Розбудова методики бухгалтерського обліку господарських результатів надзвичайних ситуацій

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2022-2(52)-29-39

Ключові слова:

бухгалтерський облік; надзвичайні ситуації; витрати; рахунки бухгалтерського обліку; план рахунків бухгалтерського обліку

Анотація

Унаслідок проведеного дослідження в публікації розроблено організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку наслідків надзвичайних ситуацій, що передбачають удосконалення порядку використання таких елементів методу, як рахунки та подвійний запис. З метою виокремлення наслідків НС запропоновано змінити механізм використання рахунків 8-го класу, через зміну його назви та структури й порядку відображення: змінити назву 8-го класу з «Витрати за елементами» на «Транзитні рахунки за запитом»; розширити вклад рахунків 8-го класу «Транзитні рахунки за запитом» з врахуванням витрат за елементами, наслідків надзвичайних ситуацій та ризико орієнтованих операцій; механізм використання рахунків 8-го класу «Транзитні рахунки за запитом» шляхом пропозицій щодо зміни положень Інструкції про застосування плану рахунків. Для цілей розширення інформаційного простору, що формується цими рахунками, розроблено порядок організації аналітичного обліку, який враховує як наслідки надзвичайних ситуацій, так і їх властивості. Зазначене покладено в основу порядку відображення наслідків НС у складі витрат діяльності з використанням транзитних рахунків (821 «Виробничі витрати, спричинені наслідками надзвичайних ситуацій», 822 «Загальновиробничі витрати, спричинені наслідками надзвичайних ситуацій», 823 «Адміністративні витрати, спричинені наслідками надзвичайних ситуацій», 824 «Витрати на збут, спричинені наслідками надзвичайних ситуацій», 825 «Інші операційні витрати, спричинені наслідками надзвичайних ситуацій»). Їх застосування в практиці діяльності підприємств та результативність у формуванні інформаційного простору управління господарською діяльністю в умовах надзвичайних ситуацій вказує на їх ефективність, практичну цінність та наукову обґрунтованість.

Посилання

Nacional'na dopovid' pro stan tehnogennoi' ta pryrodnoi' bezpeky v Ukrai'ni, [Online], available at: http://undicz.dsns.gov.ua/ua/Nacionalna-dopovid-pro-stan-tehnogennoyi-ta-prirodnoyi-bezpeki-v-Ukrayini.html

Cina vijny. Skil'ky podatkiv vtratyv bjudzhet cherez ATO, [Online], available at: http://www.epravda.com.ua/publications/2016/08/30/603534/

Cina vijny: ekonomichni i social'ni naslidky konfliktu na Donbasi, [Online], available at: http://mediarnbo.org/2014/09/17/tsina-viyni-ekonomichni-i-sotsialni-naslidki-konfliktu-na-donbasi/

Grycyshen, D.O. (2015), Buhgalters'kyj oblik v systemi upravlinnja ekonomiko-ekologichnoju bezpekoju promyslovyh pidpryjemstv, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 540 р.

Grytsyshen, D. (2015), «The economic and environmental consequences of emergency situations in the system of accounting objects», Economic Annals-XXI, No. 7–8 (1), pp. 113–118.

Nastenko, M.M. (2009), «Adaptacija instrumentariju teorii' obliku shhodo vidobrazhennja nadzvychajnoi' dijal'nosti na sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstvah», Zbirnyk naukovyh prac' Podil's'kogo derzhavnogo agrarno-tehnichnogo universytetu, Kam’janec'-Podil's'kyj, Issue 17, pp. 234–238.

VRU (2005), Biologichni aktyvy, polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 30 vid 18 lystopada No. 790, [Online], available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05?nreg=z1456-05&find=1&text=%ED%E5.%EF%E5%F0%E5%E4%E1&x=8&y=2#w11

VRU (2000), Orenda, polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 14 vid 28 lypnja No. 181, [Online], available at: https://cutt.ly/7Vhu5Y7

VRU (2000), Zobov’jazannja, polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 11 vid 31 sichnja No. 20, [Online], available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00?nreg=z0085-00&find=1&text=%ED%E5%EF%E5%F0%E5%E4%E1%E0%F7&x=4&y=4#w11

Jevdokymov, V.V., Grycyshen, D.O. and Poljak, K.Ju. (2016), Informacijna model' upravlinnja gospodars'koju dijal'nistju v umovah nadzvychajnyh sytuacij, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 200 p.

Ivanjuta, O.V. (2014), «Organizacijno-metodychni polozhennja buhgalters'kogo obliku zagal'novyrobnychyh vytrat na velykyh promyslovyh pidpryjemstvah», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, Mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac', ZhDTU, Zhytomyr, No. 1 (28), pp. 133–153.

Kucyk, P.O. and Chabanjuk, O.M. (2011), «Zagal'novyrobnychi vytraty: porjadok formuvannja ta rozpodilu», Visnyk L'vivs'koi' komercijnoi' akademii', No. 35, рр. 206–212.

Svirko, S.V. (2014), «Oblikovyj aspekt upravlinnja zagal'novyrobnychymy vytratamy velykyh promyslovyh pidpryjemstv», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, No. 2 (29), рр. 172–184.

Список використаної літератури:

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://undicz.dsns.gov.ua/ua/Nacionalna-dopovid-pro-stan-tehnogennoyi-ta-prirodnoyi-bezpeki-v-Ukrayini.html.

Ціна війни. Скільки податків втратив бюджет через АТО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/publications/2016/08/30/603534/.

Ціна війни: економічні і соціальні наслідки конфлікту на Донбасі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mediarnbo.org/2014/09/17/tsina-viyni-ekonomichni-i-sotsialni-naslidki-konfliktu-na-donbasi/.

Грицишен Д.О. Бухгалтерський облік в системі управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств : монографія / Д.О. Грицишен. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 540 с.

Grytsyshen D. The economic and environmental consequences of emergency situations in the system of accounting objects / D.Grytsyshen // Economic Annals-XXI. – 2015. – № 7–8 (1). – P. 113–118.

Настенко М.М. Адаптація інструментарію теорії обліку щодо відображення надзвичайної діяльності на сільськогосподарських підприємствах / М.М. Настенко // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – Кам’янець-Подільський. – 2009. – Вип. 17. – С. 234–238.

Біологічні активи : положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 від 18 листопада 2005 р. № 790 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1456-05?nreg=z1456-05&find=1&text=%ED%E5.%EF%E5%F0%E5%E4%E1&x=8&y=2#w11.

Оренда : положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 від 28 липня 2000 р. № 181 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/7Vhu5Y7.

Зобов’язання : положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 від 31 січня 2000 року № 20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00?nreg=z0085-00&find=1&text=%ED%E5%EF%E5%F0%E5%E4%E1%E0%F7&x=4&y=4#w11.

Євдокимов В.В. Інформаційна модель управління господарською діяльністю в умовах надзвичайних ситуацій : монографія / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, К.Ю. Поляк. – Житомир : ЖДТУ, 2016. – 200 с.

Іванюта О.В. Організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку загальновиробничих витрат на великих промислових підприємствах / О.В. Іванюта // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : Міжнародний збірник наукових праць. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – № 1 (28). – С. 133–153.

Куцик П.О. Загальновиробничі витрати: порядок формування та розподілу / П.О. Куцик, О.М. Чабанюк // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011. – № 35. – С. 206–212.

Свірко С.В. Обліковий аспект управління загальновиробничими витратами великих промислових підприємств / С.В. Свірко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2014. – № 2 (29). – С. 172–184.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-03

Як цитувати

Ксендзук, В. В., & Поляк, К. Ю. (2022). Розбудова методики бухгалтерського обліку господарських результатів надзвичайних ситуацій. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(52), 29–39. https://doi.org/10.26642/pbo-2022-2(52)-29-39

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ