DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2019-2(43)-61-64

Проблеми та перспективи розвитку методів регулювання інвестиційної діяльності банків, пов’язаної з похідними фінансовими інструментами

Анастасія Олександрівна Петрук

Анотація


Фінансова криза 2007–2009 років, наслідки якої світ відчуває й сьогодні, вкрай негативно вплинула на економіки багатьох розвинених країн. Науковці налічують декілька десятків причин, що стали поштовхом до спаду в економіці та початком недовіри до банківської сфери. Дійсно, фінансову кризу спричинила взаємодія багатьох чинників, серед яких основне місце віддають буму на ринку ризикованих іпотечних кредитів, недооцінці фінансових ризиків, надлишку вільних грошей, і глобальному дисбалансі інвестицій та заощаджень. Кредитні деривативи, що опинилися в центрі уваги, ставши основним інструментом збагачення та отримання дешевих ресурсів, перетворилися на причину масових банкрутств фінансових установ та інвесторів. Та чи дійсно саме ці фінансові інструменти, покликані використовуватися для хеджування ризиків, навпаки стали поштовхом до краху банківського сектору? У виникненні фінансової кризи потрібно звинувачувати неефективні методи регулювання інвестиційної та кредитної діяльності комерційних банків, а також недобросовісність їх ризик-менеджменту, але аж ніяк не самі кредитні деривативи. У статті розглянуто причини кризи 2007–2009 років, а також імплементацію рекомендацій Базельського комітету для запобігання повторення негативних подій. Встановлено необхідність удосконалення методів регулювання інвестиційної діяльності банків (пов’язаної з похідними фінансовими інструментами) для підтримання необхідного рівня ліквідності в разі настання непередбачуваної ситуації.

Ключові слова


глобальна фінансова криза 2007–2009 років; ринок іпотечних кредитів; сек’юритизація іпотечних активів; забезпечені боргові зобов’язання CDO; кредитно-дефолтні свопи CDS; положення Базельського комітету; методи регулювання інвестиційної діяльності банків

Повний текст:

PDF

Посилання


Colb, R. (ed.) (2010), Lessons from the Financial Crisis. Causes, Consequences and Our Economic Future, Whiley, N.Y., 667 p.

Novak, O., Osadcha, T. and Petruk, O. (2019), «Concept and Classification of Derivative Financial Instruments as A Methodological Precision On Their Regulation in The Financial Services Market», Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 5, No. 3, pp.135–144.

Bjer, H. (2006), Sek'juritizacija aktivov, Volters Kluver, Moskva, 624 p.

Vajn, S. (2009), Global'nyj finansovyj krizis: mehanizmy razvitija i strategii vyzhivanija, Al'pina Biznes Buks, Moskva, 302 p.

Kojen, U. (2013), Den'gi i vlast': kak Goldman Sachs zahvatil vlast' v finansovom mire, Al'pina Pablisher, Moskva, 680 p.

L'juis, M. (2011), Bol'shaja igra na ponizhenie. Tajnye pruzhiny finansovoj katastrofy, Al'pina Pablisherz, Moskva, 280 p.

Moshenskij, S.Z. (2010), Rynok cennyh bumag: transformacionnye processy, Ekonomika, Moskva, 280 p.

Moshenskyj, S.Z. (2018), «Mehanizmy globalnoyi finansovoyi kryzy 2007–2009 rr.», Visnyk Zhytomyrskogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Seriya ekonomika, upravlinnya ta administruvannya, No. 3 (85), рр. 32–38.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Lessons from the Financial Crisis. Causes, Consequences and Our Economic Future / Ed. R.Colb. – N.Y. : Whiley, 2010. – 667 p.
  2. Novak O. Concept and Classification of Derivative Financial Instruments as A Methodological Precision On Their Regulation in The Financial Services Market / O.Novak, T.Osadcha, O.Petruk // Baltic Journal of Economic Studies. – 2019. – Т. 5. – № 3. – Р. 135–144.
  3. Бэр Х. Секьюритизация активов / Х.Бэр. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 624 с.
  4. Вайн С. Глобальный финансовый кризис: механизмы развития и стратегии выживания / С.Вайн. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2009. – 302 с.
  5. Коэн У. Деньги и власть: как Goldman Sachs захватил власть в финансовом мире / У.Коэн. – М. : Альпина Паблишер, 2013. – 680 с.
  6. Льюис М. Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы / М.Льюис. – М. : Альпина Паблишерз, 2011. – 280 с.
  7. Мошенский С.З. Рынок ценных бумаг: трансформационные процессы / С.З. Мошенский. – М. : Экономика, 2010. – 280 с.
  8. Мошенський С.З. Механізми глобальної фінансової кризи 2007–2009 рр. / С.З. Мошенський // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія : економіка, управління та адміністрування. – 2018. – № 3 (85). – С. 32–38.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.