Обліково-контрольне забезпечення управління розрахунками з покупцями

Автор(и)

  • Тетяна Василівна Барановська Житомирський державний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6471-5932
  • Володимир Володимирович Ковальчук Житомирський державний технологічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.26642/pbo-2018-3(41)-3-12

Ключові слова:

розрахунки з покупцями, дебіторська заборгованість, управлінський контроль, інвентаризація

Анотація

Розглянуто внутрішньогосподарський контроль як інструмент управління розрахунками з покупцями підприємства, який дає можливість вчасно та швидко визначити шляхи вирішення проблем у розрахунках та упередити виникнення дебіторської заборгованості в майбутньому. В процесі проведення дослідження були використані методи: опису, аналізу, синтезу, дедукції, індукції, порівняння та узагальнення, систематизації. На підставі опрацювання підходів до внутрішньогосподарського контролю в цілому визначено основні завдання та об’єкти контролю розрахунків з покупцями. Отримані результати покладені в основу розробленої методики внутрішньогосподарського (управлінського) контролю об’єктів у відносинах з покупцями підприємства. Застосування розроблених методичних рекомендацій дозволяє оцінити поточний стан і тенденції розвитку комерційної, виробничої та фінансової складових діяльності підприємства, визначити слабкі місця в управлінні розрахунками з покупцями, виділити проблеми, з’ясувати причини і джерела їх виникнення, встановити пріоритети в роботі з проблемами у відносинах між покупцями і підприємством, оцінити можливі варіанти розв'язання цих проблем з прогнозом можливих результатів, виробити попередні рекомендації з розробки стратегії розвитку розрахунків з покупцями підприємства на середньострокову або довгострокову перспективу.

Біографії авторів

Тетяна Василівна Барановська, Житомирський державний технологічний університет

T.V. Baranovska

Володимир Володимирович Ковальчук, Житомирський державний технологічний університет

V.V. Kovalchuk

Посилання

Buhgalters'kyj kontrol', аvailable at: https://uk.wikipedia.org/wiki/ Buhgalters'kyj_kontrol'

Vasyljuk, M.M. (2011), «Mehanizm upravlinnja debitors'koju zaborgovanistju v suchasnyh umovah gospodarjuvannja», Ekonomichni nauky, Seriya Oblik i finansy, Iss. 11 (19), P. 2, аvailable at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ en_oif/2011_8_2/35.pdf

Gucalenko, L.V., Kocupatryj, M.M. and Marchuk, U.O. (2014), Vnutrishn'ogospodars'kyj kontrol', Centr uchbovoi' literatury Publ, Kyi'v, 496 p.

Dobrovol's'ka, O.V. (2008), «Suchasna systema organizacii' kontrolju za debitors'koju zaborgovanistju pidpryjemstv», Visnyk Zaporiz'kogo nac. un-tu, Seriya Ekonomichni nauky, Vol. 1 (15), Pp. 5–11.

Kocupatryj, M. and Gucalenko, U. (2010), «Vnutrishn'ogospodars'kyj kontrol' : organizacijni aspekty ta klasyfikacijni oznaky», Ekonomichnyj analiz, Vol. 6, Pp. 433–436.

Krot, Ju.V. (2013), «Neproduktyvni vytraty i vtraty u finansovij zvitnosti», Visnyk Chernigivs'kogo derzh. tehnol. un-tu, Seriya Ekonomichni nauky, No. 3, Рр. 139–144, аvailable at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_3_22

Verhovna Rada Ukrai'ny (2014), Polozhennjam pro inventaryzaciju aktyviv ta zobov’jazan', zatv. nakazom Ministerstva finansiv Ukrai'ny vid 02 veresnja, No. 879, аvailable at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14

Verhovna Rada Ukrai'ny (1998), Pro inventaryzaciju zaborgovanosti za stanom na 1 lystopada, nakaz Minekonomiky, Minfinu ta Derzhkomstatu Ukrai'ny vid 10.11, No. 148/234/383, аvailable at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0714-98

Rybalko, O.M. and Sychova, M.B. (2010), «Dejaki aspekty efektyvnogo upravlinnja debitors'koju zaborgovanistju», Visnyk Zaporiz'kogo nac. Universytetu, Vol. 1, Pp. 164–169.

Stojko, V.Ju. (2017), «Kontrol' debitors'koi' zaborgovanosti pidpryjemstv. Socium. Nauka. Kul'tura», materialy HIII Mizhnar.nauk. internet-konf, 25–27, аvailable at: http://intkonf.org/stoyko-v-yu-kontrol-debitorskoyi-zaborgovanosti-pidpriemstv

Hropun, L. and Grakovs'kyj, Ju. (2015), «Inventaryzacija: buhgalters'kyj ta podatkovyj oblik», Visnyk podatkovoi' sluzhby Ukrai'ny, Vol. 44, Pp. 10–17.

Shatohina, O. (2013), «Osoblyvosti obliku debitors'koi' zaborgovanosti, sumnivnyh borgiv», Visnyk podatkovoi' sluzhby Ukrai'n, Vol. 25, Pp. 12–19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-17

Як цитувати

Барановська, Т. В., & Ковальчук, В. В. (2018). Обліково-контрольне забезпечення управління розрахунками з покупцями. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, (3(41), 3–12. https://doi.org/10.26642/pbo-2018-3(41)-3-12

Номер

Розділ

Статті