Суб’єктні характеристики соціальної відповідальності та їх вплив на обліковий процес

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2018-3(41)-33-41

Ключові слова:

соціальна відповідальність, бухгалтерський облік, соціально орієнтована економіка, сталий розвиток, суспільні відносини, суб’єкти економіки, споживач

Анотація

Соціальна відповідальність в рамках концепції сталого розвитку набуває все більшого поширення у різних аспектах життя суспільства. Метою статті є дослідження взаємозв’язків людини, підприємства та держави як соціально відповідальних суб’єктів, а також їх влив на систему бухгалтерського обліку. Складність відносин між державою, підприємцями та окремою індивідуальною особою проявляється у зіткненні інтересів, що впливає на економічну, культурну, наукову, соціальну сфери. На учасників таких взаємовідносин накладається відповідальність за їх потреби, інтереси, волевиявлення, діяльність та інші процеси життєдіяльності, які здатні вплинути на іншого суб’єкта. Адже, кожна зі сторін є специфічним та унікальним споживачем результату діяльності та поведінки інших. У зв’язку з цим, насамперед, необхідним є роз’яснення поняття відповідальності людини, підприємства, держави та суспільства в цілому. Питання соціальної відповідальності було розглянуто на основі наявних публікацій зарубіжних та вітчизняних вчених (філософів, психологів, політологів, соціологів та економістів). Шляхом аналізу, синтезу, класифікації вдалося конкретизувати соціальну відповідальність за допомогою соціально-економічних норм та законів. Результати дослідження будуть виступати орієнтиром для вивчення впливу соціальної відповідальності на обліковий процес, аналітичну та стратегічну діяльність.

Біографія автора

Ірина Вікторівна Жиглей, Житомирський державний технологічний університет

I.V. Zhyhlei

Посилання

Khachaturov, R.L. and Yahutian, R.H. (1995), Yurydycheskaia otvetstvennost, Mezhdunarodnaia akademiia byznesa y bankovskoho dela, Toliatty, 200 р.

Malinovska, V.M. (2010), «Yurydychna vidpovidalnist yak riznovyd sotsialnoi vidpovidalnosti», Visnyk Vyshchoi rady yustytsii, No. 2, Рр. 58–65, available at: http://www.vru.gov.ua /Docs/a150710.pdf

Chepulchenko, T.O. (2010), «Sotsialna vidpovidalnist: poniattia ta sutnist», Politolohiia. Sotsiolohiia. Pravo: Zb. nauk. prats. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy «Kyivskyi politekhnichnyi instytut», IVTs «Politekhnika», Kyiv, No. 1 (5), 142 р.

Bernshtein, D.Y. (1989), Pravovaia otvetstvennost kak vyd sotsyalnoi otvetstvennosty y puty ee obespechenyia, Yzdatelstvo «FAN», Tashkent, 145 р.

Vikipediia «Vidpovidalnist», available at: http://uk.wikipedia.org/wiki/Vidpovidalnist

Bekh, I.D. (1995), Vid voli do osobystosti, K., 220 р.

Dynnyka, M.A. (ed.) (1955), Materyalysty Drevnei Hretsyy. Sobranye tekstov Heraklyta, Demokryta y Epykura, Hospolytyzdat, M., 239 р.

Lukashevych, M.P. (1998), Sotsializatsiia. Vykhovni mekhanizmy i tekhnolohii, K., 110 р.

Belova, O.M. (2005), «Sotsyalnaia otvetstvennost kak odyn yz aspektov formyrovanyia lychnosty», Vestnyk Orenburh. un-ta, No. 7, Рр. 40–41.

Ternopilska, V.I. (2001), «Ideia vidpovidalnosti osobystosti v humanitarnykh naukakh», available at: http://studentam.net.ua/content/view/7347/97/

Hryshchuk, V.K. (2012), Sotsialna vidpovidalnist, Lvivskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, Lviv, 152 р.

Plakhotnyi, A.F. (1981), Problemy sotsyalnoi otvetstvennosty, Vyshcha shkola, K., 191 р.

Speranskyi, V.I. (1987), «Sotsyalnaia otvetstvennost lychnosty: sushchnost y osobennosty formyrovanyia», Yzd. MHU, M., Рр. 38–87.

Kondakov, S.V. (1982), «O vzaymosviazy pravovoi y nravstvennoi otvetstvennosty», Voprosy otvetstvennosty y nakazanyia v svete reshenyi XXVI s’ezda KPSS, RVSh MVD SSSR, Riazan, Р. 37.

Bolharina, V.S. and others (1988), Pedahohychna sotsiolohiia, Ternopil, 144 р.

Ohrenych, N.M. (1997), Pedahohichni umovy formuvannia sotsialnoi vidpovidalnosti uchniv, abstract of dis. k.p.n., Mykolaiv, 19 р.

Savchenko, I.H. (2007), Sotsialna vidpovidalnist orhaniv derzhavnoi vlady v umovakh rozbudovy sotsialnoi derzhavy, abstract of dis. k.n. z derzh. Uprav, Kharkiv.

Zaichuk, O.V. and Onishchenko, N.M. (2006), Teoriia derzhavy i prava. Akademichnyi kurs, Yurinkom Inter, K., 685 р.

Khara, V., Stoian, O. and Sukhyi, Ya. (2008), «Proekt zakonu Ukrainy Kontseptsiia sotsialnoi derzhavy», stanom na 02 kvitnja, No. 2312.

Obolenskyi, O.Iu. (2006), Derzhavna sluzhba, KNEU, K., 472 р.

Dementov, V.O. (2013), «Osoblyvosti zabezpechennia sotsialnoi vidpovidalnosti derzhavnoi sluzhby v konteksti demokratychnykh peretvoren», Publichne upravlinnia:teoriia ta praktyka, No. 1 (13), Рр. 196–201, available at: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2013-1/doc/4/07.pdf

Babychev, A.V., Butkovskyi, A.H. and Pokhelaien, Seno (2001), «K edynoi heometrycheskoi teoryy upravlenyia», Nauka, Moskva, Рр. 60–61.

Oiken, V. (1995), Osnovnye pryntsypy ekonomycheskoi polytyky, M.

Fylyppova, I.H. and Sumtsov, V.H. (2012), «Deontolohiia sotsialnoi vidpovidalnosti i mekhanizm sotsialnoho kontroliu», MPRA, No. 47500, Рр. 524–533, available at: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/47500/1/MPRA_paper_47500.pdf

Yarova, L.V. (2012), «Mozhlyvosti rozvytku sotsialnoi derzhavy v suchasnomu ukrainskomu suspilstvi, Teoriia i metodolohiia politychnoi nauky», Visnyk SevNTU, zb. nauk. pr., Iss. 136/2012, Seriia Politolohiia, Sevastopol, Рр. 89–92.

Zhyhlei, I.V. (2008), «Modeli sotsialnykh derzhav ta sotsialnyi zakhyst: ekskurs v mynule ta maibutnie», Visnyk ZhDTU, No. 4 (46), Рр. 71–79.

Rossi, Alice S. (2001), Caring and Doing for Others, Social Responsibility in the Domains of Family, Work, and Community, Chicago IL, University of Chicago Press Ltd, P. 559.

Rachkov, P.A. (2006), «Pravda-spravedlyvost», Vestnyk Moskovskoho Unyversyteta, Seryia 7 Fylosofyia, No. 1, Рр. 83–96.

Zhyhlei, I.V. (2010), Bukhhalterskyi oblik sotsialno vidpovidalnoi diialnosti subiektiv hospodariuvannia: neobkhidnist ta oriientyry rozvytku, monohrafiia, ZhDTU, Zhytomyr, 496 р.

Dypyaza, S. and Эkklz, R. (2003), Budushchee korporatyvnoi otchetnosty. Kak vernut doverye obshchestva, Alpyna Pablysher, M., 212 р.

Popper, K.R. (2005), Otkrytoe obshchestvo y eho vrahy. T.1: Chary Platona; T. 2: Vremia lzheprorokov, Hehel, Marks y druhye orakuly, Translate by English, Nyka-Tsentr, K., 800 р., Р. 239.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-17

Як цитувати

Жиглей, І. В. (2018). Суб’єктні характеристики соціальної відповідальності та їх вплив на обліковий процес. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(41), 33–41. https://doi.org/10.26642/pbo-2018-3(41)-33-41

Номер

Розділ

Статті