DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-2(40)-7-11

Передумови формування обліково-інформаційного забезпечення управління кластером

Василь Володимирович Гик

Анотація


У процесі управління кластером важливе значення відводиться обліковій інформації, від якості якої залежить оцінка ситуації та обґрунтованість прийнятих рішень. Глобалізація економічних процесів та динамічність зовнішнього середовища зумовлюють необхідність створення стратегічно орієнтованого бухгалтерського обліку та формування обліково-інформаційного забезпечення управління кластером. Виділено основні передумови та фактори формування системи бухгалтерського обліку в кластері, які розділені на три групи (соціально-економічні, технологічні та теоретико-методологічні). Наведено сучасні напрями формування і вдосконалення бухгалтерського обліку в контексті створення кластерної економіки та запропонований підхід щодо розвитку теорії, методології, організації системи бухгалтерського обліку, який сприятиме отриманню користувачами більш повної інформації про факти господарського життя в процесі управління діяльністю кластеру. Доцільним є формування облікового забезпечення управління кластером як системи, призначеної для генерування інформації про діяльність інтегрованої структури як єдиного економічного об’єкта.


Ключові слова


кластер; міжорганізаційне управління; інтегровані структури; бухгалтерський облік

Повний текст:

PDF

Посилання


Vysochan, O.S. (2016), «Koncepcija klasternogo obliku: harakterystyka ta osoblyvosti», Oblik i finansy, Vol. 1 (71), pp. 15–21.

Govdya, V.V. and Degal'tseva, Zh. V. (2013), «Modul'noe postroenie uchetno-analiticheskogo klastera v APK», Vestnik Kazanskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta, Vol. 2, pp. 24–28.

Drogomyrec'ka, M. (2015), «Oblikovo-analitychne zabezpechennja systemy upravlinnja u klasternyh formuvannjah agrarnogo sektoru ekonomiky», materialy ІІ mizhnarodnoi' naukovo-praktychnoi' internet-konferencii' «Buhgalters'kyj oblik, kontrol' ta analiz v umovah instytucional'nyh zmin ta stalogo ekonomichnogo rozvytku», Ternopil', pp. 57–59.

Zhuk, V.M. (2012), Buhgalters'kyj oblik: shljahy vyrishennja problem praktyky i nauky, NNC «Instytut agrarnoi' ekonomiky» Publ., Kyiv, 454 p.

Ivanova, V.V. (2011), «Jakisni aspekty informacijnogo zabezpechennja ekonomiky, zasnovanoi' na znannjah, informacijnymy sub’jektamy klasteriv», Ekonomichnyj chasopys-XXI, Vol. 9–10, pp. 65–68.

Osmonova, A.A. (2013), «Metodologiya i metodika formirovaniya uchetno-analiticheskogo obespecheniya upravleniya v klasternykh formirovaniyakh agrarnogo sektora», Vestnik Kyrgyzsko-Rossiyskogo Slavyanskogo Universiteta, Vol. 10, pp. 98–100.

Pylypenko, A.A. (2012), «Konsolidacija oblikovoi' informacii' v refleksyvnomu upravlinni rozvytkom konkurentospromozhnogo potencialu turystychno-rekreacijnogo klastera», BiznesInform, Vol. 11, pp. 48–51.

Pronyaeva, L.I. (2016), «Razvitie uchetno-informatsionnogo obespecheniya upravlenie v klasterakh», Mezhdunarodniy bukhgalterskiy uchet, Vol. 4, pp. 2–17.

Rogulenko, T.M. (2014), «Vliyanie globalizatsionnykh tendentsiy razvitiya biznesa na informatsionnuyu missiyu bukhgalterskogo ucheta i otchetnosti», Vestnik gosudarstvennogo universiteta upravleniya, Vol. 4, pp. 181–185.

Juhymenko-Nazaruk, I.A. (2017), «Naprjamky rozvytku informacijnogo zabezpechennja dijal'nosti merezhevyh struktur», Visnyk ZhDTU, Serija Ekonomichni nauky, Vol. 2 (80), pp. 54–59.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Височан О.С. Концепція кластерного обліку: характеристика та особливості / О.С. Височан // Облік і фінанси. – 2016. – № 1 (71). – С. 15–21.
  2. Говдя В.В. Модульное построение учетно-аналитического кластера в АПК / В.В. Говдя, Ж.В. Дегальцева // Вестник Казанского государственного аграрного университета. – 2013. – № 2. – С. 24–28.
  3. Дрогомирецька М. Обліково-аналітичне забезпечення системи управління у кластерних формуваннях аграрного сектору економіки / М.Дрогомирецька // Бухгалтерський облік, контроль та аналіз в умовах інституціональних змін та сталого економічного розвитку : матеріали ІІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – 2015. – С. 57–59.
  4. Жук В.М. Бухгалтерський облік: шляхи вирішення проблем практики і науки : монографія / В.М. Жук. – К. : ННЦ «Інститут аграрної економіки». – 2012. – 454 с.
  5. Іванова В.В. Якісні аспекти інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях, інформаційними суб’єктами кластерів / В.В. Іванова // Економiчний часопис-XXI. – 2011. – № 9–10. – С. 65–68.
  6. Осмонова А.А. Методология и методика формирования учетно-аналитического обеспечения управления в кластерных формированиях аграрного сектора / А.А. Осмонова // Вестник Кыргызско-Российского Славянского Университета. – 2013. – Т. 13. – № 10. – С. 98–100.
  7. Пилипенко А.А. Консолідація облікової інформації в рефлексивному управлінні розвитком конкурентоспроможного потенціалу туристично-рекреаційного кластера / А.А. Пилипенко, О.Стієпчевіч // БізнесІнформ. – 2012. – № 11. – С. 48–51.
  8. Проняева Л.И. Развитие учетно-информационного обеспечения управление в кластерах / Л.И. Проняева, О.А. Федотенкова // Международний бухгалтерский учет. – 2016. – № 4. – С. 2–17.
  9. Рогуленко Т.М. Влияние глобализационных тенденций развития бизнеса на информационную миссию бухгалтерского учета и отчетности / Т.М. Рогуленко // Вестник государственного университета управления. – 2014. – № 4. – С. 181–185.
  10. Юхименко-Назарук І.А. Напрямки розвитку інформаційного забезпечення діяльності мережевих структур / І.А. Юхименко-Назарук // Вісник ЖДТУ. Серія : Економічні науки. – 2017. – № 2 (80). – С. 54–59.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.