DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-3(41)-55-61

Передумови запровадження управлінського обліку в державних закладах вищої освіти

Світлана Володимирівна Свірко, Тетяна Михайлівна Тростенюк

Анотація


Розглянуто передумови виникнення підсистеми управлінського обліку в ДЗВО. В процесі проведення дослідження були використані методи: опису, аналізу, синтезу, дедукції, індукції, порівняння та узагальнення, ретроспективний та історико-системний. На підставі опрацювання підходів до розвитку управлінського обліку в цілому та бухгалтерського обліку в Україні зокрема, напрямів реформування бюджетного обліку з кінцевим формування системи бухгалтерського обліку в секторі загального державного управління, умов та векторів розбудови оновленої системи управління державними фінансами та державного управління визначено основні чинники виокремлення управлінського обліку в межах вітчизняного бухгалтерського обліку ДЗВО на сучасному етапі його розвитку. Отриманий результат уможливлює постановку науково-обґрунтованої проблеми щодо формування підсистеми управлінського обліку в ДЗВО і є базисом для розбудови її теоретичних, методологічних, методичних та організаційних положень. Формування науково стійкої підсистеми управлінського обліку в ДЗВО України сприятиме підвищенню ефективності управління цими суб’єктами господарювання, використання бюджетних коштів на вищу освіту, а отже зміцненню системи державних фінансів України.

Ключові слова


державні заклади вищої освіти; бюджетний облік; управлінський облік; державні фінанси

Повний текст:

PDF

Посилання


Apcherch, A., (2002), Upravlencheskiy uchet: printsipy i praktika, in Sokolova, Ja.V. and Smirnovoj, I.A. (ed.), translated by English, Finansy i statistika, M., 952 p.

Bakhrushina, M.A., (2000), Bukhgalterskiy uchet upravlencheskiy, VZFEI, ZAO «Finstatinform» Publ, 359 p.

Bashko, V. Finansuvannja osvity: skil'ky, komu i jak, available at: https://dt.ua/finances/finansuvannya-osviti-skilki-komu-i-yak-_.html

Bondarchuk, N.V. (2011), «Istorychni peredumovy rozvytku upravlins'kogo obliku na pidpryjemstvah Ukrai'ny», No. 12, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_12_7

Verhovna Rada Ukrai'ny (2010), Bjudzhetnyj kodeks Ukrai'ny, No. 2456-VI, stanom na 08 lypnja available at: http://zakon.rada.gov.ua

Garrison, R., Norin, E. and Bryuer, P. (2007), Upravlencheskiy uchet, translated by English Chumachenko, O.V., Companion Group, 1024 p.

Golov, S.F. (2003), Upravlins'kyj oblik, Libra, 704 p.

Golubchykova, Ju.V. (2017), «Statystychnyy̆ analiz dynamiky ta stanu rozvytku VNZ Ukrai'ny», Zbirnyk nauk. stud. prac', Iss. 3, P. I, ONEU, Odesa, Pp. 7–14.

Druri, K. (2002), Upravlencheskiy i proizvodstvennyy uchet, translated by English, M., YuNITI-DANA, 1071 p.

Verhovna Rada Ukrai'ny (2017), Zakon Ukrai'ny «Pro osvitu», No. 2145-VIII, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n2093

Kaverina, O.D. (2003), Upravlencheskiy uchet: sistemy, metody, protsedury, Finansy i statistika Publ, 352 p.

Karpova, T.P. (1998), Upravlencheskiy uchet, YuNITI Publ, 350 p.

Kerimov, V.E. (2003), Upravlencheskiy uchet, 2nd izm. i dop., Izd.-torg. korporatsiya «Dashkov i K» Publ, M., 416 p.

Kuter, M.I. (2012), Vvedenie v bukhgalterskiy uchet, Prosveshchenie-YuG Publ, Krasnodar, 512 p.

Malyginam, A.V. «Rol' obrazovaniya v ekonomike i vliyanie ekonomiki na obrazovanie», available at: https://scienceforum.ru/2016/article/20 16027739

Napadovs'ka, L.V. (2000), Upravlins'kyj oblik, monografija, Nauka i osvita, Dnipropetrovs'k, 356 p.

Napadovs'ka, L.V. (2004), Upravlins'kyj oblik, Nauka, 550 p.

Nidlz, B. and others (1993), Printsipy bukhgalterskogo ucheta, translated by Sokolova, Ya.V., Finansy i statistika, 496 p.

Nikolaeva, S.A. (1993), Osobennosti ucheta zatrat v usloviyakh rynka: sistema «direkt-kosting», Finansy i statistika, 125 p.

Verhovna Rada Ukrai'ny (2002), «Pro pasporty bjudzhetnyh program: Nakaz MFU», No. 1098, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0047-03/print1442832266850048

Rayan, Bob (1998), Strategicheskiy uchet dlya rukovoditelya, Translated by English, YuNITI, 616 p.

Svirko, S.V. (2006), Buhgalters'kyj oblik v bjudzhetnyh ustanovah Ukrai'ny: metodologija i organizacija, Abstract of diss. k.e.n., Spec. 08.06.04, KNEU, Kyiv, 520 p.

Svirko, S.V. (2006), Buhgalters'kyj oblik u bjudzhetnyh ustanovah: metodologija ta organizacija, KNEU, 243 p.

Svirko, S.V. and Kuz'mins'kyj, B.Ju, (2015), «Derzhavni finansy Ukrai'ny: retrospektyvnyj pogljad kriz' oblikovyj aspekt», Nezalezhnyj audytor, No. 13 (III), Pp. 24–31.

Svirko, S.V. and Kuz'mins'kyj, B.Ju, (2015), «Derzhavni finansy Ukrai'ny: retrospektyvnyj pogljad kriz' oblikovyj aspekt», Nezalezhnyj audytor, No. 12 (II), Рр. 21–32.

Svirko, S.V. (2016), «Peredumovy vynyknennja finansovogo ta upravlins'kogo obliku v bjudzhetnyh ustanovah Ukrai'ny», Oblik i audyt, No. 27 (1), Рр. 244–259.

Skoun, T. (1997), Upravlencheskiy uchet, Translated by Eriash-vili, N.D., Audit YuNITI, 170 p.

Sokolov, Ya.V. (1996), Bukhgalterskiy uchet ot istokov do nashikh dney, YuNITI, 638 p.

Ukrstat (2005), Statystychni dani za VNZ Ukrai'ny, available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html

Tkach, V.I. (1994), Upravlencheskiy uchet: mezhdunarodnyy opyt, Finansy i statistika, 144 p.

Paliy, V. and Vander Vila, R., (1997), Upravlencheskiy uchet, INFRA, 480 p.

Paliy, V. and Vander Vila, R., (1997), Upravlencheskiy uchet, INFRA-M, 80 p.

Sheremeta, A.D. (2000), Upravlencheskiy uchet, ID FBK-PRESS, 512 p.

Svirko, S.V. and Zarosylo, A.P. (2012), Upravlins'kyj oblik i analiz u bjudzhetnyh ustanovah, M-vo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrai'ny, KNEU, Kyiv, 538 p.

Khendriksen, E.S., Sokolova, Ya.V. and Van Breda, M.D. (1997), Teoriya bukhgalterskogo ucheta, Finansy i statistika.

Khorngren, Ch.G. and Foster, Dzh. (1995), Bukhgalterskiy uchet: upravlencheskiy aspekt, Finansy i statistika, 416 p.

Khorngren, Ch.T. and Foster, Dzh. (1995), Bukhgalterskiy uchet: upravlencheskiy aspekt, Translated by Sokolova, Ya.V., Finansy i statistika, 416 p.

Yarugova, A. (1991), Upravlencheskiy uchet: opyt ekonomicheski razvitykh stran, Translated by English, Finansy i statistika, 237 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика / А.Апчерч ; под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой / пер. с англ. – М. : Финансы и статистика, 2002. – 952 с.
 2. Бахрушина М.А. Бухгалтерский учет управленческий: ВЗФЭИ / М.А. Бахрушина. – М. : ЗАО «Финстатинформ», 2000. – 359 с.
 3. Башко В. Фінансування освіти: скільки, кому і як / В.Башко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://dt.ua/finances/finansuvannya-osviti-skilki-komu-i-yak-_.html.
 4. Бондарчук Н.В. Історичні передумови розвитку управлінського обліку на підприємствах України / Н.В. Бондарчук // Ефективна економіка. – 2011. – № 12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2011_12_7.
 5. Бюджетний кодекс України : станом на 08.07.2010 р. : № 2456-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua.
 6. Гаррисон Р. Управленческий учет / Р.Гаррисон, Э.Норин, П.Брюер ; пер. с англ. О.В. Чумаченко. – К. : Companion Group, 2007. – 1024 с.
 7. Голов С.Ф. Управлінський облік / С.Ф. Голов. – К. : Лібра, 2003. – 704 с.
 8. Голубчикова Ю.В. Статистичний аналіз динаміки та стану розвитку ВНЗ України / Ю.В. Голубчикова, А.З. Підгорний // Статистика – інструмент соціально-економічних досліджень : збірник наук. студ. праць. – Вип. 3. – Ч. І. – Одеса : ОНЕУ. – 2017. – С. 7–14.
 9. Друри К. Управленческий и производственный учет / К.Друри ; пер. с англ. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 1071 с.
 10. Закон України «Про освіту» : № 2145-VIII : станом на 05.09.17 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n2093
 11. Каверина О.Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры / О.Д. Каверина. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 352 с.
 12. Карпова Т.П. Управленческий учет / Т.П. Карпова. – М. : Аудит, ЮНИТИ, 1998. – 350 с.
 13. Керимов В.Э. Управленческий учет / В.Э. Керимов. – Изд. 2 изм. и доп. – М. : Изд.-торг. корпорация «Дашков и К», 2003. – 416 с.
 14. Кутер М.И. Введение в бухгалтерский учет / М.И. Кутер. – Краснодар : Просвещение-ЮГ, 2012. – 512 с.
 15. Малыгина А.В. Роль образования в экономике и влияние экономики на образование / А.В. Малыгина [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://scienceforum.ru/2016/article/20 16027739.
 16. Нападовська Л.В. Управлінський облік : монографія / Л.В. Нападовська. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2000. – 356 с.
 17. Нападовська Л.В. Управлінський облік / Л.В. Нападовська. – К. : Наука, 2004. – 550 с.
 18. Принципы бухгалтерского учета / Б.Нидлз и другие ; пер. с англ. ; под ред. Я.В. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 496 с.
 19. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система «директ-костинг» / С.А. Николаева. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 125 с.
 20. Про паспорти бюджетних програм : Наказ МФУ : станом 29.12.2002 р. : № 1098 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ru/z0047-03/print1442832266850048.
 21. Райан Боб Стратегический учет для руководителя / Боб Райан ; пер. с англ. – М. : Аудит ; ЮНИТИ, 1998. – 616 с.
 22. Свірко С.В. Бухгалтерський облік в бюджетних установах України: методологія і організація : дис. ... д.е.н. : Спец. 08.06.04 / С.В. Свірко. – Київський національний економічний ун-т ім. В.Гетьмана. – К., 2006. – 520 с.
 23. Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація : монографія / С.В. Свірко. – К.: КНЕУ, 2006. – 243 с.
 24. Свірко С.В. Державні фінанси України: визначальні вектори, результати та проблеми розвитку / Б.Ю. Кузьмінський, С.В. Свірко // Незалежний аудитор. – 2015. – № 13 (ІІІ). – С. 24–31.
 25. Свірко С.В. Державні фінанси України: ретроспективний погляд крізь обліковий аспект / Б.Ю. Кузьмінський, С.В. Свірко // Незалежний аудитор. – 2015. – № 12 (ІІ). – С. 21–32.
 26. Свірко С.В. Передумови виникнення фінансового та управлінського обліку в бюджетних установах України / С.В. Свірко // Фінанси, облік і аудит. Збірник наукових праць. – № 27 (1). – К. : КНЕУ, 2016. – С. 244–259.
 27. Скоун Т. Управленческий учет / Т.Скоун ; пер. с англ. / под ред. Н.Д. Эриаш-вили. – М. : Аудит ; ЮНИТИ, 1997. – 170 с.
 28. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет от истоков до наших дней / Я.В. Соколов. – М. : ЮНИТИ, 1996. – 638 с.
 29. Статистичні дані за ВНЗ України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2005/osv_rik/osv_u/vuz_u.html.
 30. Ткач В.И. Управленческий учет: международный опыт / В.И. Ткач, М.В. Ткач. – М. : Финансы и статистика, 1994. – 144 с.
 31. Управленческий учет / под ред. В.Палия, Р.Вандер Вила. – М. : ИНФРА, 1997. – 480 с.
 32. Управленческий учет / под ред. В.Ф. Палия, Р.Вандер Вила. – М. : ИНФРА-М, 1997. – 80 с.
 33. Управленческий учет / под ред. А.Д. Шеремета. – М. : ИД ФБК-ПРЕСС, 2000. – 512 с.
 34. Свірко С.В. Управлінський облік і аналіз у бюджетних установах / С.В. Свірко, А.П. Заросило / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київський нац. екон. ун-т імені В.Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2012. – 538 с.
 35. Хендриксен Э.С. Теория бухгалтерского учета / Э.С. Хендриксен, М.Д. Ван Бреда / под ред. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997.
 36. Хорнгрен Ч.Г. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч.Г. Хорнгрен, Дж.Фостер. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 416 с.
 37. Хорнгрен Ч.Т. Бухгалтерский учет: управленческий аспект / Ч.Т. Хорнгрен, Дж.Фостер ; пер. с англ. ; под ред. Я.В. Соколова. – М. : Финансы и статистика, 1995. – 416 с.
 38. Яругова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран / А.Яругова ; пер. с пол. – М. : Финансы и статистика, 1991. – 237 с.

 

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.