Військові дії як детермінанти впливу на обліково-аналітичне забезпечення управління промисловими підприємствами в Україні

Автор(и)

  • Олег Станіславович Горай Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-2181-7306
  • Світлана Володимирівна Свірко Державний університет «Житомирська політехніка», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9157-4672

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2022-2(52)-10-17

Ключові слова:

бухгалтерський облік; аналіз; підприємства; наслідки військових дій; обліково-аналітичне забезпечення

Анотація

У досліджені визначено сукупність наслідків ведення військових бойових дій в активній фазі на території України для економічної сфери життя останньої.  На основі ідентифікації запитів користувачів щодо наслідків надзвичайних ситуацій через обґрунтування їх впливу на аналітичні показники було здійснено оцінку сучасного стану бухгалтерського обліку як інформаційної основи аналізу та сукупно як системи генерування інформації, потрібно для прийняття управлінських рішень користувачами різного поля. Унаслідок цього встановлено невідповідність діючих організаційно-методичних положень бухгалтерського обліку таким запитам та їх неспроможність генерувати інформацію для управління господарською діяльністю в умовах ведення військових дій. Визначено перспективні напрями розвитку бухгалтерського обліку в умовах ведення військових дій, як-от: визнання наслідків військових дій у бухгалтерському обліку, розробка системи документування таких наслідків, оцінка таких наслідків, механізм відновлення бухгалтерської, юридичної, кадрової та технологічної документації, втраченої в результаті військових дій, бухгалтерський облік активів та зобов’язань у частині відображення наслідків військових дій. Щодо аналітичної складової управління підприємствами в умовах військових дій, то перспективними до опрацювання є напрями: аналіз вартості підприємства (зниження), аналіз завданої матеріальної та нематеріальної шкоди, аналіз конкурентної стійкості підприємств (зниження), аналіз економічної безпеки підприємства та аналіз вірогідності його банкрутства.

Посилання

ЕВА (2013), Indeks investycijnoi' pryvablyvosti Ukrai'ny pokazav najnyzhche znachennja z 2013 roku, [Online], available at: https://cutt.ly/yVewvRI

Cina vijny. Skil'ky podatkiv vtratyv bjudzhet cherez ATO, [Online], available at: http://www.epravda.com.ua/publications/2016/08/30/603534/

Cina vijny: ekonomichni i social'ni naslidky konfliktu na Donbasi, [Online], available at: http://mediarnbo.org/2014/09/17/tsina-viyni-ekonomichni-i-sotsialni-naslidki-konfliktu-na-donbasi/

Vidnovlennja Donbasu: ocinka social'no-ekonomichnyh vtrat i priorytetni naprjamy derzhavnoi' polityky, dopovid' dyrektora Instytutu demografii' ta social'nyh doslidzhen' im. M.V. Ptuhy NAN Ukrai'ny akademika Elly Marlenivny Libanov, [Online], available at: http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=1722

Jevdokymov, V.V., Svirko, S.V. and Suprunova, I.V. (2020), «Identyfikacija skladovyh derzhavnoi' bezpeky jak ob’jektiv derzhavnogo upravlinnja», Derzhavne upravlinnja, No. 12, [Online], available at: http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/6.pdf

Jevdokymov, V.V., Grycyshen, D.O. and Poljak, K.Ju. (2016), Informacijna model' upravlinnja gospodars'koju dijal'nistju v umovah nadzvychajnyh sytuacij, monograf., ZhDTU, Zhytomyr, 200 p.

Goraj, O.S. (2017), «Identyfikacija naslidkiv bojovyh dij ta okupacii' derzhavnyh terytorij v buhgalters'komu obliku», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju i analizu, mizhnarodnyj zbirnyk naukovyh prac'. Ser. Buhgalters'kyj oblik, kontrol' i analiz, ZhDTU, Zhytomyr, Issue 3 (38), рр. 21–31.

Goraj, O.S. (2017), «Rozvytok naukovyh doslidzhen' z problem buhgalters'kogo obliku naslidkiv bojovyh dij ta okupacii' derzhavnyh terytorij», Visnyk ZhDTU. Ser. Ekonomichni nauky, No. 4 (82), pp. 14–17.

Zorina, O.A. (2013), Ekonomichnyj analiz dijal'nosti akcionernyh tovarystv v konteksti suchasnoi' teorii' oligopolii', Abstract of D.Sc. dissertation, 08.00.09, Zhytomyr, 37 p.

Koval'chuk, T.M. (2004), Operatyvnyj ekonomichnyj analiz: teorija, metodologija, organizacija, Abstract of D.Sc. dissertation, 08.06.04, K., 40 p.

Goraj, O.S. (2016), «Osoblyvosti normatyvno-pravovogo reguljuvannja buhgalters'kogo obliku gospodars'koi' dijal'nosti v umovah zovnishnih zagroz», Efektyvna ekonomika, No. 8, [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5920

Poljak, K.Ju. (2017), Buhgalters'kyj oblik ta ekonomichnyj analiz naslidkiv nadzvychajnyh sytuacij, Ph.D. Thesis, 08.00.09, Zhytomyr, 253 p.

Список використаної літератури:

Індекс інвестиційної привабливості України показав найнижче значення з 2013 року // ЕВА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cutt.ly/yVewvRI.

Ціна війни. Скільки податків втратив бюджет через АТО [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.epravda.com.ua/publications/2016/08/30/603534/.

Ціна війни: економічні і соціальні наслідки конфлікту на Донбасі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://mediarnbo.org/2014/09/17/tsina-viyni-ekonomichni-i-sotsialni-naslidki-konfliktu-na-donbasi/.

Відновлення Донбасу: оцінка соціально-економічних втрат і пріоритетні напрями державної політики : доповідь директора Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України академіка Елли Марленівни Лібанов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/news/Pages/View.aspx?MessageID=1722.

Євдокимов В.В. Ідентифікація складових державної безпеки як об’єктів державного управління / В.В. Євдокимов, С.В. Свірко, І.В. Супрунова // Державне управління. – 2020. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/6.pdf.

Євдокимов В.В. Інформаційна модель управління господарською діяльністю в умовах надзвичайних ситуацій : монограф. / В.В. Євдокимов, Д.О. Грицишен, К.Ю. Поляк. – Житомир : ЖДТУ, 2016. – 200 с.

Горай О.С. Ідентифікація наслідків бойових дій та окупації державних територій в бухгалтерському обліку / О.С. Горай // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць. Сер. : Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. – Житомир : ЖДТУ, 2017. – Вип. 3 (38). – С. 21–31.

Горай О.С. Розвиток наукових досліджень з проблем бухгалтерського обліку наслідків бойових дій та окупації державних територій / О.С. Горай // Вісник ЖДТУ. Сер. : Економічні науки. – 2017. – № 4 (82). – С. 14–17.

Зоріна О.А. Економічний аналіз діяльності акціонерних товариств в контексті сучасної теорії олігополії : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня д.е.н. : 08.00.09 / О.А. Зоріна. – Житомир, 2013. – 37 c.

Ковальчук Т.М. Оперативний економічний аналіз: теорія, методологія, організація : автореф. дис. … на здобуття наук. ступеня д.е.н. : 08.06.04 / Т.М. Ковальчук. – К., 2004. – 40 с.

Горай О.С. Особливості нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку господарської діяльності в умовах зовнішніх загроз / О.С. Горай // Ефективна економіка. – 2016. – № 8 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5920.

Поляк К.Ю. Бухгалтерський облік та економічний аналіз наслідків надзвичайних ситуацій : дис. на здобуття наук ступеня к.е.н. : 08.00.09 / К.Ю. Поляк. – Житомир, 2017. – 253 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-03

Як цитувати

Горай, О. С., & Свірко, С. В. (2022). Військові дії як детермінанти впливу на обліково-аналітичне забезпечення управління промисловими підприємствами в Україні. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (2(52), 10–17. https://doi.org/10.26642/pbo-2022-2(52)-10-17

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ