСХОДОВ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ PDF (Русский)
Ирина Викторовна Жиглей, Елена Борисовна Сивак
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ЯК УМОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ PDF
Руслана Іванівна Жовновач
УЗАГАЛЬНЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОПЕРАЦІЇ ЗА МІЖНАРОДНИМИ РОЗРАХУНКАМИ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Валентина Олександрівна Іваненко, Олена Олександрівна Зеленіна, Марина Володимирівна Пінчук
МІСЦЕ ЛІЗИНГУ В РОЗВИТКУ РИНКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ PDF
Ігор Віталійович Клименко
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ (ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ) PDF
Ярослав Іванович Костецький, Любомир Павлович Матійчук
ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У ПЕРІОД ОЧІКУВАННЯ КРИЗИ PDF
Валентина Миколаївна Костюченко, Віра Володимирівна Тронько
ПРИНЦИПИ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СТРАТЕГІЧНОМУ ВИМІРІ PDF
Василь Іванович Кузь
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСУ “БУХГАЛТЕРСЬКЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ” В СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ PDF
Сергій Федорович Легенчук, Катерина Олександрівна Дударєва
ДІЄВА СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД PDF
Тетяна Іванівна Ломаченко
ВИМОГИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ PDF
Галина Миколаївна Лучик
ЛІЗИНГОВІ ОПЕРАЦІЇ В СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЛІЗИНГОВИХ КОМПАНІЙ: МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД PDF
Світлана Петрівна Ніколаєва
ОСОБЛИВОСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСТІЙКОСТІ PDF
Людмила Григорівна Олейнікова, Тетяна Анатоліївна Веницька
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ РАЗВИТИЯ НАНОЭКОНОМИКИ PDF (Русский)
Константин Викторович Павлов
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СИСТЕМУ ОБЛІКУ PDF
Яна Августинівна Порохнавець
МІСЦЕ І РОЛЬ КОНТРОЛЮ В УПРАВЛІННІ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Костянтин Іванович Редченко, Роман Михайлович Воронко
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ОСНОВІ РИЗИК-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ PDF
Роман Олександрович Савченко
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ДОХОДАМИ СУДНОПЛАВНИХ КОМПАНІЙ PDF
Сергій Вікторович Тарасенко
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ PDF
Сергій Анатолійович Ткаченко
ОЦІНКА ТА ОПОДАТКУВАННЯ ВКЛАДІВ, ВНЕСЕНИХ ЗАСНОВНИКАМИ ДО СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ В ОБМІН НА КОРПОРАТИВНІ ПРАВА PDF
Надія Макарівна Ткаченко, Ігор Любомирович Цюцяк
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ PDF
Тарас Русланович Хомяк
ШЛЯХИ УНІФІКАЦІЇ СИСТЕМ ОБЛІКУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРОДУКЦІЇ ОВОЧІВНИЦТВА PDF
Наталія Георгіївна Царук
АНАЛІЗ ВІДХИЛЕНЬ ТРАНСАКЦІЙНИХ ВИТРАТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНТРОЛЮ PDF
Жанна Миколаївна Ющак