DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-172-186

ЦІНОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У ПЕРІОД ОЧІКУВАННЯ КРИЗИ

Валентина Миколаївна Костюченко, Віра Володимирівна Тронько

Анотація


Розглянуто теоретичні основи розробки стратегії підприємства, обґрунтувано пропозиції щодо формування  цінової стратегії  підприємства в період очікування  кризових явищ.


Ключові слова


стратегічні цілі; цінова стратегія; SWОT- аналіз; фактори ризику

Повний текст:

PDF

Посилання


Іванова О.Б. Методичні підходи до формування внутрішньої ціни на підприємстві / О.Б. Іванова, А.Б. Кравець // Актуальні проблеми економіки. – 2008. – № 2. – С. 74–78.

Корінєв В.Л. Цінова політика підприємства : монографія / В.Л. Корінєв. – К. : КНЕУ, 2006. – 417 с.

Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент : навч. посібник / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань. –−К. : ТОВ «УВПКЕксОб», 2001.

Підприємництво : навч. посібник для вузів / В.А. Подсолоненко, А.Ф. Процай, Т.Л. Миронова та ін. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 612 с.

Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання : підручник / П.Я Попович. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 454 с.

Романов А.П. Стратегический менеджмент : учеб. пособие / А.П. Романов, И.А. Жариков.−– Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2006.

Скібіцький О.М. Стратегічний менеджмент : навч. посібник / О.М. Скібіцький. –−К. : Центр навчальної літератури, 2006.

Томпсон А.А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии / А.А. Томпсон, А.Дж. Стриклеид. — М. : Банки и биржи. ЮНИТИ, 1998.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.