Використання штучного інтелекту для підвищення ефективності системи  управлінського обліку  

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-28-33

Ключові слова:

аналіз даних, нейронні мережі, ефективність управлінського обліку, штучний інтелект, управлінський облік

Анотація

У сучасному світі компанії шукають нові способи оптимізації бізнес-процесів та зменшення витрат. Використання штучного інтелекту в управлінському обліку дозволяє автоматизувати рутинні завдання, аналізувати великі обсяги даних та надавати цінну інформацію для прийняття рішень. Використання штучного інтелекту в управлінському обліку пов’язано із підвищенням ефективності роботи бухгалтерів з управлінського обліку, що забезпечує ефективність системи управлінського обліку в цілому. Штучний інтелект може допомогти уникнути помилок та зменшити ризик втрати даних. Знання та навички використання штучного інтелекту є важливими для фахівців у галузі управлінського обліку, щоб залишатися конкурентоспроможними та ефективними на ринку. Технологічні інновації, зокрема штучний інтелект, значно впливатимуть на професійні бухгалтерські послуги в майбутньому. У статті висвітлюються навички, які потрібні фахівцям для ефективної роботи зі штучним інтелектом. Також автори виокремлюють три методи штучного інтелекту, які можуть бути ефективно використані в управлінському обліку: експертні системи, аналітика даних та нейронні мережі. Експертні системи дозволяють бухгалтерам з управлінського обліку зберігати та інтерпретувати людський досвід, використовуючи його для надання порад та рекомендацій, що сприяє прийняттю відповідних рішень на основі доказів, наданих експертними системами. Технологія аналізу даних дозволяє виявляти нові моделі взаємозв’язків між даними та надавати корисні висновки особам, які приймають рішення в компаніях. Нейронні мережі використовуються для визначення рівня відповідності політикам у компаніях та установах різного типу та для виявлення ризикових або потенційно шахрайських транзакцій.

 

Посилання

Vitlinskyi, V.V. (2012), «Shtuchnyi intelekt u systemi pryiniattia upravlinskykh rishen», Neiro‐nechitki tekhnolohii modeliuvannia v ekonomitsi, No. 1, pp. 97–118.

Zaporozhets, T.V. (2020), «Intelektualni systemy upravlinnia: teoretychni pidkhody do pobudovy», Publichne upravlinnia i administruvannia v Ukraini, No. 15, doi: 10.32843/2663-5240-2020-15-9.

Kondratiuk, O.M., Rudenko, O.V. and Chernobrovkina, A.Ie. (2021), «Mozhlyvosti ta perspektyvy vykorystannia shtuchnoho intelektu v audyti», Efektyvna ekonomika, No. 1, doi: 10.32702/2307-2105-2021.1.89.

Asiaei, K., Bontis, N., Alizadeh, R. and Yaghoubi, M. (2022), «Green intellectual capital and environmental management accounting: Natural resource orchestration in favor of environmental performance», Business Strategy and the Environment, No. 31 (1), pp. 76–93.

Corazza, G. and Zanin, F. (2020), «Impact of Artificial Intelligence on Managerial Accounting Systems», IT Applications for Strategic Competitive Advantage and Decision Making, doi: 10.4018/978-1-7998-3351-2.ch002.

Guo, X. (2019), «Research on the Transition from Financial Accounting to Management Accounting under the Background of Artificial Intelligence», Journal of Physics: Conference Series, doi: 10.1088/1742-6596/1345/4/042031.

Hosseinzadeh, A. and Davari, B. (2018), «The impact of enterprise management systems on management accounting in private companies of Iran», International Journal of Economics and Financial Issues, No. 8 (1), pp. 83–85.

Jans, M. and Hosseinpour, M. (2019), «How active learning and process mining can act as Continuous Auditing catalyst», International Journal of Accounting Information Systems, No. 32, pp. 44–58.

Li, Z. and Zheng, L. (2018), «The Impact of Artificial Intelligence on Accounting», Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), Vol. 181.

Nielsen, S. (2022), «Management accounting and the idea of machine learning», Computer Science, [Online], available at: https://www.semanticscholar.org/paper/Management-accounting-and-the-idea-of-machine-Nielsen/8c07354eb3beb89672e2579aa0cb8bdd845bd316

Odoh, L.C., Echefu, S.C., Ugwuanyi, U.B. and Chukwuani, N.V. (2018), «Effect of artificial intelligence on the performance of accounting operations among accounting firms in South East Nigeria», Asian Journal of Economics, Business and Accounting, No. 7 (2).

Oesterreich, T.D. and Teuteberg, F. (2019), «The role of business analytics in the controllers and management accountants’ competence profiles: An exploratory study on individual-level data», Journal of accounting & organizational change, pp. 332–333.

Riinawati, R. (2021), «The Development of Information Technology and Its Influence on the Field of Management Accounting», Journal of Financial and Tax, No. 1 (2), pp. 131–149.

Romney, M.B. and Steinbart, P.J. (2015), Accounting Information System, Pearson.

Tran, M. (2022), Artificial intelligence in management accounting, [Online], available at: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/783761/thesis-mytran.pdf?sequence=2

Vărzaru, A.B. (2022), «Assessing Artificial Intelligence Technology Acceptance in Managerial Accounting», Electronics, No. 11 (14), doi: 10.3390/electronics11142256.

Vu, T.K., Dam, B.H. and Ha, T.T. (2022), «Factors Affecting the Application of Strategy Management Accounting in Vietnamese Logistics Enterprises», Journal of Distribution Science, No. 20 (1), pp. 27–39.

Wang, A., Guo, S. and Li, R. (2022), «Artificial intelligence technology enables the development of management accounting: The generation of Intelligent Accounting», 3rd Asia Service Sciences and Software Engineering Conference, pp. 60–65, doi: 10.1145/3523181.3523190.

Xu, X., Yang, Z. and Zhou, W. (2021), «Research on intelligent accounting system based on management activity theory – from accounting informatization to accounting intelligence», Accounting research, No. 3, pp. 11–27.

Список використаної літератури:

Вітлінський В.В. Штучний інтелект у системі прийняття управлінських рішень / В.В. Вітлінський // Нейро‐нечіткі технології моделювання в економіці. – 2012. – № 1. – С. 97–118.

Запорожець Т.В. Інтелектуальні системи управління: теоретичні підходи до побудови / Т.В. Запорожець // Публічне управління і адміністрування в Україні. – 2020. – Вип. 15. DOI: 10.32843/2663-5240-2020-15-9.

Кондратюк О.М. Можливості та перспективи використання штучного інтелекту в аудиті / О.М. Кондратюк, О.В. Руденко, А.Є. Чернобровкіна // Ефективна економіка. – 2021. – № 1. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.1.89.

Green intellectual capital and environmental management accounting: Natural resource orchestration in favor of environmental performance / K.Asiaei, N.Bontis, R.Alizadeh, M.Yaghoubi // Business Strategy and the Environment. – 2022. – № 31 (1). – P. 76–93.

Corazza G. Impact of Artificial Intelligence on Managerial Accounting Systems / G.Corazza, F.Zanin // IT Applications for Strategic Competitive Advantage and Decision Making. – 2020. DOI: 10.4018/978-1-7998-3351-2.ch002.

Guo X. Research on the Transition from Financial Accounting to Management Accounting under the Background of Artificial Intelligence / X.Guo // Journal of Physics: Conference Series. – 2019. DOI: 10.1088/1742-6596/1345/4/042031.

Hosseinzadeh A. The impact of enterprise management systems on management accounting in private companies of Iran / A.Hosseinzadeh, B.Davari // International Journal of Economics and Financial Issues. – 2018. – № 8 (1). – P. 83–85.

Jans M. How active learning and process mining can act as Continuous Auditing catalyst / M.Jans, M.Hosseinpour // International Journal of Accounting Information Systems. – 2019. – № 32. – P. 44–58.

Li Z. The Impact of Artificial Intelligence on Accounting / Z.Li, L.Zheng // Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR). – 2018. – Vol. 181.

Nielsen S. Management accounting and the idea of machine learning / S.Nielsen // Computer Science. – 2022 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.semanticscholar.org/paper/Management-accounting-and-the-idea-of-machine-Nielsen/8c07354eb3beb89672e2579aa0cb8bdd845bd316.

Effect of artificial intelligence on the performance of accounting operations among accounting firms in South East Nigeria / L.C. Odoh, S.C. Echefu, U.B. Ugwuanyi, N.V. Chukwuani // Asian Journal of Economics, Business and Accounting. – 2018. – № 7 (2).

Oesterreich T.D. The role of business analytics in the controllers and management accountants’ competence profiles: An exploratory study on individual-level data / T.D. Oesterreich, F.Teuteberg // Journal of accounting & organizational change. – 2019. – Vol. 15. – № 2. – P. 332–333.

Riinawati R. The Development of Information Technology and Its Influence on the Field of Management Accounting / R.Riinawati // Journal of Financial and Tax. – 2021. – № 1 (2). – P. 131–149.

Romney M.B. Accounting Information System / M.B. Romney, P.J. Steinbart. – Pearson, 2015.

Tran M. Artificial intelligence in management accounting / M.Tran [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/783761/thesis-mytran.pdf?sequence=2.

Vărzaru A.B. Assessing Artificial Intelligence Technology Acceptance in Managerial Accounting / A.B. Vărzaru // Electronics. – 2022. – № 11 (14). DOI: 10.3390/electronics11142256.

Vu T.K. Factors Affecting the Application of Strategy Management Accounting in Vietnamese Logistics Enterprises / T.K. Vu, B.H. Dam, T.T. Ha // Journal of Distribution Science. – 2022. – № 20 (1). – P. 27–39.

Wang A. Artificial intelligence technology enables the development of management accounting: The generation of Intelligent Accounting / A.Wang, S.Guo, R.Li // 3rd Asia Service Sciences and Software Engineering Conference. – 2022. – P. 60–65. DOI: 10.1145/3523181.3523190.

Xu X. Research on intelligent accounting system based on management activity theory – from accounting informatization to accounting intelligence / X.Xu, Z.Yang, W.Zhou // Accounting research. – 2021. – № 3. – P. 11–27.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Ляхович, Г. І., & Вакун, О. В. (2023). Використання штучного інтелекту для підвищення ефективності системи  управлінського обліку  . Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(56), 28–33. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-28-33

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ