DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-3(41)-83-92

Бухгалтерський облік як система генерування інформаційних ресурсів: трансформація завдань

Антоніна Юліївна Щирська

Анотація


В роботі досліджено праці вчених в частині різних видів бухгалтерського обліку та питань методики бухгалтерського обліку. Згруповано завдання бухгалтерського обліку: за сферами його прояву, за історичними етапами розвитку суспільства та економічних систем, за сферами суспільно-економічного розвитку, за видами системи управління, за основоположною економічною концепцією, яка обрана для розвитку певної країни. Визначено основне завдання бухгалтерського обліку: формування якісної облікової інформації, яка в подальшому дозволить задовільними стейкхолдерів. Встановлено, що саме якість є основою оцінки облікової інформації на предмет відповідності властивостям, які вимагають користувачі. Визначено сутність поняття «якість облікової інформації». Під якістю облікової інформації запропоновано розуміти сукупність параметрів інформації, які найбільш точно відображають властивості об’єкта управління за певних умов середовища функціонування економічних агентів та відповідають інформаційним запитам учасників соціально-економічних відносин.

Ключові слова


бухгалтерський облік; якість облікової інформації; методика бухгалтерського обліку; завдання бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Gouws, D.G. and Rehwinkel, D.А. (2004), «Financial accounting and reporting: sustaining relevance in the present time paradigm», Meditari Accountancy Research, Pp. 77–99.

Mattessich. R. (1995), Critique of Accounting: Examination of the Foundations and Normative Structure of an Applied Science, Quorum Books London, 284 р.

Riahi-Belkaoui. A. (2004), Accounting theory, 5th, 598 p.

Wells. M.C. (1976), «A Revolution in Accounting Thought?», The Accounting Review, Рр. 471–482.

Grycyshen, D.O. (2015), Buhgalters'kyj oblik v systemi upravlinnja ekonomiko-ekologichnoju bezpekoju promyslovyh pidpryjemstv, Zhytomyr, 540 p.

Jevdokymov, V.V. (2010), Adaptyvna model' integrovanoi' systemy buhgalters'kogo obliku, monografija, Zhytomyr, 516 p.

Zhyglej, I.V. (2010), Buhgalters'kyj oblik social'no vidpovidal'noi' dijal'nosti sub’jektiv gospodarjuvannja: neobhidnist' ta orijentyry rozvytku, Zhytomyr, 596 p.

Zhuk, V.M. (2010), Rozvytok buhgalters'kogo obliku v agrarnomu sektori ekonomiky: teorija, metodologija, praktyka, Abstract of diss. d.e.n., Spec. 08.00.09 – buhgalters'kyj obik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti), Nacional'nyj naukovyj centr «Instytut agrarnoi' ekonomiky» Ukrai'ns'koi' akademii' agrarnyh nauk, Kyi'v.

Kuznecova, S.A.(2009), Synergija oblikovoi' informacii' v upravlinni dijal'nistju sub'jektiv gospodarjuvannja, Abstract of diss. d.e.n., Spec. 08.00.09, Derzh. vyshh. navch. zakl. «Kyi'v. nac. ekon. un-t im. V.Get'mana», Kyiv., 35 p.

Kuz'mins'kyj, Ju.A. (2002), Operatyvnyj oblik i kontrol' mizhnarodnyh finansovo-gospodars'kyh operacij, Abstract of diss. d.e.n., Spec. 08.06.04 Kyiv, 30 p.

Lagovs'ka, O.A. (2011), Buhgalters'kyj oblik dlja upravlinnja: gnoseologichnyj ta epistemologichnyj konflikty, monografija, Zhytomyr, 344 p.

Lachinov, Ju.N. (2005), Ponjat' эkonomyku. Put' k nadezhnomu osvoenyju эkonomyky kak nauky: Metod, praktycheskye rekomendacyy y novejshye otkrыtyja, KomKnyga, M., 96 p.

Legenchuk, S.F. (2012), Buhgalters'ke teoretychne znannja: vid teorii' do metateorii', monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 336 p.

Legenchuk, S.F. (2011), Rozvytok teorii' i metodologii' buhgalters'kogo obliku v umovah postindustrial'noi' ekonomiky, Abstract of diss. d.e.n., Spec. 08.00.09 – buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti). – Zhytomyr, 560 p.

Lohanova, N.O. (2013), Oblik u systemi upravlinnja ekonomichnoju stijkistju pidpryjemstv: instytucional'nyj pidhid, Abstract of diss. d.e.n., Spec. 08.00.09, Odes. nac. ekon. un-t., Odesa, 36 p.

Maljuga, N.M. (2008), «Social'na funkcija buhgalters'kogo obliku», zb. tez ta tekstiv vystupiv na shostij vseukrai'ns'kij naukovi konferencii'. Zymovi chytannja, prysvjachenni idejam P.P. Nimchynova ta I.V. Malysheva, ZhDTU, Zhytomyr, Pp. 59–61.

Moren, Э. (2007), «Obrazovanye v budushhem: sem'neotlozhnыh zadach», Synergetycheskaja paradygma,Progress-Tradycyja, Рр. 24–96.

Ostap'juk, N.A. ( 2012), Rozvytok teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku infljacijnyh procesiv v umovah postindustrial'noi' ekonomiky, Abstract of diss. d.e.n., Spec. 08.00.09, Zhytomyr, 36 p.

Petrenko, N.I. (2013), Buhgalters'kyj oblik i kontrol' ruhu pasyviv pidpryjemstva: teorija, metodologija, organizacija, Abstract of diss. d.e.n., Spec. 08.00.09 – Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt (za vydamy ekonomichnoi' dijal'nosti), Zhytomyr, 40 p.

Petruk, O.M. (2006), Rozvytok nacional'noi' systemy buhgalters'kogo obliku v Ukrai'ni: strategija, garmonizacija, reglamentacija, Abstract of diss. d.e.n., Spec. 08.06.04 – Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt, Kyi'v. 40 p.

Prodanchuk, M.A. (2013), «Formuvannja zavdan' buhgalters'kogo obliku, orijentovanyh na zapyty systemy upravlinnja», Oblik i finansy, No. 2 (60), Рр. 37–42.

Romanchuk, K.V. (2013), Rozvytokbuhgalters'kogooblikuaktyviv v umovahtransformacii'instytutu prava vlasnosti, Abstract of diss. d.e.n., Spec. 08.00.09, Derzh. sluzhba statystyky Ukrai'ny, Nac. akad. statystyky, obliku ta audytu K., 39 p.

Shajkan, A.V. (2009), Buhgalters'kyj oblik v aspekti strategichnogo upravlinnja promyslovym pidpryjemstvom, Abstract of diss. d.e.n., Spec. 08.00.09, Derzh. vyshh. navch. zakl. «Kyi'v. nac. ekon. un-t im. V.Get'mana», K., 33 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Gouws D.G. Financial accounting and reporting: sustaining relevance in the present time paradigm / D.G. Gouws, А.Rehwinkel // Meditari Accountancy Research. – 2004. – Vol. 12. – No. 1. – Р. 77–99.
 2. Mattessich R. Critique of Accounting: Examination of the Foundations and Normative Structure of an Applied Science / R.Mattessich. – London : Quorum Books, 1995. – 284 р.
 3. Riahi-Belkaoui A. Accounting theory / A.Riahi-Belkaoui. – 2004. – 5th. – 598 p.
 4. Wells M.C. A Revolution in Accounting Thought? / M.C. Wells // The Accounting Review. –1976. – Р. 471–482.
 5. Грицишен Д.О.Бухгалтерський облік в системі управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств : монографія / Д.О. Грицишен. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 540 с.
 6. Євдокимов В.В. Адаптивна модель інтегрованої системи бухгалтерського обліку : монографія / В.В. Євдокимов. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 516 с.
 7. Жиглей І.В. Бухгалтерський облік соціально відповідальної діяльності суб’єктів господарювання: необхідність та орієнтири розвитку : монографія / І.В. Жиглей. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 596 с.
 8. Жук В.М. Розвиток бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки: теорія, методологія, практика : дис. … д.е.н. : Спец. 08.00.09 – бухгалтерський обік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» Української академії аграрних наук. – Київ, 2010.
 9. Кузнецова С.А. Синергія облікової інформації в управлінні діяльністю суб'єктів господарювання : автореф. дис. … д.е.н. : Спец. 08.00.09 / С.А. Кузнецова. – Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2009. – 35 с.
 10. Кузьмінський Ю.А. Оперативний облік і контроль міжнародних фінансово-господарських операцій : автореф. дис. … д.е.н. : Спец. 08.06.04 / Ю.А. Кузьмынський. – К., 2002. – 30 с.
 11. Лаговська О.А. Бухгалтерський облік для управління: гносеологічний та епістемологічний конфлікти : монографія / О.А. Лаговська. – Житомир, 2011. – 344 с.
 12. Лачінов Ю.Н. Понять экономику. Путь к надежному освоению экономики как науки: Метод, практические рекомендации и новейшие открытия. – М. : КомКнига, 2005. – 96 с.
 13. Легенчук С.Ф. Бухгалтерське теоретичне знання: від теорії до метатеорії : монографія / С.Ф. Легенчук. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 336 с.
 14. Легенчук С.Ф. Розвиток теорії і методології бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки : дис. … д.е.н. : Спец. 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності). – Житомир : Житомирський державний технологічний університет. – 2011. – 560 с.
 15. Лоханова Н.О. Облік у системі управління економічною стійкістю підприємств: інституціональний підхід : автореф. дис. … д.е.н. : Спец. 08.00.09 / Н.О. Лоханова. – Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса, 2013. – 36 c.
 16. Малюга Н.М. Соціальна функція бухгалтерського обліку / Н.М. Малюга : зб. тез та текстів виступів на шостій всеукраїнській наукові конференції. Зимові читання, присвяченні ідеям П.П. Німчинова та І.В. Малишева. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – С. 59–61.
 17. Морен Э. Образование в будущем: семьнеотложных задач / Э.Морен // Синергетическая парадигма. Синергетикаобразования. – М. : Прогресс-Традиция, 2007. – С. 24–96.
 18. Остап'юк Н.А. Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку інфляційних процесів в умовах постіндустріальної економіки : автореф. дис. ... д.е.н. : Спец. 08.00.09 / Н.А. Остап'юк. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – 36 c.
 19. Петренко Н.І. Бухгалтерський облік і контроль руху пасивів підприємства: теорія, методологія, організація : автореф. дис. … д.е.н. : Спец. 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності ) / Н.І. Петренко. – Житомир, 2013. – 40 с.
 20. Петрук О.М. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку в Україні: стратегія, гармонізація, регламентація : автореф. дис. … д.е.н. : Спец. 08.06.04. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит / О.М. Петрук. – Київ. – 2006. – 40 с.
 21. Проданчук М.А. Формування завдань бухгалтерського обліку, орієнтованих на запити системи управління / М.А. Проданчук // Облік і фінанси. – № 2 (60). – 2013. – С. 37–42.
 22. Романчук К.В. Розвитокбухгалтерськогооблікуактивів в умовахтрансформаціїінституту права власності : автореф. дис. … д.е.н. : Спец. 08.00.09 / К.В. Романчук. – Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – К., 2013. – 39 c.
 23. Шайкан А.В. Бухгалтерський облік в аспекті стратегічного управління промисловим підприємством : автореф. дис. … д.е.н. : Спец. 08.00.09 / А.В. Шайкан. – Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана». – К., 2009. – 33 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.