Розробка системи внутрішньої звітності щодо процесу евакуації як інформаційна основа аналітичної оцінки

Автор(и)

  • Димитрій Олександрович Грицишен Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-1559-2403
  • Анна Олександрівна Кучук Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2022-2(52)-18-28

Ключові слова:

бухгалтерський облік; облік промислових підприємств; господарські засоби; евакуація промислових підприємств; аналітична оцінка; управлінські рішення

Анотація

На сьогодні надзвичайно актуальним є питання, яке стосується процесу евакуації промислового підприємства та відновлення роботи на безпечних територіях. Його актуальність обумовлена складністю процесу, що потребує оперативних управлінських рішень, з одного боку, та оцінки ефективності цього процесу з метою визначення фінансового стану та безперервності діяльності підприємства в стратегічному вимірі з іншого боку. В статті вказано, що важливою складовою зазначеного є формування якісного інформаційного продукту для забезпечення прийняття рішень стейкхолдерами. Реалізація цього є можливою лише шляхом формування системи внутрішньої звітності. Сукупність облікових відомостей про стан і зміни господарських засобів і зобов’язань підприємства дозволяє приймати обґрунтовані управлінські рішення. В умовах ринкової економіки України робота облікового персоналу підприємств наповнюється новим змістом. Це визначає потребу в розширенні системи внутрішньої звітності промислового підприємства в контексті відображення наслідків бойових дій та окупації державних територій і процесів евакуації, запуску роботи підприємства на безпечних територіях. Відповідно актуалізуються дослідження розвитку внутрішньої звітності щодо процесів евакуації промислових підприємств.

Посилання

Adamov, G. and Adamova, N. (2007), «Vnutrennyaya upravlencheskaya otchetnost': printsipy, vidy i metody sostavleniya», Finansovaya gazeta, Issue 30.

Bachyns'kyj, V.I. (2008), «Vnutrishn'ogospodars'ka (upravlins'ka) zvitnist'», Visnyk NU «L'vivs'ka politehnika», Issue 578, pp. 116–119.

Verbylo, O.F., Kondryc'ka, T.P. and Jaroshyns'kyj, V.M. (2006), Buhgalters'kyj oblik u menedzhmenti: zmist ta metodyka navchannja, pidruchnyk, in Verbylo, O.F. (ed.), NAU, K., Ch. 3: Upravlins'kyj oblik, 328 p.

Vysochan, O.S. (2014), «Formuvannja systemy jakisnyh kryterii'v vnutrishn'ogospodars'koi' zvitnosti dlja zadovolennja potreb kerivnyctva pidpryjemstva», Ekonomika, finansy, pravo, Issue 3–1, pp. 3–7.

Vovchyk, N.L. (2019), Osoblyvosti formuvannja vnutrishn'oi' zvitnosti pidpryjemstva, [Online], available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/29-1.pdf

Golovac'ka, S.I. and Hajm'onova, N.S. (2015), «Organizacijno-metodychni modeli vnutrishn'ogo kontrolju vytrat pidpryjemstv», Ekonomichni nauky, zbirnyk naukovyh prac', Luc'kyj nacional'nyj tehnichnyj universytet, Issue 12 (45), pp. 75–81.

Zorina, O.A. (2011), «Problematyka traktuvannja kontrolingu», Statystyka Ukrai'ny, nauk.- inform. Zhurnal, NTK statystychnyh doslidzhen', K., Issue 1 (52), pp. 40–44.

Karpenko, O.V. Ljubymov, M.O. (2011), «Klasyfikacija upravlins'koi' zvitnosti jak osnova rozuminnja i'i' sutnosti», Finansova systema Ukrai'ny, zbirnyk naukovyh prac', Ostroz'ka akademija, Ostrog, Issue 16, pp. 111–118.

Kolos, I.V. (2006), «Zvitnist' jak element systemy upravlinnja pidpryjemstvom», Ekonomika ta derzhava, Issue 8, pp. 26–31.

Konovalihina, T.O. (2009), «Upravlins'ka zvitnist' v systemi oblikovo-analitychnogo zabezpechennja menedzhmentu restoranu», Oblikovo-analitychne zabezpechennja systemy menedzhmentu pidpryjemstva, nauk.-prakt. konferentsia 23–24 zhovt., L'vivs'ka politehnika, L., pp. 55–56.

Korol', S.Ja. (2014), «Upravlins'ka zvitnist': sutnist' i algorytm formuvannja», Biznesinform, Issue 7, pp. 325–330.

Korjagin, M.V. (2016), Problemy ta perspektyvy rozvytku buhgalters'koi' zvitnosti, monografija, Kyi'v, 276 p.

Kuznecova, S.A. (2008), «Upravlins'ka buhgalters'ka zvitnist': problemy stvorennja», Buhgalters'kyj oblik i audyt, Issue 11, pp. 15–24.

Kucyk, P.O. (2014), «Suchasne traktuvannja, sklad i osoblyvosti formuvannja upravlins'koi' zvitnosti pidpryjemstva», Visnyk Nacional'nogo universytetu «L'vivs'ka politehnika», Issue 797, рр. 248–254.

Larikov, V.Ju. (2008), Skladannja upravlins'koi' zvitnosti v umovah avtomatyzovanoi' obrobky danyh, [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/soc_gum/vsunu/2008_10_2.pdf

Myhajliv, A.A. (2010), «Pryncypy buhgalters'kogo obliku: superechnosti pogljadiv», Visnyk ZhDTU, Issue 4 (54), рр. 123–127.

Napadovs'ka, L.V. (2010), Upravlins'kyj oblik, pidruchnyk, 648 р.

Pantelejev, V.P., Jurchenko, O.A., Kurylo, G.M. and Bezverhyj, K.V. (2017), Zvitnist' pidpryjemstv, navch. posib. za spec. «Oblik i opodatkuvannja», in Pantelejeva, V.P. (ed.), DP «Inform.-analit. Agentstvo», K., 432 p.

Petina, L.V. (2009), Shljahy udoskonalennja vnutrishn'ogospodars'koi' zvitnosti ta permanentnoi' inventaryzacii' v pryjnjatti upravlins'kyh rishen' na pidpryjemstvah APK, [Online], available at: http://www.nbuv.gov.Ua/portal/soc_gum/biznes/2009_2/2009/02/090229.pdf

Sadovs'ka, I.B. (2007), Naprjamy systemnogo pidhodu do organizacii' upravlins'kogo obliku v sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstvah, [Online], available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/2007_4_2/zbirnuk_O_FN_4has_2_109.pdf

Shtuft, P.V. and Artjuh, O.V., Vnutrishn'ogospodars'ka zvitnist' jak instrument dlja pryjnjattja upravlins'kyh rishen', [Online], available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/395

Список використаної літератури:

Адамов Г. Внутренняя управленческая отчетность: принципы, виды и методы составления / Г.Адамов, Н.Адамова // Финансовая газета. – 2007. – Вип. 30.

Бачинський В.І. Внутрішньогосподарська (управлінська) звітність / В.І. Бачинський // Вісник НУ «Львівська політехніка». – 2008. – Вип. 578. – С. 116–119.

Вербило О.Ф. Бухгалтерський облік у менеджменті: зміст та методика навчання : підручник / О.Ф. Вербило, Т.П. Кондрицька, В.М. Ярошинський ; за ред. доц., к.е.н. О.Ф. Вербило. – К. : НАУ, 2006. – Ч. 3: Управлінський облік. – 328 с.

Височан О.С. Формування системи якісних критеріїв внутрішньогосподарської звітності для задоволення потреб керівництва підприємства / О.С. Височан // Економіка, фінанси, право. – 2014. – Вип. 3–1. – С. 3–7.

Вовчик Н.Л. Особливості формування внутрішньої звітності підприємства / О.С. Височан [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/29-1.pdf.

Головацька С.І. Організаційно-методичні моделі внутрішнього контролю витрат підприємств / С.І. Головацька, Н.С. Хаймьонова // Економічні науки : збірник наукових праць. – Луцький національний технічний університет. – 2015. – Вип. 12 (45). – С. 75–81.

Зоріна О.А. Проблематика трактування контролінгу / О.А. Зоріна // Статистика України : наук.- інформ. журнал. – К. : НТК статистичних досліджень. – 2011. – Вип. 1 (52). – С. 40–44.

Карпенко О.В. Класифікація управлінської звітності як основа розуміння її сутності / О.В. Карпенко, М.О. Любимов // Фінансова система України : збірник наукових праць. – Острог : Острозька академія. – 2011. – Вип. 16. – С. 111–118.

Колос І.В. Звітність як елемент системи управління підприємством / І.В. Колос // Економіка та держава. – 2006. – Вип. 8. – С. 26–31.

Коноваліхіна Т.О. Управлінська звітність в системі обліково-аналітичного забезпечення менеджменту ресторану / Т.О. Коноваліхіна // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : наук.-практ. конф. 23–24 жовт. – Л. : Львівська політехніка, 2009. – С. 55–56.

Король С.Я. Управлінська звітність: сутність і алгоритм формування / С.Я. Король // Бізнесінформ. – 2014. – Вип. 7. – С. 325–330.

Корягін М.В. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : монографія / М.В. Корягін. – Київ, 2016. – 276 с.

Кузнецова С.А. Управлінська бухгалтерська звітність: проблеми створення / С.А. Кузнецова // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – Вип. 11. – С. 15–24.

Куцик П.О. Сучасне трактування, склад і особливості формування управлінської звітності підприємства / П.О. Куцик // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2014. – Вип. 797. – С. 248–254.

Ларіков В.Ю. Складання управлінської звітності в умовах автоматизованої обробки даних / В.Ю. Ларіков [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/soc_gum/vsunu/2008_10_2.pdf.

Михайлів А.А. Принципи бухгалтерського обліку: суперечності поглядів / А.А. Михайлів // Вісник ЖДТУ. – 2010. – Вип. 4 (54). – С. 123–127.

Нападовська Л.В. Управлінський облік : підручник / Л.В. Нападовська. – 2010. – 648 с.

Звітність підприємств : навч. посіб. за спец. «Облік і оподаткування» / В.П. Пантелеєв, О.А. Юрченко, Г.М. Курило, К.В. Безверхий ; за заг. редакцією д.е.н., проф. В.П. Пантелеєва. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. Агентство». – 2017. – 432 с.

Петіна Л.В. Шляхи удосконалення внутрішньогосподарської звітності та перманентної інвентаризації в прийнятті управлінських рішень на підприємствах АПК / Л.В. Петіна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.Ua/portal/soc_gum/biznes/2009_2/2009/02/090229.pdf.

Садовська І.Б. Напрями системного підходу до організації управлінського обліку в сільськогосподарських підприємствах / І.Б. Садовська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/2007_4_2/zbirnuk_O_FN_4has_2_109.pdf.

Штуфт П.В. Внутрішньогосподарська звітність як інструмент для прийняття управлінських рішень / П.В. Штуфт, О.В. Артюх [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/395.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-03

Як цитувати

Грицишен, Д. О., & Кучук, А. О. (2022). Розробка системи внутрішньої звітності щодо процесу евакуації як інформаційна основа аналітичної оцінки. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(52), 18–28. https://doi.org/10.26642/pbo-2022-2(52)-18-28

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ