DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-56-64

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ РУХУ ТОВАРІВ

Олена Геннадіївна Дроздова

Анотація


Проаналізовано підходи до розробки облікової політики підприємства, запропоновано елементи облікової політики підприємства щодо руху товарів в розрізі її методичної та організаційно-технологічної складових.  


Ключові слова


організація обліку; облікова політика; товари; внутрішні; зовнішні фактори

Повний текст:

PDF

Посилання


Барановська Т.В. Використання облікової політики при здійсненні внутрішнього контролю / Т.В. Барановська // Вісник Технологічного університету Поділля / Економічні науки. – Ч. 2. – Т 1. – 2003. – № 5. – 92 с.

Восходова И.Н. Анализ действующих приказов по учетной политике / И.Н. Восходова, Н.А. Соловьева // Бухгалтерський учет. – 1998. – № 10. – С. 95–96.

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.

Кужельний М.В. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / М.В. Кужельний, В.Г. Лінник. – К. : КНЕУ, 2001. – 334 с.

Учетная политика – 2003: бухгалтерская и налоговая: организационный, методический и технический аспекты / Е.А. Нестерова, Н.М. Балакирева, И.Э. Гущина ; под ред. Е.А. Нестеровой. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2003. – 232 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.