DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-227-236

ВИМОГИ ЩОДО ІНФОРМАЦІЇ У СИСТЕМІ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

Галина Миколаївна Лучик

Анотація


Досліджено сутність економічної інформації та поняття “кількість”, “якість”, “цінність”, “користь”, що дає можливість стверджувати, що ці категорії є відносними, оскільки одна і та ж інформація одночасно може бути для певної системи якісною та цінною, а для іншої її цінність зводиться до нуля. Сформовано вимоги щодо інформації у системі прийняття управлінських рішень та їх характеристики: якісні, кількісні, ціннісні та корисні. Дана система дасть можливість підвищити рівень інформаційного забезпечення та гнучкості управлінських процесів, що забезпечить ефективність прийнятих рішень та результативність діяльності підприємства.


Ключові слова


інформація; якість; цінність; корисність; система управління; інформаційне забезпечення; управлінське рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Волошин В.С. Оцінювання корисності економічної інформації в процесі прийняття управлінських рішень / В.С. Волошин // Вісник національного університету водного господарства та природокористування / Економіка. – Вип. 3 (59). – 2012. – C. 41–46.

Гринь В.П. Удосконалення методики економічного аналізу в сучасному комп’ютерному середовищі / В.П. Гринь, С.М. Кісіль. – 2011. – C. 48–55 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua.

Дрей В.В. Оцінка управлінської інформації підприємства за її якісними характеристиками / В.В. Дрей // Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 4. – T. 3. – C. 20–24.

Костирко Р.О. Контроль і аналіз в системі управління економічним потенціалом господарюючого суб’єкта: методологія і організація : монографія / Р.О. Костирко. – Луганськ : СНУ ім. В.Даля, 2010. – 728 с.

Лысенко Д.В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности : учебник / Д.В. Лысенко. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 320 с.

Сіменко І.В. Якість процесу прийняття управлінських рішень: визначення етапів та послідовності аналітичних процедур / І.В. Сіменко. – 2010. – C. 45–53 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua.

Шанкин Г.П. Ценность информации. Вопросы теории и приложений / Г.П. Шанкин. – М. : Филоматис, 2004. – 128 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.