DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-139-162

МІСЦЕ ЛІЗИНГУ В РОЗВИТКУ РИНКУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Ігор Віталійович Клименко

Анотація


Досліджено особливості розвитку ринку автотранспортних послуг, на основі чого встановлено проблеми та обґрунтовано напрями його розвитку. Аналіз сучасного стану автолізингу та економіко-правових основ надання в лізинг автотранспортних засобів дозволило обґрунтувати місце лізингу в ефективності надання транспортних послуг.


Ключові слова


лізинг; автолізинг; автопрокат; ринок транспорту; система управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Басак О.М. Транзитний потенціал України: сучасний стан, проблеми та перспективи / О.М. Басак // Гілея : наук. вісник. – К., 2011. – № 47. – С. 200–207.

Бутко М.П. Транспортна інфраструктура як складова туристичного потенціалу України / М.П. Бутко, Н.О. Алєшугіна // Електронне наукове фахове видання / Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?operation=1&iid=62.

Войченко Т.О. Проблеми реалізації транзитного потенціалу водних портів України / Т.О. Войченко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/529.

Захаров C.Б. Модель организации автомобильных перевозок в регионе / С.Б. Захаров // Инновационный и стратегический анализ как база обоснования управленческих решений : сб. ст. по матер. III международ. науч.-практ. конф. «Декабрьские чтения им. С.Б. Барнгольц». – Ч. 2. – Тольятти : Изд-во ПВГУС, 2010. – С. 32–39.

Захаров С.Б. Региональные транспортные системы / С.Б. Захаров // Вестник Самарского государственного университета путей сообщения. – Вып. № 4 (10). – Самара, 2010. – С. 89–94.

Карасев В.А. Глобализация рынка транспортных услуг и транспортно-логистических систем в мировой экономике : автореф. дис. ... канд. экон. наук : пециальность 08.00.14 / В.А Карасев. – М. : Мировая экономика, Дипломатическая академия МИД РФ. – 2008. – 26 с.

Качан Є.П. Розміщення продуктивних сил України / Є.П. Качан. – К. : ЦУЛ, 2009. – 265 с.

Мережа міжнародних транспортних коридорів та території України / Міністерство транспорту та зв’язку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mtu.gov.ua/uk/show/transports.html.

Підсумки діяльності лізингодавців за 2011 рік. Проведене Асоціацією «Українське об’єднання лізингодавців» спільно з Нацкомфінпослуг. Дослідження проводилось у формі аналізу офіційної статистичної звітності лізингових компаній, наданої Нацкомфінпослуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.leasing.org.ua/files/content/2010-2011_ukr.pdf.

Свистун І.І. Аналіз розвитку морського транспорту в Україні / І.І. Свистун, С.О. Тульчинська // Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. пр. молодих вчених. – К. : НТУ України КПІ, 2012. – № 6 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-39.pdf.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.