DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-2(40)-48-53

Оцінка системи фінансового планування підприємства на основі збалансованої системи показників

Наталя Львівна Овандер, Алла Василівна Оверчук

Анотація


У роботі розглянуто особливості побудови збалансованої системи показників (ЗСП) для оцінки здійснення фінансового планування на підприємстві. В ході проведення даного дослідження нами було виділено та сформовано три групи показників, а саме показники, які відображають: актив та пасив підприємства з урахуванням оцінки його фінансового стану; результативність планування доходів, витрат та  чистого фінансового результату підприємства; якість формування та використання фінансового плану підприємства щодо руху грошових коштів. Водночас, для здійснення повноцінної оцінки формування системи фінансового планування підприємства, потрібно комплексно оцінювати значення усіх представлених нами груп показників, зокрема потрібно приймати такі управлінські рішення, які сприятимуть збереженню балансу системи. Перспективами подальшого розвитку з даної проблематики буде розробка системи збалансованих коефіцієнтів щодо розробки, реалізації та аналізу виконання фінансового плану на підприємстві.

Ключові слова


збалансована система показників; фінансове планування; фінансовий план; планування; групи показників

Повний текст:

PDF

Посилання


Zolotogorov, V.G. (2004), Jekonomika, jenciklopedicheskij slovar', 2nd, Stereotyp, Minsk 6 Knizhnyj dom, 720 р.

Jekkerson, U.U. (2007), Paneli indikatorov kak instrument upravlenija, kljuchevye pokazateli jeffektivnosti, monitoring dejatel'nosti, ocenka rezul'tatov, Translate by English, Al'pina Biznes Buks, M., 396 p.

Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2005), Organizacija, orientirovannoja na strategіju. Kak v novoj bіznes-srede preuspevajut organizacii, primenjajushhie sbalansirovannuju sistemu pokazatelej, Translate by English, Olimp-Biznes, M., 392 p.

Overchuk, A.V. (2014), Finansovyj plan pidpryjemstva, navch. posibnyk, in Cal'-Calka, Ju.S. (ed.), ZhDTU, Zhytomyr, 186 р.

Kaplan, R. and Norton, D. (2003), Zbalansovana systema pokaznykiv, Olimp Biznes, M., 446 р.

Biznes-vydannja «Management e-update» (2006), L'viv, 19 travnja, Р. 7.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Золотогоров В.Г. Экономика : энциклопедический словарь / В.Г. Золотогоров. – 2-е изд. Стереотип. – Минск 6 Книжный дом, 2004. – 720 с.
  2. Эккерсон У.У. Панели индикаторов как инструмент управления : ключевые показатели эффективности, мониторинг деятельности, оценка результатов : пер. с. англ. / У.У Эккессон. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. – 396 с.
  3. Каплан Р.С. Организация, ориентированноя на стратегію. Как в новой бізнес-среде преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей : пер. с англ. / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. – М. : Олимп-Бизнес, 2005. – 392 с.
  4. Оверчук А.В. Фінансовий план підприємства : навч. посібник / А.В. Оверчук ; за ред. Ю.С. Цаль-Цалка. – Житомир : ЖДТУ, 2014. –186 с.
  5. Каплан Р. Збалансована система показників / Р. Каплан, Д. Нортон. – М. : Олімп Бізнес, 2003. – 446 с.
  6. Бізнес-видання «Management e-update». – Львів, 2006. – С. 7.
  7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : затв. наказом Міністерства фінансів України : станом на 07.02.2013 р. : № 73 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13/print 1370326239541384.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.