DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-313-322

ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ НА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

Сергій Анатолійович Ткаченко

Анотація


Визначено, що аналіз витрат, пов’язаних із підвищенням якості продукції, повинен стати складовою частиною робіт, які проводяться при обґрунтуванні надбавки до оптової ціни продукції за покращення показників її якості, які перевищують показники, заявлені стандартами і технічними умовами. Доведено, що такий аналіз дозволяє виявляти та виключати витрати, які виникають під впливом суб’єктивних факторів, ближче підійти до величини потрібних витрат, які виступають підґрунтям для ціноутворення, і повністю відповідає вимогам сучасних трансформаційних процесів в економіці України, які однозначно підтверджують той факт, що ціни повинні забезпечувати компенсацію витрат виробництва та масу прибутку кожному конкурентоспроможному підприємству на ринку.


Ключові слова


аналітичне забезпечення; додаткові витрати; якість продукції

Повний текст:

PDF

Посилання


Атрилл П. Управленческий учёт для нефинансовых менеджеров / П.Атрилл, Э.МакЛейни ; пер. с англ., под ред. С.Л. Каныгина. – Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2003. – 624 с.

Березин И. Маркетинговый анализ / И.Березин. – М. : ООО Журнал «Управление персоналом», 2004. – 352 с.

Егоров А.Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности / А.Ю. Егоров. – М. : СП «Вся Москва», 1994. – 256 с.

Ковалёв А.И. Маркетинговый анализ / А.И. Ковалёв, В.В. Войленко. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. – 176 с.

Мних Є. Сучасний економічний аналіз: питання методології та організації / Є.Мних // Бухгалтерський облік і аудит. – 2006. – № 1. – С. 55–61.

Павленко А.Ф. Трансформация курса «Экономический анализ деятельности предприятий» : науч. доклад / А.Ф. Павленко, Н.Г. Чумаченко. – К. : КНЭУ, 2001. – 88 с.

Пешкова Е.П. Маркетинговый анализ в деятельности фирмы / Е.П. Пешкова. – М. : Ось-89, 1997. – 80 с.

Симионова Н.Е. Методы анализа рынка : учеб. пособие / Н.Е. Симионова. – М. : Экспертное бюро, 2000. – 128 с.

Информационные технологии в маркетинге : учебник / Г.А. Титоренко, Г.Л. Макарова, Д.М. Дайитбегов и др. ; под ред. проф. Г.А. Титоренко. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 335 с.

Федосеев В.В. Экономико-математические методы и модели в маркетинге : учеб. пособие / В.В. Федосеев, Н.Д. Эриашвили ; под ред. В.В. Федосеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 159 с.

Управлінський облік / Дон Р.Хенсен, Меріен М.Моувен, Небіл С.Еліас, Девід У.Сєнков ; пер. з англ. 5-го канад. вид. О.Григораша, О.Рахубовського, Н.Краснік та ін. ; наук. ред.-пер. Н.П. Краснік. – К. : Міленіум, 2002. – 974 с.

Чебан Т. Обліково-аналітична система як інструмент антикризового управління / Т.Чебан, В.Яценко // Бухгалтерський облік і аудит. – 2004. – № 7. – С. 38–44.

Atkinson A. Management Accounting / A.Atkinson, Rajiv D.Banker, Robert S.Kaplan. – N.J. : Prentice-Hall International, 1997. – 724 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.