DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-2(40)-33-36

Сучасний стан соціального страхування в Україні

Євгенія Броніславівна Коцюбинська

Анотація


Складна економічна ситуація в Україні спричинила погіршення рівня життя населення, а також загострила соціальну напруженість. Одним з основних напрямів діяльності держави щодо забезпечення соціального захисту населення є удосконалення системи соціального страхування. Мета роботи полягає в розкритті особливостей соціального страхування та оцінці його стану на даному етапі економічного розвитку в Україні. В статті проаналізовано основні виплати за видами соціального страхування в Україні за останні роки, визначено збільшення державних витрат на соціальну сферу захисту населення. Охарактеризована діюча пенсійна система, проведено аналіз перших кроків пенсійної системи, критично оцінено можливість реалізації подальших етапів. Встановлено, що на сучасному етапі економічного розвитку в Україні не створено ефективної системи соціального страхування. Визначено основні напрями вдосконалення системи соціального страхуванні в Україні. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є окреслення проблемних питань впровадження обов’язкового накопичувального рівня пенсійної системи та висунення пропозицій щодо їх вирішення.


Ключові слова


соціальне страхування; пенсійна реформа; солідарна система; накопичувальна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Vyhivska, I.M., Hrabchuk, I.L. and Hryhorevska, O.O. (2017), «Bukhhalterskyi oblik ta zvitnist kompanii z upravlinnia aktyvamy: problemy orhanizatsii», Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, zbirnyk naukovykh prats,Seriia Ekonomika, Vol. 50, Pp. 305–309.

Hubar, O.Ye. (2012), «Sotsialne strakhuvannia u zabezpechenni suspilnoho dobrobutu», Finansy Ukrainy, Vol. 8, Pp. 130–136.

FSSU (2018), «Nadannia materialnoho zabezpechennia zastrakhovanym osobam ta provedennia strakhovykh vyplat poterpilym na vyrobnytstvi (chlenam yikh simei) za I kvartal 2018 roku», Sait Fondu sotsialnoho strakhuvannia Ukrainy, available at: http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/957578

Ukrstat, Sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/

Servatynska, I.M. (2016), Finansove zabezpechennia funktsionuvannia derzhavnykh fondiv sotsialnoho strakhuvannia, Cherkasy, 276 р.

Karmazіna, O.O. (2017), «Sotsialnyi zakhyst naselennia Ukrainy», Statystychnyi zbirnyk.

Shevrykuko, A.A. and Chepets, O.H. (2017), «Pensiina reforma v Ukraini: rezultaty i podalshi perspektyvy», Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka», Vol. 18 (2), Рр. 75–78, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_18(2)__18

Yanul, I.Ie. (2017), «Osoblyvosti reformy pensiinoi systemy v Ukraini», Finansovyie uslugi, Vol. 2, Рр. 45–48.

Skrypnyk, M.I., Vyhivska, І.М., Grabczuk, І.L. and Hryhorevska, О.О. (2017), «Pension reform of Ukraine as a key to social security: threats and prospects», Financial and credit activity: problems of theory and practice, Vol. 2, Рр. 463–469, available at: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i23.96125


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Баранова В.Г. Розвиток елементів страхової системи / В.Г. Баранова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.nbuv.gov.ua /portal/natural/Vnulp/Menegment/2008_635/08.
  2. Вигівська І.М. Бухгалтерський облік та звітність компаній з управління активами: проблеми організації / І.М. Вигівська, І.Л. Грабчук, О.О. Григоревська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Економіка : збірник наукових праць. – 2017. – № 50. – С. 305–309.
  3. Губар О.Є. Соціальне страхування у забезпеченні суспільного добробуту / О.Є. Губар // Фінанси України. – 2012. – № 8. – С. 130–136.
  4. Надання матеріального забезпечення застрахованим особам та проведення страхових виплат потерпілим на виробництві (членам їх сімей) за І квартал 2018 року / Сайт Фонду соціального страхування України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/957578.
  5. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
  6. Серватинська І.М. Фінансове забезпечення функціонування державних фондів соціального страхування : дис. ... к.е.н. : Спец. 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. – Черкаси, 2016. – 276 с.
  7. Соціальний захист населення України : статистичний збірник ; Відповідальний за випуск О.О. Кармазіна. – 2017.
  8. Шеврикуко А.А. Пенсійна реформа в Україні: результати і подальші перспективи / А.А. Шеврикуко, О.Г. Чепець // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2017. – № 18 (2). – С. 75–78 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_18(2)__18.
  9. Януль І.Є. Особливості реформи пенсійної системи в Україні / І.Є. Януль // Финансовые услуги. – 2017. – № 2. – С. 45–48.
  10. Pension reform of Ukraine as a key to social security: threats and prospects / M.I. Skrypnyk, І.М. Vyhivska, І.L. Grabczuk, О.О. Hryhorevska // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2017. – № 2. – С. 463–469.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.