DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-2(40)-54-58

Сутність та характеристики публічно-приватного партнерства в Україні: обліковий вимір

Світлана Володимирівна Рудейчук

Анотація


Присвячено дослідженню особливостей та тенденцій розвитку публічно-приватного партнерства в Україні та світі. Така формула співпраці між публічним та приватним сектором дозволяє створювати нову інфраструктуру, підвищує ефективність та стандарти надання послуг суспільству. Сутність публічно-приватного партнерства розкривається в характеристиці його ознак, серед яких суспільна необхідність в реалізації складного та довгострокового проекту, участь держави або іншого публічного партнера, спільна мета та інтерес, рівноправний характер відносин та наявність спільних цілей і спрямувань, співвідношення ресурсів, вкладів сторін та активне залучення партнерів у процес прийняття рішень, інституціоналізація або формалізація, принцип справедливості, захист інтересів економічної конкуренції, регулювання відносин публічно-приватного партнерства на законодавчому рівні. У процесі дослідження також було з’ясовано основні форми такої моделі публічно-приватного партнерства у світі, як концесія, яка набула найбільшої популярності серед інших форм публічно-приватного партнерства у світі. Використання досвіду економічно розвинутих країн у розвитку публічно-приватного партнерства сприятиме активізації взаємодії публічного та приватного сектору у нашій країні.

Ключові слова


публічно-приватне партнерство; державно-приватне партнерство; концесія; система бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Kudenchuk, V.H. (2015), «Teoretychni aspekty ta sutnist derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini», Molodyi vchenyi, No. 5 (20), Р. 1, Рр.166–170.

Popovych, D.V. (2015), «Derzhavno-pryvatne partnerstvo: svitovyi dosvid ta perspektyvy dlia Ukrainy», Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, Seriia Ekonomichni nauky, Iss. 10, P. 1, Рр. 39–42.

Verhovna rada Ukrai'ny (2013), «Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Ukraini na 2013–2018 rr.», No. 739-r, stanom na 14 serpnia, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-%D1%80

Simson, O.E. (2013), Pravova model publichno-pryvatnoho partnerstva v innovatsiinii sferi, monohrafiia, Pravo, Kh., 448 р.

Cieślaka, Rafała and Korbusa, Bartosza (ed.) (2014), «Partnerstwo publiczno-prywatne: od pomysłu do wyboru partnera prywatnego», Warszawa, 114 р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Куденчук В.Г. Теоретичні аспекти та сутність державно-приватного партнерства в Україні / В.Г. Куденчук // Молодий вчений. – 2015. – № 5 (20). – Ч. 1. – С. 166–170.
  2. Попович Д.В. Державно-приватне партнерство: світовий досвід та перспективи для України / Д.В. Попович // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. – 2015. – Вип. 10. – Ч. 1. – С. 39–42.
  3. Про схвалення Концепції розвитку державно-приватного партнерства в Україні на 2013–2018 рр. : № 739-р : станом на 14 серпня 2013 року [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/739-2013-%D1%80.
  4. Сімсон О.Е. Правова модель публічно-приватного партнерства в інноваційній сфері : монографія / О.Е. Сімсон. – Х. : Право, 2013. – 448 с.
  5. Partnerstwo publiczno-prywatne: od pomysłu do wyboru partnera prywatnego / Praca zbiorowa pod redakcją: Rafała Cieślaka i Bartosza Korbusa. – Warszawa, 2014. – 114 р.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.