№ 2(5) (2006)

Зміст

Статті

ЩО ДАЄ ГОСПОДАРЮ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК? PDF
Франц Францович Бутинець 4-17
ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИЗОВАНОГО ВИРОБНИЦТВА PDF
Олег Анатолійович Гавриш, Микола Пилипович Панченко 18-26
ВИЗНАЧЕННЯ МЕЖ ГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Георгій Миколайович Виговський, Наталія Георгіївна Виговська 27-39
ГЕНЕЗИС ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: РЕТРОСПЕКТИВА КОЛЕКТИВНОЇ АНАЛІТИЧНОЇ ДУМКИ (1960-1980 РР.) PDF
Оксана Вікторівна Олійник 40-56
РОЛЬ ТА МІСЦЕ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ PDF
Євгенія Броніславівна Пономаренко, Катерина Володимирівна Шиманська 57-70
ФОРМИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ PDF (Русский)
В. И. Залуцкий 71-79
МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ПРИВАТИЗАЦІЇ У ПОЛЬЩІ І НА УКРАЇНІ PDF
В. Стаін 80-85
Аналіз результатів фінансової підтримки Європейського союзу для литовського бізнесу PDF (English)
Irena Stanislava Bajorūniene 86-94
АУДИТ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ПІДПРИЄМСТВА PDF
Н. І. Дорош 95-108
Сутність кризи на підприємстві PDF (English)
Joanna Dyczkowska 109-115
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІМПУТАЦІЇ ДАНИХ КОН’ЮНКТУРНИХ ОБСТЕЖЕНЬ ПІДПРИЄМСТВ PDF
Марина Володимирівна Пугачова 116-127
Мережева структура фінансових ринків в умовах формування постіндустріального суспільства PDF (English)
S. Z. Moshenskiy 128-135
КОН’ЮНКТУРА РИНКУ ПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ PDF
Руслан Вадимович Глібов 136-140
ЗДОБУТКИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ШКОЛИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ PDF
В. М. Жук 141-154
ПРО ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА НА КОНКРЕТНОМУ ЕТАПІ ЙОГО РОЗВИТКУ PDF
Ігор Іванович Світлишин 155-159
Регулювання питання незалежності аудитора в середині Європейського Союзу у справі незалежності аудитора перед набуттям чинності директиви у справі аудиту PDF (Polski)
Ewa Chrostowska 160-171
ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ PDF
Олена Петрівна Войналович 172-188
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПЛАНОВО-ОБЛІКОВИХ ОДИНИЦЬ ТА СИСТЕМИ ЦЕНТРІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В СУДНОБУДУВАННІ PDF
П. Н. Майданевич, Л. Б. Прокопович 189-192