БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПОЛОЖЕННЯ

Тарас Русланович Хомяк

Анотація


Розглянуто особливості організації бухгалтерського обліку виробничих витрат лікеро-горілчаних підприємств, на основі чого виявлено проблемні питання та обґрунтовано напрями їх вирішення. Зокрема обґрунтовано механізм вибору варіантів обліку об’єктів, які пов’язанні з елементами виробничих витрат, а також запропоновано використовувати на даних підприємствах інтегрований нормативно-попередільний метод калькулювання.


Ключові слова


організація бухгалтерського обліку; витрати; виробничі витрати; калькулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Житний П. Організаційно-методологічні засади формування облікової політики підприємства / П.Житний // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. –№ 3. – С. 3–10.

Карнаух Т.О. Комбінаторика : навч. посібник / Т.О. Карнаух [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://unicyb.kiev.ua/tkarnaukh/Publications/DM/Counting/CountingPublic.pdf.

Лаговська О.А. Доходи та фінансові результати як об’єкти облікової політики / О.А. Лаговська// Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир. – 2006. – № 2 (36). – С. 53–59.

Олійник О.В. Формування облікової політики щодо витрат підприємства / О.В. Олійник // Технічний прогрес та ефективність виробництва / Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. праць. – Вип. 24. – Харків : НТУ «ХПГ», 2001. – 280 с.

Пушкар М.С. Тенденції та закономірності розвитку бухгалтерського обліку в Україні (теоретико-методологічні аспекти) : монографія / Михайло Семенович Пушкар. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 422 с.

Шакина О.В. Проблемы формирования учетной политики потребительского общества на материалах Янтиковского райпо / О.В. Шакина, Т.В. Федосенко // Молодежь и кооперация – 2005 : тезисы докладов XXIX итоговой студенческой научной конференции. –Чебоксары : Русика, 2005. – С. 352–353.

Яцишин С.Р. Особливості калькулювання собівартості продукції в умовах формування ринкових відносин / С.Р. Яцишин // Технічний прогрес та ефективність виробництва / Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : зб. наук. пр. – Вип. 24. – Харків : НТУ «ХПІ»”. – 2001. – С. 35–38.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-337-361

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.