DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-2(40)-59-65

Особливості організації внутрішнього аудиту неприбуткових організацій

Алла Миколаївна Толмачова

Анотація


Невирішені проблеми методологічного характеру, пов’язані з обліком і аудитом у неприбуткових організаціях обумовили вибір теми дослідження. Питання організації внутрішнього аудиту діяльності неприбуткових організацій в Україні і досі залишаються малодослідженим. Зокрема, ще досі не висвітлені організаційно-методичні рекомендації щодо побудови системи внутрішнього аудиту в таких організаціях з урахуванням специфіки їх діяльності. Метою дослідження є визначення особливостей організації внутрішнього аудиту діяльності неприбуткових небюджетних організацій, зокрема дослідження особливостей створення служби внутрішнього аудиту в неприбуткових небюджетних організаціях, визначення основних завдань такої служби та порядку її функціонування. Для досягнення поставленої мети було сформульовано та послідовно вирішено такі завдання: проаналізовано загальні аспекти формування системи внутрішнього аудиту в неприбуткових небюджетних організаціях, визначено основні об’єкти внутрішнього аудиту неприбуткових небюджетних організацій, встановлено їх взаємозв’язок з відповідними методичними прийомами та необхідними джерелами інформації. Сформульовано особливості проведення внутрішнього аудиту щодо кожного об’єкта обліку у неприбуткових небюджетних організаціях. Об’єктом дослідження є процес організації внутрішнього аудиту діяльності неприбуткових небюджетних організацій. Предметом дослідження є особливості функціонування служби внутрішнього аудиту неприбуткових небюджетних організацій. Під час дослідження організації внутрішнього аудиту діяльності неприбуткових небюджетних організацій використовувалися діалектичні принципи пізнання економічних явищ та процесів у їх безперервному розвитку та взаємозв’язку. Вирішення поставлених завдань базувалося на таких загальнонаукових методах дослідження: методи теоретичного узагальнення, метод аналізу і синтезу, метод порівняльного аналізу, методи причинно-наслідкового й абстрактно-логічного зв’язку. У процесі проведеного дослідження розкрито загальні особливості формування відділу внутрішнього аудиту у неприбуткових небюджетних організаціях. Зокрема, доведено важливість внутрішнього аудиту для вирішення задач підвищення ефективності діяльності небюджетних неприбуткових організацій, досліджено й обґрунтовано загальні  підходи до формування відділу внутрішнього аудиту, сформульовано основні завдання та визначено етапи формування відділу внутрішнього аудиту неприбуткових небюджетних організацій. Розглянуто питання організації внутрішнього аудиту у неприбуткових небюджетних організаціях та побудовано організаційну модель внутрішнього аудиту, у якій поєднано у взаємозв’язку об’єкти, методичні прийоми та джерела інформації для проведення внутрішнього аудиту з врахуванням специфіки діяльності неприбуткової небюджетної організації.


Ключові слова


організація внутрішнього аудиту в неприбуткових організаціях; неприбуткові небюджетні організації; об’єкти внутрішнього аудиту неприбуткових організацій

Повний текст:

PDF

Посилання


Art'omova, T.I. (2014), «Nekomercijna sfera ekonomiky jak seredovyshhe stanovlennja instytutiv rozvytku: svitovyj dosvid i realii' Ukrai'ny», Visnyk Instytutu ekonomiky ta prognozuvannja, Рр. 2–7.

Gospodars'kyj kodeks Ukrai'ny (2003), stanom na 16 ljutogo, No. 436-IV, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

Gura, N. (2012), «Metodyka buhgalters'kogo obliku v neprybutkovyh ne bjudzhetnyh organizacijah», Buhgalters'kyj oblik i audyt, No. 4, Рр. 3–8.

Gusarova, L.V. (2011), «Osobennosty organyzacyy y metodologyja vnutrennego y vneshnego audyta v nekommercheskyh organyzacyjah», Mezhdunarodnыj buhgalterskyj uchet, No. 17 (167), Pp. 15–23.

Levyc'ka, S.O. (2005), Oblik ta kontrol' dijal'nosti neprybutkovyh organizacij, monografija, NUVGP, Rivne.

Olijnyk, Ja.V. (2016), «Problemni aspekty instytucional'nogo zabezpechennja dijal'nosti neprybutkovyh organizacij v Ukrai'ni», Finansovi mehanizmy zabezpechennja rozvytku ekonomiky Ukrai'ny v suchasnyh umovah, zb. nauk. mat-liv Vseukr. nauk.-prakt. konf., 15 kvitnja, DVNZ «Kyi'vs'kyj nacional'nyj ekonomichnyj universytet im. V.Get'mana», K., Pp. 198–200.

Verhovna rada Ukrai'ny (1999), «Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni», 16 lypnja, No. 996-XIV zi zminamy i dopovnennjamy, available at: http://zakon.rada.gov.ua.

Slobodjanik, Ju.B. (2013), «Nekommercheskie organizacii v Ukraine: buhgalterskij uchet, nalogooblozhenie i audit», Buhgalterskij uchet v bjudzhetnyh i nekommercheskih organizacijah, No. 6 (318), Pp. 29–36.

Tolmachova, A., Panchenkova,Ju. and Golovaj, N. (2017), «Konceptual'ni osnovy buhgalters'kogo obliku v profspilkovyh organizacijah», Ekonomika i suspil'stvo, No. 11, Pp. 561–565.

Tolmachova, A.M. (2018), «Osnovy formuvannja oblikovoi' polityky neprybutkovyh organizacij», Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo universytetu, Serija Ekonomika, Vol. 1 (51), Pp. 463–467.

Tolmachova, A.M. and Panchenkova, Ju.V. (2018), «Teoretychni ta praktychni aspekty obliku vytrat profspilkovyh organizacij», Visnyk Hmel'nyc'kogo nacional'nogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 1, Pp. 97–100.

Verhovna rada Ukrai'ny (2003), «Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny», stanom 16 sichnja, No. 435-IV, No. 41–44, available at: http:// www.zakon.rada.gov.ua.

Shatalin, V.N. (2010), «Osobennosti audita v nekommercheskih organizacijah», Buhgalterskij uchet v bjudzhetnyh i nekommercheskih organizacijah, No. 17 (257), Pp. 39–41.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Артьомова Т.І. Некомерційна сфера економіки як середовище становлення інститутів розвитку: світовий досвід і реалії України / Т.І. Артьомова // Вісник Інституту економіки та прогнозування. – 2014. – С. 2–7.
 2. Господарський кодекс України : станом 16.01.2003 р. : № 436-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
 3. Гура Н. Методика бухгалтерського обліку в неприбуткових не бюджетних організаціях / Н.Гура // Бухгалтерський облік і аудит. – 2012. – №. 10. – С. 3–8.
 4. Гусарова Л.В. Особенности организации и методология внутреннего и внешнего аудита в некоммерческих организациях / Л.В. Гусарова // Международный бухгалтерский учет. – 2011. – № 17 (167). – С. 15–23.
 5. Левицька С.О. Облік та контроль діяльності неприбуткових організацій : монографія / С.О. Левицька. – Рівне : НУВГП, 2005.
 6. Олійник Я.В. Проблемні аспекти інституціонального забезпечення діяльності неприбуткових організацій в Україні / Я.В. Олійник // Фінансові механізми забезпечення розвитку економіки України в сучасних умовах : зб. наук. мат-лів Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ, 15 квітня 2016 р. – К. : ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана», 2016. – С. 198–200.
 7. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон України : станом 16.07.99 p. : № 996-XIV зі змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
 8. Слободяник Ю.Б. Некоммерческие организации в Украине: бухгалтерский учет, налогообложение и аудит / Ю.Б. Слободяник // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2013. – № 6 (318). – С. 29–36.
 9. Толмачова А. Концептуальні основи бухгалтерського обліку в профспілкових організаціях / А.Толмачова, Ю.Панченкова, Н.Головай // Економіка і суспільство. – 2017. – № 11. – С. 561–565.
 10. Толмачова А.М. Основи формування облікової політики неприбуткових організацій / А.М. Толмачова // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. – 2018. – Вип. 1 (51). – С. 463–467.
 11. Толмачова A.М. Теоретичні та практичні аспекти обліку витрат профспілкових організацій / A.М. Толмачова, Ю.В. Панченкова // Вісник Хмельницького національного університету. Серія : Економічні науки. – 2018. – № 1. – С. 97–100.
 12. Цивільний кодекс України : станом 16 січня 2003 року : № 435-IV, № 41-44 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.zakon.rada.gov.ua.
 13. Шаталин В.Н. Особенности аудита в некоммерческих организациях / В.Н. Шаталин // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. – 2010. – № 17 (257). – С. 39–41.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.