Митний пост-аудит: сутність та правова регламентація

Автор(и)

  • Ірина Миколаївна Вигівська Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4974-5834
  • Кирило Євгенович Панійван Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-3-8

Ключові слова:

Митний кодекс України, митні органи, документальна перевірка, контроль, митний пост-аудит

Анотація

 

У статті проведено дослідження щодо розкриття сутності поняття «митного пост-аудиту» та його правової регламентації. Охарактеризовано вплив застосування Кіотської конвенції на митну політику та систему України, а саме в питаннях спрощення та скорочення термінів митного оформлення для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності та використання методів пост-аудиту для контролю за такими операціями. Розглянуто проблематику висвітлення митного пост-аудиту та контролю в нормативно-правовій базі України. Представлено класифікацію документальної перевірки як однієї з форм використання митного пост-аудиту. Проведено дослідження щодо теоретико-методичного забезпечення та практичного застосування митного пост-аудиту як ефективного інструменту контролю зовнішньоекономічних суб’єктів господарювання. Визначено основні завдання митного пост-аудиту, якісне виконання яких сприятиме ефективному провадженню діяльності митних органів. У роботі представлено основні принципи, яких варто дотримуватися митним органам під час перевірки суб’єктів господарювання, застосування яких дозволить забезпечити прозорість та ефективність проведення митного пост-аудиту.

Посилання

Hutsalenko, L.V., Marchuk, U.O. and Fabiianska, V.Yu. (2018), Mytnyi post-audyt, Tsentr navchalnoi literatury, 338 p.

Ministerstvo finansiv Ukrainy, Derzhavna mytna sluzhba Ukrainy, [Online], available at: https://mof.gov.ua/uk/state-customs-service

Mykytenko, T. (2017), «Shliakhy nablyzhennia mytnoho postaudytu do yevropeiskykh standartiv», Ekonomichnyi visnyk. Seriia Finansy, oblik, opodatkuvannia, No. 1, pp. 129–137, [Online], available at: https://core.ac.uk/download/pdf/268452941.pdf

Verkhovna Rada Ukrainy, Mytnyi kodeks Ukrainy, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text

Klymenko, Yu.Yu. (2019), «Mytnyi post-audyt v Ukraini: teoriia ta praktyka zastosuvannia», Naukovyi visnyk publichnoho ta pryvatnoho prava, Vol. 1, No. 3, pp. 161–166, [Online], available at: http://www.nvppp.in.ua/vip/2019/3/tom_1/3-1_2019.pdf#page=161

Verkhovna Rada Ukrainy, Mizhnarodna konventsiia pro sproshchennia i harmonizatsiiu mytnykh protsedur (Kiotska konventsiia), [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643#Text

Omelchenko, O.I. and Ostrovskyi, D.M. (2019), «Osoblyvosti rozvytku mytnoho post-audytu v Ukraini», Aktualni problemy ta perspektyvy rozvytku obliku, analizu ta kontroliu v sotsialno-oriientovanii systemi upravlinnia pidpryiemstvom, II vseukrainska nauk.-prakt. internet-konf., 23 kvit., рр. 43–45.

Slyvka, O. (2018), «Postaudyt yak forma mytnoho kontroliu v Ukraini ta yoho perspektyvy», Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo ta pravo. Administratyvne pravo ta protses, No. 6, рр. 201–203, [Online], available at: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/37.pdf

Derzhavna mytna sluzhba, Statystyka porushen mytnykh pravyl, [Online], available at: https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/za-11-misiatsiv-mitnitsi-derzhmitsluzhbi-viiavili-porushen-mitnikh-pravil-na-sumu-28-mlrd-grn-1032

Kharkavyi, M. (2015), «Mytnyi post-audyt v Ukraini: suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku», Ph.D. Thesis of dissertation, Ternopil, 228 р., [Online], available at: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/1638/1/dusertacia.pdf

Список використаної літератури:

Гуцаленко Л.В. Митний пост-аудит / Л.В. Гуцаленко, У.О. Марчук, В.Ю. Фабіянська. – Центр навчальної літератури, 2018. – 388 с.

Державна митна служба України / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://mof.gov.ua/uk/state-customs-service.

Микитенко Т. Шляхи наближення митного постаудиту до європейських стандартів / Т.Микитенко // Економічний вісник. Сер. : Фінанси, облік, оподаткування. – 2017. – № 1. – С. 129–137 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://core.ac.uk/download/pdf/268452941.pdf.

Митний кодекс України / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17#Text.

Клименко Ю.Ю. Митний пост-аудит в Україні: теорія та практика застосування / Ю.Ю. Клименко // Науковий вiсник публiчного та приватного права. – 2019. – Т. 1, № 3. – С. 161–166 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nvppp.in.ua/vip/2019/3/tom_1/3-1_2019.pdf#page=161.

Міжнародна конвенція про спрощення і гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція) / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_643#Text.

Омельченко О.І. Особливості розвитку митного пост-аудиту в Україні / О.І. Омельченко, Д.М. Островський // Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством : ІІ всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф., 23 квіт. – 2019. – С. 43–45.

Сливка О. Постаудит як форма митного контролю в Україні та його перспективи / О.Сливка // Підприємництво, господарство та право. Адміністративне право та процес. – 2018. – № 6. – С. 201–203 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/37.pdf.

Статистика порушень митних правил / Державна митна служба [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://customs.gov.ua/news/zagalne-20/post/za-11-misiatsiv-mitnitsi-derzhmitsluzhbi-viiavili-porushen-mitnikh-pravil-na-sumu-28-mlrd-grn-1032.

Харкавий М. Митний пост-аудит в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : дис. на здобуття наукового ступеня канд. екон. наук / М.Харкавий. – Тернопіль, 2015. – 228 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/1638/1/dusertacia.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-28

Як цитувати

Вигівська, І. М., & Панійван , К. Є. (2023). Митний пост-аудит: сутність та правова регламентація. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(56), 3–8. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-3(56)-3-8

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ