DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-3(41)-62-72

Складові системи економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства

Михайло Іванович Тітарчук

Анотація


В статті проаналізовано праці вчених сформували теоретичне підґрунтя та забезпечили розвиток окремих методологічних інструментів економічного аналізу. Здійснено оцінку сучасного стану методологічного інструментарію, що використовується для техніко-економічної оцінки ефективності державно-приватного партнерства. Визначено тлумачення об’єкту та предмету економічного аналізу ефективності функціонування державно-приватного партнерства. Визначено етапи формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства: передінвестиційний економічний аналіз, економічний аналіз реалізації проекту державно-приватного партнерства, економічний аналіз реалізованого проекту. В ході дослідження було запропоновано класифікацію економічного аналізу формування та реалізації державно-приватного партнерства, яка враховує властивості даного виду діяльності та дозволить сформувати інформаційний простір для забезпечення інформаційних потреб як учасників державно-приватного партнерства, так і зацікавлених сторін.

Ключові слова


економічний аналіз; державне партнерство; приватне партнерство; об’єкт економічного аналізу; предмет економічного аналізу

Повний текст:

PDF

Посилання


Barngol'c, S.B. and Mel'nik, M.V. (2009), Metodologija jekonomicheskogo analiza, Finansy i statistika, Moskva, 240 p., pp. 28–36.

Boljuh, M.A., Burchevskij, V.Z. and Gorbatjuk, M.I. (2009), Jekonomicheskij analiz, KNJeU, Kiev, 556 p., pp. 52–53.

Gitljarovskaja, L.T. (2011), Jekonomicheskij analiz, JuNITI-DANA, Moskva, 527 p., pp. 7–8.

Grycyshen, D.O. (2015), Buhgalters'kyj oblik v systemi upravlinnja ekonomiko-ekologichnoju bezpekoju promyslovyh pidpryjemstv, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 540 p.

Kalabuhova, S.V. (2012), «Systematyzacija vydiv analitychnogo zabezpechennja upravlinnja sub’jektamy pidpryjemnyc'koi' dijal'nosti», Vcheni zapysky, No. 14, pp. 146–152.

Kovalev, V.V. and Volkova, O.N. (2012), Analiz hozjajstvennoj dejatel'nosti predprijatija, PBOJuL, Moskva, 424 p., pp. 13–14.

Korobov, M.Ja. (2009), Finansovo-jekonomicheskij analiz dejatel'nosti predprijatij, Znanie, Kiev, 378 p., pp. 21–23.

Lazarishina, I.D. (2010), Jekonomicheskij analiz v Ukraine: istorija, metodologija, praktika, monografija, NUVGP, Rovno, 369 p., pp. 156–157.

Lazaryshyna, I.D. (2017), «Pryncypy ekonomichnogo analizu jak instrument zabezpechennja jogo jakosti», available at: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/20971/2/DSESES_2017_Lazaryshyna_I_DPryntsypy_ekonomichnoho_96-98.pdf

Lazaryshyna, I.D. (2005), Ekonomichnyj analiz v Ukrai'ni: istorija, metodologija, praktyka, monografija, NUVGP, Rivne, 369 p.

Mel'nik, V.M. (2010), Osnovy jekonomicheskogo analiza, Kondor, Kiev, 128 p., pp. 21–22.

Mnyh, E.V. (2009), Jekonomicheskij analiz, Centr nauchnoj literatury, Kiev, 472 p., pp. 21–22.

Olijnyk, O.V. (2009), «Formuvannja modeli systematyzacii' vydiv ta naprjamiv ekonomichnogo analizu», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 2 (48), P.

Olijnyk, O.V. (2008), Rozvytok ekonomichnogo analizu v umovah instytucijnyh zmin, monografija, ZhDTU, Zhytomyr, 653 p.

Savickaja, G.V. (2008), Analiz hozjajstvennoj dejatel'nosti predprijatija, OOO «Novoe znanie», Mn., 688 p., pp. 25–27.

Chigirinskaja, O.S. and Vlasjuk, T.M. (2010), Teorija jekonomicheskogo analiza, Centr nauchnoj literatury, Kiev, 232 p., P. 60.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Барнгольц С.Б. Методология экономического анализа : учебн. пособие / С.Б. Барнгольц, М.В. Мельник. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 240 с. – С. 28–36.
 2. Болюх М.А. Экономический анализ : учебн. пособие / М.А. Болюх, В.З. Бурчевский, М.И. Горбатюк. – К. : КНЭУ, 2009. – 556 с. – С. 52–53.
 3. Гитляровская Л.Т. Экономический анализ : учебн. пособие / Л.Т. Гитляровская. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – 527 с. – С. 7–8.
 4. Грицишен Д.О. Бухгалтерський облік в системі управління економіко-екологічною безпекою промислових підприємств : монографія / Д.О. Грицишен. – Житомир : ЖДТУ, 2015. – 540 с.
 5. Калабухова С.В. Систематизація видів аналітичного забезпечення управління суб’єктами підприємницької діяльності / С.В. Калабухова // Вчені записки. – 2012. – № 14. – С. 146–152.
 6. Ковалев В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / В.В. Ковалев, О.Н. Волкова. – М. : ПБОЮЛ, 2012. – 424 с. – С. 13–14.
 7. Коробов М.Я. Финансово-экономический анализ деятельности предприятий : учебн. пособие / М.Я. Коробов. – К. : Знание, 2009. – 378 с. – С. 21–23.
 8. Лазаришина И.Д. Экономический анализ в Украине: история, методология, практика : монография / И.Д. Лазаришина. – Ровно : НУВГП, 2010. – 369 с. – С. 156–157.
 9. Лазаришина І.Д. Принципи економічного аналізу як інструмент забезпечення його якості / І.Д. Лазаришина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/20971/2/DSESES_2017_Lazaryshyna_I_DPryntsypy_ekonоmichnoho_96-98.pdf.
 10. Лазаришина І.Д. Економічний аналіз в Україні: історія, методологія, практика : монографія / І.Д. Лазаришина. – Рівне : НУВГП, 2005. – 369 с.
 11. Мельник В.М. Основы экономического анализа : учебн. пособие / В.М. Мельник. – К. : Кондор, 2010. – 128 с. – С. 21–22.
 12. Мных Е.В. Экономический анализ / Е.В. Мных. – К. : Центр научной литературы, 2009. – 472 с. – С. 21–22.
 13. Олійник О.В. Формування моделі систематизації видів та напрямів економічного аналізу / О.В. Олійник // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2009. – № 2 (48).
 14. Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін : монографія / О.В. Олійник. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 653 с.
 15. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / Г.В. Савицкая. – Мн. : ООО «Новое знание», 2008. – 688 с. – С. 25–27.
 16. Чигиринская О.С. Теория экономического анализа : учебн. пособие / О.С. Чигиринская, Т.М. Власюк. – К. : Центр научной литературы, 2010. – 232 с. – С. 60.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.