DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-1(36)-281-295

Аналіз шляхів удосконалення креативного обліку

Ірина Анатоліївна Юхименко- Назарук

Анотація


Обґрунтовано необхідність проведення досліджень у напрямку пошуку шляхів удосконалення креативного обліку. Проаналізовано існуючі підходи дослідників до усунення негативних наслідків креативного обліку. Виокремлено і проаналізовано чотири основні групи підходів дослідників до удосконалення креативного обліку. Виокремлено спільні та відмінні риси пропозицій дослідників до удосконалення креативного обліку. Обґрунтовано причини неможливості використання етичного підходу щодо удосконалення креативного обліку в Україні в умовах сьогодення. Обґрунтовано необхідність удосконалення процедурних аспектів здійснення креативного обліку на основі застосування концепції правдивого і справедливого представлення. Розроблено класифікацію підходів до побудови облікової методології в контексті використання креативного обліку. Виокремлено основні положення концепції правдивого і справедливого відображення, використання якої забезпечує адекватне зображення економічної реальності підприємства у фінансовій звітності

Ключові слова


креативний облік; облікова політика; професійне судження бухгалтера

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranovs'ka, T.V. (2005), Oblikova politika pidprijemstv v Ukrai'ni, avtoref. dis na zdobuttja nauk. stupenja k.e.n. zi spec. 08.06.04 : buhgalters'kij oblik, analiz ta audit, NAU, Kii'v, 21 p.

Gnilickaja, L.V. (2011), «Manipulirovanie uchetnymi dannymi – ugroza jekonomicheskoj bezopasnosti predprijatija», Ekonomіka ta upravlіnnja pіdpriєmstvami, No. 3 (15), pp. 5–14.

Golov, S.F. (2010), «Kreatyvnyj oblik: tvorchist' chy shahrajstvo?», Ekonomichni nauky, Serija Oblik i finansy, Vol. 7 (25), part 1, pp. 360–367.

Kovalev, V.V. and Kovalev, Vit.V. (2015), Korporativnye finansy i uchet: ponjatija, algoritmy, pokazateli, 3nd ed., Prospekt, Moskva, 955 p.

Mel'nyk, Z.Ju. (2015), «Fal'syfikacija jak sposib zdijsnennja kreatyvnogo obliku», Finansovyj prostir, No. 2 (18), pp. 221–225.

Petruk, O.M. (2005), Garmonizacija nacional'nyh system buhgalters'kogo obliku, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 420 p.

Storozhuk, T.M. (2016), «Vplyv kreatyvnosti v obliku na pokaznyky finansovoi' zvitnosti», Oblik i finansy, No. 2 (72), pp. 65–70.

Chalyj, I. (2004), «Kak dojat svjashhennyh korov buhucheta», Buhgalter, No. 5, pp. 45–50.

Chyzhevs'ka, L.V. (2007), Buhgalters'kyj oblik jak profesijna dijal'nist': teorija, organizacija, prognoz rozvytku, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 528 p., pp. 67.

Shvir, Ju.V. (2009), «Kreativnyj uchet v sisteme MSFO, ChAST 1», Korporativnaja finansovaja otchjotnost', Mezhdunarodnye Standarty, No. 3 (31), pp. 73–88.

Amat, O., Blake, J. and Dowds, J., «The ethics of creative accounting», Elektronnyj resurs, available at: https://core.ac.uk/download/pdf/6475312.pdf

Amat, O., Blake, J. and Oliveras, E., «The struggle against creative accounting: is «true and fair view» part of the problem or part of the solution?», Elektronnyj resurs, available at: https://econ-papers.upf.edu/papers/363.pdf

Atrill, P. and McLaney, E.J. (2008), Financial Accounting for Decision Makers, Pearson Education, 461 p.

Boškin, T.Š. (2005), «Does the global transition imply creativity in the accounting?», Managing the Process of Globalisation in New and Upcoming EU Members, Proceedings of the 6th International Conference of the Faculty of Management Koper Congress Centre Bernardin, Slovenia, 24–26 November, pp. 367–379.

Gherai, D.S. and Balaciu, D.E. (2011), «From creative accounting practices and Enron phenomenon to the current financial crisis», Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, Vol. 13 (1), pp. 34–41.

Moldovan, R.L., Achim, S.A. and C.Bota-Avram (2010), «Fighting the enemy of fair view principle – getting to know creative accounting», Analele Ştiinţifice Ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» Din Iaşi, Ştiinţe Economice, Număr special, pp. 51–61.

Sarbanes-Oxley (2002), Act, enacted July 30, Pub. L. 107–204, 116 Stat. 745, 66 p.

True and Fair. Accounting and Reporting (2014), The Financial Reporting Council Limited, London, 8 p.

Uşurelu, V.I., Marin, M., Danailă, A.E. and Loghin, D. (2010), «Accounting ethics – responsibility versus creativity», Annals of the University of Petroşani, Economics, Vol. 10 (3), pp. 349–356.

Yadav, B. (2013), «Creative Accounting: A Literature Review», Industrial, Financial & Business Management December, Vol. 1, No. 5,


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Барановська Т.В. Облікова політика підприємств в Україні : теорія і практика / Т.В. Барановська. – автореф. дис... на здобуття наук. ступеня к.е.н. зі спец. 08.06.04 : бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Київ : НАУ, 2005. – 21 с.
 2. Гнилицкая Л.В. Манипулирование учетными данными – угроза экономической безопасности предприятия / Л.В. Гнилицкая // Економіка та управління підприємствами. – 2011. – № 3 (15). – С. 5–14.
 3. Голов С.Ф. Креативний облік: творчість чи шахрайство? / С.Ф. Голов // «Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Вип. 7 (25) Ч. 1. – 2010. – С. 360–367.
 4. Ковалев В.В. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели : учеб. пособие / В.В. Ковалев, Вит.В. Ковалев. – 3-е издание – М. : Проспект, 2015. – 955 с.
 5. Мельник З.Ю. Фальсифікація як спосіб здійснення креативного обліку / З.Ю. Мельник // Фінансовий простір. – 2015. – № 2 (18). – С. 221–225.
 6. Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку : монографія / О.М. Петрук. – Житомир : ЖДТУ, 2005. – 420 с.
 7. Сторожук Т.М. Вплив креативності в обліку на показники фінансової звітності / Т.М. Сторожук // Облік і фінанси. – 2016. – № 2 (72). – С. 65–70.
 8. Чалый И. Как доят священных коров бухучета / И.Чалый // Бухгалтер. – 2004. – № 5. – С. 45–50.
 9. Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку : монографія. – Житомир : ЖДТУ, 2007. – 528 с. – С. 67.
 10. Швир Ю.В. Креативный учет в системе МСФО. ЧАСТЬ 1 / Ю.В. Швир // Корпоративная финансовая отчётность. Международные Стандарты. – 2009. – № 3 (31). – С. 73–88.
 11. Amat O. The ethics of creative accounting / Oriol Amat, John Blake, Jack Dowds // Електронний ресурс. – Режим доступу : https://core.ac.uk/download/pdf/6475312.pdf.
 12. Amat O. The struggle against creative accounting: is «true and fair view» part of the problem or part of the solution? / Oriol Amat, John Blake and Ester
 13. Oliveras // Електронний ресурс. – Режим доступу : https://econ-papers.upf.edu/papers/363.pdf.
 14. Atrill P. Financial Accounting for Decision Makers / Peter Atrill, E.J. McLaney. – Pearson Education, 2008. – 461 p.
 15. Boškin T.Š. Does the global transition imply creativity in the accounting? / Tamara Šimunaci Boškin // Managing the Process of Globalisation in New and Upcoming EU Members. Proceedings of the 6th International Conference of the Faculty of Management Koper Congress Centre Bernardin, Slovenia, 24–26 November 2005. – Pp. 367–379.
 16. Gherai D.S. From creative accounting practices and Enron phenomenon to the current financial crisis / Dana Simona Gherai, Diana Elisabeta Balaciu // Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica. – 2011. – Vol. 13 (1). – Pp. 34–41.
 17. Moldovan R.L. Fighting the enemy of fair view principle – getting to know creative accounting / R.L. Moldovan, S.A. Achim, C.Bota-Avram // Analele Ştiinţifice Ale Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» Din Iaşi. Ştiinţe Economice. – 2010. – Număr special. – Pp. 51–61.
 18. Sarbanes-Oxley Act of 2002 (Pub. L. 107–204, 116 Stat. 745, enacted July 30, 2002). – 66 p.
 19. True and Fair. Accounting and Reporting. – London : The Financial Reporting Council Limited, 2014. – 8 p.
 20. Uşurelu V.I. Accounting ethics – responsibility versus creativity / V.I. Uşurelu, M.Marin, A.E. Danailă, D.Loghin // Annals of the University of Petroşani, Economics. – 2010. – Vol. 10 (3). – Рp. 349–356.
 21. Yadav B. Creative Accounting: A Literature Review / Brijesh Yadav // Industrial, Financial & Business Management December. – 2013. – Vol. 1, No. 5. – Pp. 181–193.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.