DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-163-171

АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ (ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Ярослав Іванович Костецький, Любомир Павлович Матійчук

Анотація


Розглянуто сучасний стан ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств Тернопільської області. Проведено аналіз проблем ресурсного потенціалу і можливостей підвищення ефективності, який дає змогу одержати науково обґрунтовані та достовірні результати і висновки стосовно вдосконалення майна агропромислового комплексу, а також правильно оцінити конкретні моменти розвитку цього процесу.

Обґрунтована якісна характеристика і склад основних та оборотних засобів виробництва, що складають майновий потенціал галузі.

Використання офіційної статистичної звітності сільськогосподарських підприємств дало змогу виявити взаємозв’язок та взаємозалежність різних чинників об’єктивного і суб’єктивного характеру, втілених у певних виробничих ресурсах, структурі виробничих витрат з результатами господарювання.

Проведений аналіз стану ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств області свідчить про те, що забезпеченість їх технікою доведено до критичного рівня, особливо це стосується технічних засобів. Близько 70 % сільгосптехніки вичерпали свій ресурс, а придбані зарубіжні аналоги підвищують собівартість продукції і роблять її неконкурентоздатною на ринку.

Ключові слова


ресурси; потенціал; амортизація; інвестиції; коефіцієнт оновлення; коефіцієнт вибуття

Повний текст:

PDF

Посилання


Аграрна реформа в Україні / П.І. Гайдуцький, П.Т. Саблук, Ю.О. Лупенко та ін. ; за ред. П.І. Гайдуцького. — К. : ННЦ ІАЕ, 2005. — 424 с.

Кириленко І.Г. Трансформація соціально-економічних перетворень у сільському господарстві України: проблеми, перспективи / І.Г. Кириленко. – К. : ННЦ ІАЕ, 2005. – 452 с.

Ковальчук М.І. Економічний аналіз діяльності підприємств АПК : підручник / М.І. Ковальчук. – К. : КНЕУ, 2005. – 390 с.

Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу : навч. посібник / Г.І. Купалова. – К. : Знання, 2008. – 639 с.

Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика/ І.Д. Лазаришина. – Рівне : НУВГП, 2005. – 369 с.

Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз сільськогосподарських підприємств : навч. посібник / Л.А. Лахтіонова. – К. : КНЕУ, 2005. – 365 с.

Сільське господарство Тернопільської області за 2012 рік : статистичний збірник / за ред. В.Г Кирича. – Тернопіль, 2013. – Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства : навч. посібник / Н.В. Тарасенко. – К. : Алерта, 2003. – 485 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.