DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-269-279

ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА СИСТЕМУ ОБЛІКУ

Яна Августинівна Порохнавець

Анотація


Розглянуто сутнісну характеристику поняття «економічний механізм природокористування». Узагальнено його завдання, функції, принципи та структуру. Розглянуто особливості його елементів. Досліджено та проаналізовано роль та вплив економічного механізму природокористування та систему обліку.


Ключові слова


економічний механізм природокористування; природні ресурси; підприємства-природокористувачі; інструменти управління економічним механізмом природокористування; облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Голян В.А. Економічний механізм природокористування / В.А. Голян //Агросвіт. – 2007. – № 8. – С. 5–12.

Дубас Р.Г. Економіка природокористування / Р.Г. Дубас. – К. : «МП Леся», 2007. – 448 с.

Замула, И. Развитие эколого-экономической мысли и её влияние на бухгалтерский учёт. [Електронний ресурс] / Ирина Замула, Екатерина Шиманская // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2011. – N 3 (21) Ч.1. – Режим доступу : URL : http://pbo.ztu.edu.ua/article/view/45636.

Климко Г.Н. Основи економічної теорії. Політекономічний аспект / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко. – К. – 1997. – 743 с.

Организационно-экономический механізм аграрной сферы / Е.В. Мишенин, И.Н. Рышняк, П.В. Тархов // Вісник Сумського національного аграрного університету / Економіка та менеджмент. – 2002. – Вип. 1–2. – С. 77–81.

Руденко В.П. Географія природно-ресурсного потенціалу України ; у 3-х ч. : підручник. / В.П. Руденко. – К. : ВД «К.-М. Академія». – Чернівці : Зелена Буковина, 1999. – 568 с.

Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком : навч. посібник. / Д.М. Стеченко. – К. : Вища школа, 2000. – 223 с.

Философский энциклопедический словарь // ИНФРА–М. – М, 2002. – 576 с.

Царенко О.М. Основи екології та економіки природокористування : навч. посібник : 2-ге вид. стереотипне / О.М. Царенко, О.О. Несвєтов. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. – 400 с.

Якушик І.Д. Економіко-екологічні проблеми удосконалення природокористування в агропромисловому комплексі : автореф. ... дис. докт. екон. наук : 08.08.01 / І.Д. Якушик. – К., 1998. – 32 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.