DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-245-255

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОКАЗНИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТА КОНКУРЕНТОСТІЙКОСТІ

Людмила Григорівна Олейнікова, Тетяна Анатоліївна Веницька

Анотація


Досліджено теоретичні підходи щодо сутності поняття  «конкурентоспроможність»  та «функціонування підприємства» «економічна безпека» та «динамічна стійкість функціонування підприємства». Проаналізовано основні змістовні елементи цих понять, їх підпорядкованість. Запропоновано авторське визначення сутності конкурентостійкість.


Ключові слова


конкурентостійкість; конкурентоспроможність; економічна безпека; підприємство; беззбитковість; стійкість

Повний текст:

PDF

Посилання


Бендик М. Економічна безпека промислового підприємства (організаційно-методичний аспект) / М.Бендик // Консультант директора. – 2000. – № 2. – С. 7–13.

Воронкова А.Е. Стратегічне управління конкурентоспроможним потенціалом підприємства: діагностика та організація : монографія / А.Е. Воронкова. – Луганськ : Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2004. – 320 с.

Економічна безпека підприємств. Підходи та принципи / В.Ф. Гапоненко, А.Л. Беспалько, А.С. Власков. – М. : Ось-89, 2007. – 208 с.

Конкурентоспроможність в мікро-, мезо- і макрорівневі вимірах / М.Гельвановскій, В.Жуковська, І.Трофимова // Російський економічний журнал. – 2008. – № 3. – С. 67–77.

Дикань В.Л. Забезпечення конкурентостійкості підприємства : монографія / В.Л. Дикань. – Харків : Основа, 2007. – 160 с.

Діагностика стану підприємства: теорія і практика : монографія / А.Е. Воронкова, Е.Н. Коренєв, О.С. Шаріпова та ін. – ВД ІНЖЕК, 2006. – 448 с.

Євдокимов Ф.І. Економічна безпека – необхідна ланка в плануванні розвитку підприємства / Ф.І.Євдокимов // Економіка і право. – 2002. – № 1. – С. 100–106.

Капустін Н. Економічна безпека галузі і фірми / Н.Капустін // Бізнес-інформ. – 1999. – № 11–12. – С. 45–47.

Ковальов Д. Економічна безпека підприємства / Д.Ковалев, Т.Сухорукова // Економіка України. – 2005. – № 10. – С. 48–52.

Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення : монографія / А.В. Козаченко, В.П. Пономарьов, О.М. Ляшенко. – К. : Лібра, 2003. – 280 с.

Тридід О.М. Комплексна оцінка конкурентного статусу підпріємства / О.М. Тридід // Економіка розвитку. – ХНЕУ. – 2002. – № 2 (22). – С. 75–76.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.