Облікове забезпечення управління діяльністю туристичних підприємств як засіб досягнення цілей сталого розвитку

Автор(и)

  • Ірина Валеріївна Замула Державний університет «Житомирська політехніка», Україна https://orcid.org/0000-0002-6075-095X
  • Вікторія Анатоліївна Зузанська Державний університет «Житомирська політехніка», Україна
  • Карина Сергіївна Шевчук Державний університет «Житомирська політехніка», Україна

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2023-1(54)-17-23

Ключові слова:

бухгалтерський облік; туристична діяльність; екотуризм; післявоєнний розвиток України; навколишнє природне середовище; сталий розвиток; управління

Анотація

Розвиток туризму без завдання шкоди навколишньому природному середовищу, так званого сталого туризму, є невід’ємною складовою сталого розвитку суспільства, що може забезпечити потужний гармонійний розвиток територій. Сталий розвиток у туристичній галузі означає гармонійне поєднання екологічних, соціально-культурних та економічних чинників туризму, які реалізуються паралельно з культурним та екологічним розвитком, максимально виключаючи згубний вплив на природні екосистеми. Враховуючи негативний вплив туризму на навколишнє природне середовище, потребує додаткового дослідження питання впровадження положень концепції сталого розвитку у діяльність туристичних підприємств. Метою дослідження є розробка теоретичних та організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку у туристичних підприємствах як засобу досягнення ними цілей сталого розвитку, що сприятиме зростанню їх інвестиційної привабливості у післявоєнний період. Задля розвитку туристичної галузі, згідно з концепцією сталого розвитку, доцільно розробити та впровадити екологоорієнтоване управління бізнесу на основі інформації з бухгалтерського обліку. В облікові рахунки туристичних підприємств запропоновано врахувати статті витрат, пов’язані з охороною навколишнього середовища. Такі дії спрямовані на пошук більш екологічно обґрунтованих напрямів розвитку туристичної діяльності, що в свою чергу може забезпечити раціональніше використання природних багатств і визначить методи відновлення пошкоджених природних територій та об’єктів.  Впровадження наведених пропозицій щодо ведення обліку та складання звітності туристичними підприємствами сприятиме інформаційному забезпеченню заінтересованих користувачів та дозволить створити систему екологічного менеджменту підприємства, а також ефективну екологічну політику у туристичній діяльності, спрямовану на мінімізацію негативного впливу туризму на стан природних екосистем, що сприятиме зростанню їх інвестиційної привабливості у післявоєнний період.

Посилання

Nyn'ko, D. (2021), Kil'kist' turystiv v Ukrai'ni zrosla na chvert' u 2021 roci, [Online], available at: https://www.dw.com/uk/kilkist-turystiv-v-ukraini-zrosla-na-chvert-u-2021-rotsi/a-60502166

Oficijnyh sajt Derzhavnoi' sluzhby statystyky Ukrai'ny, «Turystychna dijal'nist' v Ukrai'ni», [Online], available at: https://ukrstat.gov.ua/

Brendyng. Doslidzhennja spryjnjattja Ukrai'ny, [Online], available at: http://brandukraine.org/k/

Vodjanyj, A. (2023), «Vplyv vijny na pryrodu. Ne kozhna krai'na maje stil'ky lisu, skil'ky znyshhyla Rosija – ministr», [Online], available at: http://surl.li/fxkxv

Lega, O.V., Jalovega, L.V., Pryjdak, T.B. and Sirenko, O.V. (2020), «Turystychna dijal'nist': oblik ta opodatkuvannja», Achievements and prospects of modern scientific research, Abstracts of the 1st International scientific and practical conference, Editorial EDULCP, Argentina, Buenos Aires, рр. 605–610.

Sorokina, O.S. and Shamsutdinova, F.F. (2012), «Analiz sobivartosti turysts'kogo produktu ta shljahy i'i' znyzhennja», Vcheni zapysky Tavrijs'kogo nacional'nogo universytetu im. V.I. Vernads'kogo, Vol. 25 (64), No. 2, pp. 144–155.

Lega, O.V., Mokijenko, T.V., Pryjdak, T.B. et al. (2021), «Osoblyvosti obliku ta opodatkuvannja turystychnoi' dijal'nosti v Ukrai'ni», Efektyvna ekonomika, No. 4, doi: 10.32702/2307-2105.2021.4.

Atamanchuk, Z.A. (2020), «Rozvytok mizhnarodnogo turyzmu v umovah pandemii' СOVID-19: tendencii' ta ochikuvannja», Biznes Inform, No. 5 (508), pp. 94–99.

Gerasymenko, V.G. (2007), «Koncepcija stalogo rozvytku turyzmu: etapy stanovlennja i suchasnyj zmist», Turystychna osvita v Ukrai'ni: problemy i perspektyvy, Issue 1, pp. 17–23.

Myronov, Ju.B. (2013), «Sutnist' ta chynnyky stalogo rozvytku turyzmu v regioni», Visnyk NLTUU, Issue 23.11, pp. 117–122.

Smal', V.V. and Smal', I.V. (2005), «Turyzm i stalyj rozvytok», Visnyk LNU, Seriia Geografichna, Issue 32, pp. 163–173.

Tkachenko, T.I. (2009), Stalyj rozvytok turyzmu: teorija, metodologija, realii' biznesu, monografija, vyd. 2-ge, pererob. ta dop., Vydavnyctvo KNTEU, K., 463 p.

Juhnovs'ka, Ju.O., Vplyv rozvytku turystychnoi' galuzi na navkolyshnje seredovyshhe, doi: 10.24025/2708-4949.1-2(3-4).2021.241467.

Kuz'mich, I.S. and Korbut, M.B. (2022), Ekologichni naslidky vijny ta problematyka ekologichnogo turyzmu v konteksti povnomasshtabnogo vtorgnennja rf, [Online], available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/89.pdf

Dohid P(S)BO 15, [Online], available at: http://surl.li/qzgh

Bogdanova, Zh.A. (2011), Buhgalters'kyj oblik i kontrol' turystychnoi' dijal'nosti, Abstract of Ph.D. dissertation, 08.00.09 «Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt», ZhDTU, Zhytomyr.

Vytraty P(S)BO 16, [Online], available at: http://surl.li/avvkm

Список використаної літератури:

Нинько Д. Кількість туристів в Україні зросла на чверть у 2021 році / Д.Нинько [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.dw.com/uk/kilkist-turystiv-v-ukraini-zrosla-na-chvert-u-2021-rotsi/a-60502166.

Туристична діяльність в Україні : офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://ukrstat.gov.ua/.

Брендинг. Дослідження сприйняття України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://brandukraine.org/k/.

Водяний А. Вплив війни на природу. Не кожна країна має стільки лісу, скільки знищила Росія – міністр / А.Водяний. – 2023 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/fxkxv.

Туристична діяльність: облік та оподаткування / О.В. Лега, Л.В. Яловега, Т.Б. Прийдак, О.В. Сіренко // Achievements and prospects of modern scientific research : Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. – Buenos Aires, Argentina : Editorial EDULCP, 2020. – Р. 605–610.

Сорокіна О.С. Аналіз собівартості туристського продукту та шляхи її зниження / О.С. Сорокіна, Ф.Ф. Шамсутдінова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. – 2012. – Т. 25 (64), № 2. – С. 144–155.

Особливості обліку та оподаткування туристичної діяльності в Україні / О.В. Лега, Т.В. Мокієнко, Т.Б. Прийдак та ін. // Ефективна економіка. – 2021. – № 4. DOI: 10.32702/2307-2105.2021.4.

Атаманчук З.А. Розвиток міжнародного туризму в умовах пандемії СOVID-19: тенденції та очікування / З.А. Атаманчук // Бізнес Інформ. – 2020. – № 5 (508). – С. 94–99.

Герасименко В.Г. Концепція сталого розвитку туризму: етапи становлення і сучасний зміст / В.Г. Герасименко // Туристична освіта в Україні: проблеми і перспективи. – 2007. – Вип. 1. – С. 17–23.

Миронов Ю.Б. Сутність та чинники сталого розвитку туризму в регіоні / Ю.Б. Миронов // Вісник НЛТУУ. – 2013. – Вип. 23.11. – С. 117–122.

Смаль В.В. Туризм і сталий розвиток / В.В. Смаль, І.В. Смаль // Вісник ЛНУ. Сер. : Географічна. – 2005. – Вип. 32. – С. 163–173.

Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія / Т.І. Ткаченко. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : Видавництво КНТЕУ, 2009. – 463 с.

Юхновська Ю.О. Вплив розвитку туристичної галузі на навколишнє середовище / Ю.О. Юхновська. DOI: 10.24025/2708-4949.1-2(3-4).2021.241467.

Кузьміч І.С. Екологічні наслідки війни та проблематика екологічного туризму в контексті повномасштабного вторгнення рф / І.С. Кузьміч, М.Б. Корбут. – 2022 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/89.pdf.

Дохід П(С)БО 15 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/qzgh.

Богданова Ж.А. Бухгалтерський облік і контроль туристичної діяльності : автореф. дис. … к.е.н. : 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» / Ж.А. Богданова. – Житомир : ЖДТУ, 2011.

Витрати П(С)БО 16 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://surl.li/avvkm.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-28

Як цитувати

Замула, І. В., Зузанська, В. А., & Шевчук, К. С. (2023). Облікове забезпечення управління діяльністю туристичних підприємств як засіб досягнення цілей сталого розвитку. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(54), 17–23. https://doi.org/10.26642/pbo-2023-1(54)-17-23

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ