Зарубіжний досвід масової оцінки нерухомості

Автор(и)

  • Микола Іванович Бондар Київський національний економічний університет ім. В.Гетьмана, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1904-1211
  • Андрій Андрійович Кулик Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7791-3551

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2021-48-3-12

Ключові слова:

масова оцінка; нерухомість; податок на нерухоме майно; підходи до оцінки

Анотація

У статті розглянуто зарубіжний досвід формування та функціонування систем масової оцінки на прикладі окремих країн. У вибірку країн з одного боку потрапили США та Швеція як країни, де система масової оцінки вже успішно функціонує десятиліттями, а з іншого боку – Литва, Словенія, Білорусь та Польща, де формування системи масової оцінки розпочалося лише наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. Здійснено порівняльний аналіз та узагальнення ключових аспектів систем масової оцінки обраних країн, таких як законодавче регулювання масової оцінки, адміністрування процесу масової оцінки в контексті розподілу функцій і повноважень між ключовими суб’єктами, облік та аналіз вхідної інформації щодо економічних і фізико-технічних характеристик об’єктів нерухомості, застосування оціночних підходів та методів до оцінки окремих видів нерухомості тощо. Як показує світовий досвід, моделі і процедури масової оцінки формують основу сучасних вартісно орієнтованих систем оподаткування нерухомості, оскільки дозволяють ефективно вирішити завдання щодо одночасної оцінки великої кількості об’єктів в умовах обмеженого часу й фінансових ресурсів. Саме тому результати масової оцінки першочергово використовуються для податкових цілей, зокрема з метою визначення бази оподаткування податку на нерухомість. В окремих країнах результати масової оцінки додатково використовуються в банківській та страховій діяльності, а також з метою обліку й оподаткування нерухомості під час спадкування чи дарування тощо. На основі аналізу зарубіжного досвіду в статті розглянуто проблеми та перспективи впровадження системи масової оцінки в Україні, зокрема акцентовано увагу на відсутності відповідного законодавчого регулювання, низькій відкритості та прозорості ринку нерухомості, невідповідності існуючих регістрів обліку нерухомості інформаційним потребам масової оцінки тощо. Подальші дослідження будуть спрямовані в таких напрямах: по-перше, вивчення систем обліку операцій із нерухомістю та систем обліку фізико-технічних характеристик нерухомості, які б відповідали інформаційним запитам масової оцінки; по-друге, дослідження методів і моделей, розробка процедур масової оцінки відповідно до особливостей локального ринку на прикладі ринку житлової нерухомості одного з районів м. Київ.

Посилання

IAAO (2012), «Standard on Mass Appraisal of Real Property», Kansas City, Missouri, USA, [Online], available at: https://www.iaao.org/

Gloudemans, R.J. and Almy, R.R. (2011), «Fundamentals of Mass Appraisal», IAAO, Kansas City.

Kauko, T. and d’Amato, M. (2008), Mass Appraisal Methods: An international perspective for property valuers, RICS Research.

Drapikovs'kyj, O.I. and Ivanova, I.B. (2013), «Modeli masovoi' ocinky mis'kyh zemel'», Visnyk Prydniprovs'koi' derzhavnoi' akademii' budivnyctva ta arhitektury, No. 7, pp. 19–28.

Drapikovs'kyj, O.I. and Ivanova, I.B. (2009), «Masova ocinka mis'kyh zemel': Ukrai'na ta svitovyj dosvid», Visnyk Prydniprovs'koi' derzhavnoi' akademii' budivnyctva ta arhitektury, PDABA, Dnipropetrovs'k, No. 6–7, pp. 36–42.

Dornfest, A. (2012), «Mass Appraisal around the world. Cyprus», [Online], available at: https://www.iaao.org/media/Topics/International/FE_Nov_2012__Cyprus.pdf

Roberts, P.D., Lohmeier, M.R. and Sieloff, K.M. (2013), Overview of the Ad Valorem/Mass Appraisal Specialty Designation Program, [Online], available at: https://commercialappraiser.typepad.com/files/asa_ad_valorem_mass_appraisal_designation_presentation.pdf

Fastighetsbildningslagen (1970:988), [Online], available at: http://www.notisum.se/rnp/document/?id=19700988

Söderblom, H. (2016), Mass Valuation and Assessment in Sweden. Lantmäteriet The Swedish Mapping, Cadastral and Land Registration Authority, [Online], available at: http://web01.katastar.gov.mk/userfiles/file/IMPULSE/Mass_Valuation_Sweden_20160224.pdf

Milevski, G. (2009), Mass valuation of commercial real estate for taxation & balance sheet purposes, KTH Royal Institute of Technology, [Online], available at: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:305542/FULLTEXT02

Barańska, A. (2013), «Real Estate Mass Appraisal in Selected Countries – Functioning Systems and Proposed Solutions», AGH University of Science and Technology in Kraków, [Online], available at: https://www.researchgate.net/publication/270266759_Real_Estate_Mass_Appraisal_in_Selected_Countries_-_Functioning_Systems_and_Proposed_Solutions

Bagdonavičius, A., «Mass valuation system in Lithuania», Conference on Property Valuation and Taxation for Fiscal Sustainability and Improved Local Goverance in Europe and Central Asia, [Online], available at: https://www.registrucentras.lt/bylos/dokumentai/conferency/Mass%20Valuation%20System%20in%20Lithuania.pdf

Bagdonavicius, A. and Deveikis, S. (2011), «Mass Appraisal – the Method and an Experience in Lithuania», FIG Working Week 2011 Bridging the Gap between Cultures, Marrakech, Morocco, [Online], available at: http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2011/papers/ts06i/ts06i_bagdonavicius_deveikis_4890.pdf

The World Bank (2005), Implementation completion report (scl-44980) on a loan in the amount of €14.05 million to the Republic of Slovenia for a real estate registration modernization project, Document of The World Bank No. 34628, December 29, 2005, [Online], available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/333131468301132148/pdf/34628.pdf

Smodiš, M. (2017), Real property mass valuation system in Slovenia. Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia Valuation Office, [Online], available at: http://docplayer.net/45638289-Real-property-mass-valuation-system-in-slovenia.html

Glavica, A. (2014), «Use of real estate databases for mass valuation in Slovenia», UNECE WPLA Workshop Vienna 2014, [Online], available at:https://nanopdf.com/download/mass-appraisal-system-in-slovenia-world-bank-eca-land-e_pdf

OECD Tax Policy Reviews: Slovenia 2018 (2018), [Online], available at: https://books.google.com.ua/books?id=1kpqDwAAQBAJ&pg=PA142&lpg=PA142&dq=slovenia+mass+appraisal&source=bl&ots=eOtakHP8r3&sig=ACfU3U0OK_9kThpDV-g4RYtKAA6mIwcGPw&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwjfl-L08_vpAhVDiYsKHY-7AmsQ6AEwCHoECAoQAQ#v=onepage&q=slovenia%20mass%20appraisal&f=false

Land code of the Republic of Belarus 425-З dated 23.07.2008 (2008), [Online], available at: https://kodeksy-by.com/kodeks_rb_o_zemle.htm

Research and Production Journal «Land of Belarus». Land and property relations (2019), Issue 2, [Online], available at: http://www.belzeminfo.by/images/archive/2019/ZB_2019_2.pdf

Act Of 21 August 1997 On Real Estate Economy (1997), [Online], available at: https://www.global-regulation.com/translation/poland/3353701/act-of-21-august-1997-on-real-estate-economy.html

Grover, R. and Walacik, M. (2019), «Property valuation and taxation for fiscal sustainability – lessons for Poland», Real estate management and valuation, Vol. 27, No. 1, [Online], available at: https://www.researchgate.net/publication/332455664_Property_Valuation_and_Taxation_for_Fiscal_Sustainability_-_Lessons_for_Poland

Walacik, M., Сellmer, R. and Zrobek, S. (2013), «Mass Appraisal – International Background, Polish Solutions and Proposal of new Methods Application», [Online], available at: https://hrcak.srce.hr/112439

Cabinet of Ministers of Ukraine (1995), On the Methodology of normative monetary valuation of lands within settlements, Resolution dated 23.03.1995, No. 213, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/213-95-%D0%BF#n15

Cabinet of Ministers of Ukraine (2016), On the Methodology of normative monetary valuation of agricultural lands, Resolution dated 16.11.2016, No. 831, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/831-2016-%D0%BF#Text

Cabinet of Ministers of Ukraine (2011), On the Methodology of normative monetary valuation of non-agricultural lands (except for lands within settlements, Resolution dated 23.11.2011, No. 1278, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1278-2011-%D0%BF#Text

Malme, J.H. and Youngman, J.M. (2001), The Development of Property Taxation in Economies in Transition: Case Studies from Central and Eastern Europe, The World Bank, [Online], available at: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14071/multi0page.pdf?sequence=1

Verkhovna Rada of Ukraine (2020), On property valuation, property rights and professional valuation activity in Ukraine, Law of Ukraine No. 2658-III, dated 03.07.2020, [Online], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-04-29

Як цитувати

Бондар , М. І. ., & Кулик , А. А. . (2021). Зарубіжний досвід масової оцінки нерухомості. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (1(48), 3–12. https://doi.org/10.26642/pbo-2021-48-3-12

Номер

Розділ

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ