DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-3(41)-3-12

Обліково-контрольне забезпечення управління розрахунками з покупцями

Тетяна Василівна Барановська, Володимир Володимирович Ковальчук

Анотація


Розглянуто внутрішньогосподарський контроль як інструмент управління розрахунками з покупцями підприємства, який дає можливість вчасно та швидко визначити шляхи вирішення проблем у розрахунках та упередити виникнення дебіторської заборгованості в майбутньому. В процесі проведення дослідження були використані методи: опису, аналізу, синтезу, дедукції, індукції, порівняння та узагальнення, систематизації. На підставі опрацювання підходів до внутрішньогосподарського контролю в цілому визначено основні завдання та об’єкти контролю розрахунків з покупцями. Отримані результати покладені в основу розробленої методики внутрішньогосподарського (управлінського) контролю об’єктів у відносинах з покупцями підприємства. Застосування розроблених методичних рекомендацій дозволяє оцінити поточний стан і тенденції розвитку комерційної, виробничої та фінансової складових діяльності підприємства, визначити слабкі місця в управлінні розрахунками з покупцями, виділити проблеми, з’ясувати причини і джерела їх виникнення, встановити пріоритети в роботі з проблемами у відносинах між покупцями і підприємством, оцінити можливі варіанти розв'язання цих проблем з прогнозом можливих результатів, виробити попередні рекомендації з розробки стратегії розвитку розрахунків з покупцями підприємства на середньострокову або довгострокову перспективу.

Ключові слова


розрахунки з покупцями; дебіторська заборгованість; управлінський контроль; інвентаризація

Повний текст:

PDF

Посилання


Buhgalters'kyj kontrol', аvailable at: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Buhgalters'kyj_kontrol'

Vasyljuk, M.M. (2011), «Mehanizm upravlinnja debitors'koju zaborgovanistju v suchasnyh umovah gospodarjuvannja», Ekonomichni nauky, Seriya Oblik i finansy, Iss. 11 (19), P. 2, аvailable at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ en_oif/2011_8_2/35.pdf

Gucalenko, L.V., Kocupatryj, M.M. and Marchuk, U.O. (2014), Vnutrishn'ogospodars'kyj kontrol', Centr uchbovoi' literatury Publ, Kyi'v, 496 p.

Dobrovol's'ka, O.V. (2008), «Suchasna systema organizacii' kontrolju za debitors'koju zaborgovanistju pidpryjemstv», Visnyk Zaporiz'kogo nac. un-tu, Seriya Ekonomichni nauky, Vol. 1 (15), Pp. 5–11.

Kocupatryj, M. and Gucalenko, U. (2010), «Vnutrishn'ogospodars'kyj kontrol' : organizacijni aspekty ta klasyfikacijni oznaky», Ekonomichnyj analiz, Vol. 6, Pp. 433–436.

Krot, Ju.V. (2013), «Neproduktyvni vytraty i vtraty u finansovij zvitnosti», Visnyk Chernigivs'kogo derzh. tehnol. un-tu, Seriya Ekonomichni nauky, No. 3, Рр. 139–144, аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_3_22

Verhovna Rada Ukrai'ny (2014), Polozhennjam pro inventaryzaciju aktyviv ta zobov’jazan', zatv. nakazom Ministerstva finansiv Ukrai'ny vid 02 veresnja, No. 879, аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14

Verhovna Rada Ukrai'ny (1998), Pro inventaryzaciju zaborgovanosti za stanom na 1 lystopada, nakaz Minekonomiky, Minfinu ta Derzhkomstatu Ukrai'ny vid 10.11, No. 148/234/383, аvailable at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0714-98

Rybalko, O.M. and Sychova, M.B. (2010), «Dejaki aspekty efektyvnogo upravlinnja debitors'koju zaborgovanistju», Visnyk Zaporiz'kogo nac. Universytetu, Vol. 1, Pp. 164–169.

Stojko, V.Ju. (2017), «Kontrol' debitors'koi' zaborgovanosti pidpryjemstv. Socium. Nauka. Kul'tura», materialy HIII Mizhnar.nauk. internet-konf, 25–27, аvailable at: http://intkonf.org/stoyko-v-yu-kontrol-debitorskoyi-zaborgovanosti-pidpriemstv

Hropun, L. and Grakovs'kyj, Ju. (2015), «Inventaryzacija: buhgalters'kyj ta podatkovyj oblik», Visnyk podatkovoi' sluzhby Ukrai'ny, Vol. 44, Pp. 10–17.

Shatohina, O. (2013), «Osoblyvosti obliku debitors'koi' zaborgovanosti, sumnivnyh borgiv», Visnyk podatkovoi' sluzhby Ukrai'n, Vol. 25, Pp. 12–19.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бухгалтерський контроль [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/wiki/Бухгалтерський_контроль.
 2. Василюк М.М. Механізм управління дебіторською заборгованістю в сучасних умовах господарювання / М.М. Василюк // Економічні науки. Серія : Облік і фінанси. – 2011. – Вип. 11 (19). – Ч. 2 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ en_oif/2011_8_2/35.pdf.
 3. Гуцаленко Л.В. Внутрішньогосподарський контроль / Л.В. Гуцаленко, М.М. Коцупатрий, У.О. Марчук. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 496 с.
 4. Добровольська О.В. Сучасна система організації контролю за дебіторською заборгованістю підприємств / О.В. Добровольська // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Серія : Економічні науки. – 2010. – № 1 (15). – С. 5–11.
 5. Коцупатрий М. Внутрішньогосподарський контроль : організаційні аспекти та класифікаційні ознаки / М.Коцупатрий, У.Гуцаленко // Економічний аналіз. – 2010. – Вип. 6. – С. 433–436.
 6. Крот Ю.В. Непродуктивні витрати і втрати у фінансовій звітності / Ю.В. Крот // Вісник Чернігівського держ. технол. ун-ту. Серія : Економічні науки. – 2013. – № 3. – С. 139–144 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_3_22.
 7. Положенням про інвентаризацію активів та зобов’язань : затв. наказом Міністерства фінансів України : станом на 02 вересня 2014 : № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14.
 8. Про інвентаризацію заборгованості : станом на 1 листопада 1998 року : наказ Мінекономіки, Мінфіну та Держкомстату України від 10.11.1998 р. : № 148/234/383 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0714-98.
 9. Рибалко О.М. Деякі аспекти ефективного управління дебіторською заборгованістю / О.М. Рибалко, М.Б. Сичова // Вісник Запорізького нац. університету. – 2010. – № 1. – С. 164–169.
 10. Стойко В.Ю. Контроль дебіторської заборгованості підприємств / В.Ю. Стойко // Соціум. Наука. Культура : матеріали ХІІІ Міжнар.наук. інтернет-конф. 25-27 січня 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/stoyko-v-yu-kontrol-debitorskoyi-zaborgovanosti-pidpriemstv/.
 11. Хропун Л. Інвентаризація: бухгалтерський та податковий облік / Л.Хропун, Ю.Граковський // Вісник податкової служби України. – 2015. – № 44. – С. 10–17.
 12. Шатохіна О. Особливості обліку дебіторської заборгованості, сумнівних боргів / О.Шатохіна // Вісник податкової служби України. – 2013. – № 25. – С. 12–19.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.