DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2013-2(26)-3-15

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Наталя Іванівна Бузак

Анотація


Розглянуто актуальні аспекти організації обліку суб’єктів малого підприємництва. Приділена увага умовам обрання системи оподаткування суб’єктами малого підприємництва, формам організації обліку, плану рахунків та  формам  фінансового звіту.


Ключові слова


організація обліку; система оподаткування; форма організації обліку; план рахунків; фінансова звітність

Повний текст:

PDF

Посилання


Засадний Б. Організаційні аспекти обліку на малих підприємствах / Б.Засадний, М.Кобзева // ВІСНИК Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченкa. – 2011. – № 130. – С. 42–44.

Мазіна О.І. Облік та аналіз фінансового результату в управлінні суб’єктами малого підприємництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. – К., 2007. – 20 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ irbis64r_81 /cgiirbis_64.exe.

Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами : затверджено наказом Міністерства Фінансів України № 720 від 15.06.2011 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua.

Щодо відображення в бухгалтерському обліку витрат суб’єкта малого підприємництва» : лист Міністерства Фінансів України № 31-08410-07-10/14593 від 08.06.2011 р. [Електронний ресурс] . – Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MF11077.htm.

Податковий кодекс України : затверджений ВРУ від 02.12.10 р. №2755-VI-ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», викладений в новій редакції наказом Мінфіну України від 24.01.11 р. № 25 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua.

Про затвердження спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку : наказ № 186 від 19.04.2001 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua.

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України затверджений ВРУ від 16.07.1999 № 996-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// zakon.rada.gov.ua.

Сук Л. Організація обліку на підприємствах малого бізнесу / Л.Сук, П.Сук // Бухгалтерський облік в с/г. – 2010. – № 3. – С. 36–40.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.