DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-362-379

ШЛЯХИ УНІФІКАЦІЇ СИСТЕМ ОБЛІКУ ДЛЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИНКОМ ПРОДУКЦІЇ ОВОЧІВНИЦТВА

Наталія Георгіївна Царук

Анотація


Розглянуто зміст сучасних проблем уніфікації систем бухгалтерського та управлінського обліку суб’єктів ринку продукції овочівництва. Визначено, що існують значні можливості в даній сфері, які здатні суттєво підвищити ефективність функціонування овочепродуктового підкомплексу АПК України шляхом вдосконалення системи управління ринком продукції овочівництва. Окреслено науково-теоретичні обмеження для здійснення пропонованих змін та шляхи вирішення наявних проблем. В цілому пропозиції виходять з того, що сучасна система інформацйно-аналітичного забезпечення ринку продукції овочівництва може ефективно функціонувати  лише на основі якісної, уніфікованої інформації, якою забезпечуються органи управління ринком.


Ключові слова


ринок; управління; уніфікація; стандартизація; облік; система; овочівництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлоусова І. Роль управлінського обліку / І. Бєлоусова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2005. – № 4. – С. 34.

Бойчук А.А. Гармонізація та стандартизація як основні підходи до вирішення проблеми уніфікації бухгалтерського обліку / А.А. Бойчук, О.А. Томчук // Наука й економіка. – 2010. – № 4. – С. 74–76.

Веріга Г. Проблемні аспекти трансформації фінансової звітності підприємств України відповідно до принципів МСФЗ / Г. Веріга, А. Савро // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 9. – С. 19–25.

Вумек Д. Бережливое производство / Д. Вумек, Д. Джонс. – М. : Альпина бизнес букс, 2005. – 470 с.

Гадзевич О.І. Впровадження міжнародних стандартів обліку і звітності в Україні / О.І. Гадзевич, А.Т. Сафарова // Вісник національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 577. – С. 67–70.

Гнилицька Л. Прийняття управлінських рішень на основі обліку інформації системи «директкостинг» / Л. Гнилицька // Бухгалтерський облік і аудит. – 2007. – № 3. – С. 24.

Голов С. Уніфікація як гальмо розвитку бухгалтерського обліку в Україні / C. Голов // Бухгалтерський облік і аудит. – 2010. – № 7. – С. 3–7.

Гринь Є.Л. Механізм вдосконалення інформаційно-консультаційного забезпечення розвитку агробізнесу / Є.Л. Гринь // Економіка і держава. – 2008. – № 11. – С. 107–108.

Державна цільова програма розвитку українського села на період до 2015 р. // Економіка АПК – 2007. – № 11. – С. 3–50.

Управлінський облік : навч. посібник / В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова ; за ред. В.М. Добровського. – К. : КНЕУ, 2005. – 278 с.

Стратегічне планування розвитку територіальних громад : метод. посібник / Г.О. Дробенко, Р.Л. Брусак, Ю.І. Свірський. – Львів : СПОЛОМ, 2001. – 118 с.

Єфіменко В.І. Напрямки гармонізації бухгалтерського обліку та звітності в Україні / В.І. Єфіменко // Фінанси, облік і аудит. – 2011. – № 18. – С. 278–284.

Островский О.М. Типовые элементы организации бухгалтерского учета / О.М. Островский. – М. : Финансы и статистика, 1988. – 207 с.

Охрамович А.Р. Проблемні аспекти уніфікації бухгалтерського обліку / А.Р. Охрамович // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування // Економіка. – 2010. – Вип. 2. – С. 171–178.

Петрук О.М. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація : автореф. дис. ... докт. екон. наук : 08.06.04 / О.М. Петрук. – К., 2006. – 33 с.

Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку : монографія / О.М. Петрук. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 420 с.

Про затвердження Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007–2015 роки : Постанова Кабінету Міністрів України № 34 від 16 січн. 2007 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: //portal.rada.org.ua.

Ткачук В.В. Роль керівника в регулюванні інформаційних потоків управлінського процесу / В.В. Ткачук // Економіка АПК. – 2008. – № 11. – С. 9–11.

Уманський Ю.В. Інформація як основа інформаційно-аналітичного забезпечення державного управління / Ю.В. Уманський // Економіка і держава. – 2007. – № 11. – С. 87–88.

Чумаченко Н.Г. Розвиток управлінського обліку в Україні / Н.Г. Чумаченко // Світ бухгалтерського обліку. – 1999. – № 10–11. – С. 12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.