Удосконалення обліку і оподаткування інвестицій у капітальне будівництво та поліпшення об’єктів необоротних активів

Автор(и)

  • Володимир Олександрович Осмятченко Університет державної фіскальної служби України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9916-9484
  • Ярослав Олексійович Ізмайлов Університет державної фіскальної служби України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4853-205X
  • Катерина Сергіївна Пінчук Університет державної фіскальної служби України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5160-8126

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2021-1(48)-33-39

Ключові слова:

облік; оподаткування; інвестиції; будівництво; інвестиційна нерухомість; поліпшення

Анотація

У роботі обґрунтовано, що інвестиції у капітальне будівництво та поліпшення об’єктів є фундаментом інвестиційно-інноваційного розвитку країни. Доведено, що належним чином врегульована термінологія і нормативно-правова база, правильна організація та якісне методичне забезпечення обліку і оподаткування інвестицій у капітальне будівництво та поліпшення об’єктів забезпечать достовірне оприбуткування об’єктів необоротних активів, ефективне управління інвестиційними коштами та виявлять резерви збільшення віддачі від інвестованого капіталу. Запропоновано методичний підхід до обліку і оподаткування інвестицій у капітальне будівництво та поліпшення на етапі формування їх первісної вартості за МСФЗ залежно від способів будівництва. Також визначено особливості здійснення операцій з інвестиційною нерухомістю, що дасть можливість більш повно, з належним ступенем деталізації обліковувати та оподатковувати такі господарські операції.
Розроблено та обґрунтована систему податкового стимулювання та визначено перелік драйверів розвитку для держави щодо можливості забезпечення активізації будівельних процесів у національній економіці.

Посилання

Bondar, M.I. (2008), Investment activity: accounting and control methodology and organization, monograph, KNEU, Kyiv, 256 p.

Golov, S.F. and Kostyuchenko, V.M. (2004), Accounting and financial reporting by international standards, study-practice tool, Libra, Kyiv, 880 p.

Grycyshen, D.O. (2016), «Accounting and analytical support of economic and environmental safety of enterprises», D.Sc. Thesis of dissertation, 08.00.09, ZhDTU, Zhytomyr, 409 p.

Dyba, V.M. (2008), Accounting and analysis of fixed assets, monograph, KNEU, Kyiv, 228 p.

Izmajlov, Ja.O (2009), «Accounting and analysis of capital investments: organization and methodology (on materials of mining and concentrating enterprises)», Ph.D. Thesis of dissertation, 08.06.04, Kyiv, 177 p.

Krupka, Ja.D. (2002), «Accounting and analysis of investment activity of enterprises: methodology and organization», D.Sc. Thesis of dissertation, 08.06.04, Ternopil', 419 p.

Kuzhel'nyj, M.V. and Levyc'ka, S.O. (2010), Accounting organization, a textbook, Center for educational literature, Kyiv, 352 p.

Osmjatchenko, V... and Pinchuk, K.S. (2020), «Improvement of accounting of construction and assembly works», Economic analysis, Vol. 30, No. 1, pp. 147–157.

Svirko, S.V. (2006), Accounting in budgetary institutions: methodology and organization, monograph, KNEU, Kyiv, 244 p.

International accounting standart, [Online], avalaible at: http://www.eifrs. Ifrs.org/

National accounting standart, [Online], avalaible at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-11

Як цитувати

Осмятченко , В. О., Ізмайлов, . Я. О., & Пінчук , К. С. (2021). Удосконалення обліку і оподаткування інвестицій у капітальне будівництво та поліпшення об’єктів необоротних активів. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(48), 33–39. https://doi.org/10.26642/pbo-2021-1(48)-33-39

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ