DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-3(41)-47-54

Розвиток понятійно-категоріального апарату в частині ідентифікації фінансових результатів: адаптація до діяльності будівельних підприємств

Ольга Віталіївна Павелко

Анотація


В умовах сьогодення в післякризовий період господарюючі суб’єкти зацікавлені, як ніколи раніше, в максимізації фінансових результатів діяльності. Нині можна констатувати активізацію виконання будівельних робіт. Проте не завжди, за результатами ведення господарської діяльності будівельних підприємств спостерігається прибуток. Внаслідок проведеного вибіркового аналізу фінансової звітності 63 будівельних підприємств України за 2017 рік, основними видами діяльності яких є будівництво, організація будівництва, інші спеціалізовані будівельні роботи, встановлено, що згідно з наявними даними 21 підприємство у 2017 р. спрацювало збитково, 42 – прибутково. У випадку наявності прибутку, постає необхідність належного його обліковування і відображення в звітності. Дані питання частково висвітлено, а окремі проблеми вирішено в дисертаційних роботах, захищених в Україні в останні роки. Задля виконання окреслених завдань вкрай важливим є розуміння економічної сутності прибутку, для чого за доцільне вважаємо виконання ретроспективного аналізу підходів до тлумачення прибутку представниками різних облікових шкіл, зокрема італійської, французької, німецької та англо-американської.
Аналіз дефініцій прибутку, проведений в дослідженні за трьома напрямками (в обліку, аналізі та аудиті; фінансах; економіці підприємства та економічній теорії), вказує на те, що серед учених відсутній єдиний уніфікований підхід до розгляду його сутності, поняття прибутку є багатоаспектним. У статті окреслено авторський підхід до розуміння сутності прибутку та ідентифіковано поняття «прибуток будівельного підприємства».

Ключові слова


будівництво; облік; будівельне підприємство; фінансові результати; прибуток; розвиток; дисертація; адаптація; апарат; поняття

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranceva, S.M. (2012), «Faktory, jaki vplyvajut' na vybir strategii' upravlinnja prybutkom z urahuvannjam koncepcii' zhyttjevogo cyklu pidpryjemstva», Torgivlja i rynok Ukrai'ny, Iss. 34, Pp. 203–208.

Blons'ka, V.I. and Nagirna, A.Ja. (2010), «Strategichne upravlinnja prybutkom pidpryjemstva», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Zbirnyk naukovo-tehnichnyh prac', Iss. 20.5, Pp. 145–152.

Bolotyn, A.A. (2011), «Upravlenye valovoj pribyl'ju sovremennogo proyzvodstvennogo predpryjatyja kak neot#emlemoe uslovye upravlenyja korporatyvnoj pribyl'ju», Jekonomicheskij analyz: teoryja y praktyka, Iss. 48 (255), Pp. 45–50.

Breslavceva, N.A. (1989), Uslugy naselenyju: pribyl' y rentabel'nost', Finansy y statystyka Publ., Moscow, 125 p.

Verhogljadova, N.I., Il'i'na, S.B. and Shylo, V.P. (2008), «Zmist ta znachennja prybutku jak golovnoi' rushijnoi' syly rynkovoi' ekonomiky», Ekonomichnyj prostir, Iss. 18, Pp. 237–245.

Garashhenko, O. (2004), Oblik i analiz formuvannja finansovyh rezul'tativ ta rozpodilu prybutku, Abstract of diss. k.e.n., Kiev, 20 p.

Duljaba, N.I. and Mynyk, L.V. (2012), «Doslidzhennja sutnosti prybutku pidpryjemstva v riznomanitnyh koncepcijah jogo formuvannja», Naukovyj visnyk NLTU Ukrai'ny, Iss. 22.1, Pp. 229–234.

Mochernyj, S.V., Larina, Ja.S., Ksenko, O.A. and Jurij, S.I. (2005), Ekonomichnyj encyklopedychnyj slovnyk, u 2 vol., in Mochernij, S.V. (ed.), Vol. 2, Svit Publ., L'viv, 563 p.

Zadorozhniy, Z.V. (2006), Vnutrіshn'ogospodars'kiy Oblіk U Budіvnitstvі, Ekonomіchna dumka Publ., Ternopіl', 336 p.

Kryvov’jazjuk, I.V. (2010), «Shljahy maksymizacii' prybutku pidpryjemstv u dovgostrokovij perspektyvi», Zbirnyk naukovyh prac' Luc'kogo nacional'nogo tehnichnogo universytetu, Iss. 7 (26), Pp. 75–81.

Kuznecova, S.O. (2009), «Pro analitychnu ocinku naukovyh pogljadiv na metodologiju obchyslennja buhgalters'kogo prybutku», Ekonomichna strategija i perspektyvy rozvytku sfery torgivli ta poslug, Iss. 1 (1), Pp. 89–97.

Mochernyj, S.V. (2005), Ekonomichna Teorija, «Akademija» Publ., L'viv, 504 p.

Nagajchuk, V.V. (2012), «Konceptual'nyj pidhid do upravlinnja jakistju prybutku pidpryjemstva», Stalyj rozvytok ekonomiky, Iss. 2, Pp. 62–66.

Odincova, T.M., Nevmerzhyc'ka, O.V. and Chaus, I.V. (2013), «CVP-analiz jak instrument upravlinnja finansovymy rezul'tatamy pidpryjemstva», Finansovyj prostir, Iss. 1 (9), Pp. 90–95.

Mochernogo S.V. (ed.) (1993), Osnovy Ekonomichnoi' Teorii', «Tarneks» Publ., Ternopil', 686 p.

Ostapenko, O.A. and Dejneka, O.V. (2013), «Sutnist' ponjattja «finansovyj rezul'tat» ta osoblyvosti jogo formuvannja», Molodizhnyj naukovyj visnyk UABS NBU, No. 1 (9), Pp. 90–95.

Pataridze-Vyshyns'ka, M.V. (2008), «Vyznachennja ta oblik finansovogo rezul'tatu: vitchyznjanyj i zarubizhnyj dosvid», available at: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10pmvvzd.pdf

Sokolov, Ya.V. (1996), Bukhgalterskiy Uchet: Ot Istokov Do Nashikh Dney, Autsit, YuNITI Publ., Moscow, 638 p.

Sokolov, Ya.V. and Sokolov, V.Ya. (2004), Istoriya Bukhgalterskogo Ucheta, Finansy i statistika Publ., Moscow, 272 p.

Sokolova, E. and Shherbak, A. (2015), «Osoblyvosti formuvannja finansovyh rezul'tativ sub’jektiv gospodarjuvannja ta zabezpechennja upravlinnja prybutkamy vitchyznjanyh pidpryjemstv», Zbirnyk naukovyh prac' DETUT, Serija «Ekonomika i upravlinnja», Iss. 33, Pp. 352–362.

Fecovych, T.R. (2012), «Prybutok pidpryjemstva jak kincevyj finansovyj rezul'tat», Visnyk agrarnoi' nauky Prychornomor’ja, Iss. 1, Pp. 113–119.

Fiser, S. (1993), Ekonomika, Delo Publ., Moscow, 864 p.

Chatskis, E.D. (1996), Tolkovyy Slovar' Finansovo-Bukhgalterskikh Terminov I Ponyatiy, Stalker Publ., Dnipropetrovsk, 320 p.

Shypina, S.B. (2012), «Sutnist' ponjattja «finansovi rezul'taty» jak ob’jekta buhgalters'kogo obliku», Visnyk ZhDTU, Iss. 1 (59), Pp. 229–232.

Jaremko, I.J. and Lemishovs'ka, O.S. (2015), Istorija Obliku, Analizu Ta Audytu, L'vivs'ka politehnika Publ., L'viv, 220 p.

Monroe, K.B. (2001), Pricing: Making Profitable Decisions, MeGraw-Hill Publ., N.Y., 480 p.

Barnes, A.J., Dworkin, T.M. and Richards, E.L. (2001), Law for business, Irwin Publ., Boston, 1167 p.

Frank, R.H. and Bernanke, B. (2001), Principles Of Economics, Irwin Publ., Boston, 834 p.

Colander, D.C. (2001), Microeconomics, McGraw-Hill Publ., N.Y., 480 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Баранцева С.М. Фактори, які впливають на вибір стратегії управління прибутком з урахуванням концепції життєвого циклу підприємства / С.М. Баранцева // Торгівля і ринок України. – 2012. – Вип. 34. – С. 203–208.
 2. Блонська В.І. Стратегічне управління прибутком підприємства / В.І. Блонська, А.Я. Нагірна // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.5. – С. 145–152.
 3. Болотин А.А. Управление валовой прибылью современного производственного предприятия как неотъемлемое условие управления корпоративной прибылью / А.А. Болотин // Экономический анализ: теория и практика. – 2011. – № 48 (255). – С. 45–50.
 4. Бреславцева Н.А. Услуги населению: прибыль и рентабельность / Н.А. Бреславцева. – М. : Финансы и статистика, 1989. – 125 с.
 5. Верхоглядова Н.І. Зміст та значення прибутку як головної рушійної сили ринкової економіки / Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна, В.П. Шило // Економічний простір. – 2008. – № 18. – С. 237–245.
 6. Гаращенко О.В. Облік і аналіз формування фінансових результатів та розподілу прибутку : автореф. дис. … к.е.н. : Спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит. – Київський національний економічний університет, 2004. – 20 с.
 7. Дуляба Н.І. Дослідження сутності прибутку підприємства в різноманітних концепціях його формування / Н.І. Дуляба, Л.В. Миник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 229–234.
 8. Економічний енциклопедичний словник: у 2 т. / С.В. Мочерний, Я.С. Ларіна, О.А. Ксенко, С.І. Юрій ; ред. С.В. Мочерний. – Л. : Світ, 2005. – Т. 2. – 563 с.
 9. Задорожний З.В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві : монографія / З.В. Задорожний. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 336 с.
 10. Кривов’язюк І.В. Шляхи максимізації прибутку підприємств у довгостроковій перспективі / І.В. Кривов’язюк // збірник наук. праць Луцького національного технічного університету. – 2010. – Вип. 7 (26). – С. 75–81.
 11. Кузнецова С.О. Про аналітичну оцінку наукових поглядів на методологію обчислення бухгалтерського прибутку / С.О. Кузнецова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. – 2009. – Вип. 1 (1). – С. 89–97.
 12. Мочерний С.В. Економічна теорія / С.В. Мочерний. – К. : ВЦ «Академія», 2005. – 504 с.
 13. Нагайчук В.В. Концептуальний підхід до управління якістю прибутку підприємства / В.В. Нагайчук // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 62–66.
 14. Одінцова Т.М. CVP-аналіз як інструмент управління фінансовими результатами підприємства / Т.М. Одніцова, О.В. Невмержицька, І.В. Чаус // Фінансовий простір. – 2013. – № 1 (9). – С. 90–95.
 15. Основи економічної теорії : за ред. проф. С.В. Мочерного. – Тернопіль : АТ «Тарнекс», 1993. – 686 с.
 16. Остапенко О.А. Сутність поняття «фінансовий результат» та особливості його формування / О.А. Остапенко, О.В. Дейнека // Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. – 2013. – № 1 (9). – С. 90–95.
 17. Патарідзе-Вишинська М.В. Визначення та облік фінансового результату : вітчизняний і зарубіжний досвід / М.В. Патарідзе-Вишинська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/eui/2010_2/10pmvvzd.pdf.
 18. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней / Я.В. Соколов. – М. : Ауцит, ЮНИТИ, 1996. – 638 с
 19. Соколов Я.В. История бухгалтерского учета / Я.В. Соколов. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 272 с.
 20. Соколова Е. Особливості формування фінансових результатів суб’єктів господарювання та забезпечення управління прибутками вітчизняних підприємств / Е.Соколова, А.Щербак // Збірник наукових праць ДЕТУТ. Серія : «Економіка і управління». – 2015. – Вип. 33. – С. 352–362.
 21. Фецович Т.Р. Прибуток підприємства як кінцевий фінансовий результат / Т.Р. Фецович // Вісник аграрної науки Причорномор’я. – Вип. 1. – 2012. – С. 113–119.
 22. Фишер С. Экономика / С.Фишер, Р.Дорнбуш, Р.Шмалензи ; пер. с англ. – 2 изд. – М. : Дело, 1993. – 864 с.
 23. Чацкис Е.Д. Толковый словарь финансово-бухгалтерских терминов и понятий / Е.Д. Чацкис. – Д. : Сталкер, 1996. – 320 с.
 24. Шипіна С.Б. Сутність поняття «фінансові результати» як об’єкта бухгалтерського обліку / С.Б. Шипіна // Вісник ЖДТУ. – 2012. – № 1 (59). – С. 229–232.
 25. Яремко І.Й. Історія обліку, аналізу та аудиту / І.Й. Яремко, О.С. Лемішовська. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 220 с.
 26. Monroe K.B. Pricing: making profitable decisions / K.B. Monroe. – 3nd. – N.Y. : MeGraw-Hill, 2001. – 480 p.
 27. Barnes A.J. Law for business / A.J. Barnes, T.M. Dworkin, E.L. Richards. – Boston : Irwin, 2000. – 1167 p.
 28. Frank R.H. Principles of economics / R.H. Frank, B.Bernanke. – Boston : Irwin, 2001. – 834 p.
 29. Colander D.C. Microeconomics / D.C. Colander. – 4nd. – N.Y. : McGraw-Hill, 2001. – 480 p.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.