DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-1(39)-94-99

Організація внутрішнього контролю витрат на екологічну якість продукції

Надія Павлівна Сироїд

Анотація


Для покращення екологічної якості продукції варто приділити належну увагу контролю процесів, які пов’язані з підвищенням екологічної якості продукції. За результатами дослідження сформовано мету та завдання контролю, визначено об’єкти внутрішнього контролю операцій з обліку витрат на екологічну якість продукції. Так, вважаємо, що основною метою внутрішнього контролю витрат на екологічну якість продукції є встановлення правильності і законності господарських операцій, попередження порушень та зловживань при витрачанні природних, трудових, матеріальних та фінансових ресурсів для забезпечення мінімізації негативного впливу на здоров’я споживачів та навколишнє середовище. Наведено основні завдання внутрішнього контролю витрат, але варто зазначити, що вони можуть змінюватися і залежать від розміру, структури, сфер та видів економічної діяльності підприємства, вимог управлінського персоналу. В процесі визначення об’єктів контролю екологічної якості варто зазначити, що даний перелік не є вичерпним, але найбільш актуально виділяти такі об’єкти, як генно-модифіковані організми та відходи виробництва. Також визначено суб’єкти контролю витрат на екологічну якість продукції, їх функції та інформаційну базу для здійснення контролю. Правильна організація процесу внутрішнього контролю витрат на екологічну якість продукції сприятиме чіткому документуванню операцій, своєчасній та повній реєстрації даних обліку в регістрах, правдивому відображенню інформації в управлінській фінансовій звітності, а також забезпечить зменшення негативного впливу на здоров’я споживачів та навколишнє середовище.

Ключові слова


витрати; контроль; система внутрішнього контролю; організація контролю; екологічна якість

Повний текст:

PDF

Посилання


Butynec', T.A. (2008), «Vnutrishnij kontrol': sut' i zmist», Visnyk Zhytomyrs'kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu, Serija Ekonomichni nauky, No. 2 (44), рр. 31–42.

Davidovich, I.E. (2008), Upravlinnja vytratamy, Centr uchbovoi' literatury, K., 320 р.

Derij, V.A. (2011), «Ponjattja i znachennja ekonomichnogo kontrolju dlja minimizacii' vytrat ta maksymizacii' dohodiv pidpryjemstv», Buhgalters'kyj oblik i audit, No. 2, рр. 48–56.

Druri, K. (1998), Vvedenie v upravlencheskiy i proizvodstvennyy uchet, Audit-YuNITI, M., 783 р.

Eremenko, E.S. (2007), Vnutrennij kontrol' zatrat na kachestvo produkcii spirtovoj promyshlennosti, Abstract of diss. k.je.n., spec. 08.00.12 «Buhgalterskij uchjot, statistika», Novosibirsk, 16 p.

Verhovna rada Ukrai'ny «Zakon Ukrainy Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni», No. 996-14, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Kalyuga, Y.V. (2002), Finansovo-gospodars'kyj kontrol' u systemi upravlinnja, monografija, El'ga, Nika-Centr, K., 360 р.

Pantelejev, V.P. (2009), Koncepcija vnutrishn'ogo gospodars'kogo kontrolju dijal'nosti pidpryjemstv: metodologija, organizacija, rozvytok, Abstract of diss. k.e.n., spec. 08.00.09, Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu Derzhkomstatu Ukrai'ny, K., 360 р.

Parhomenko, V.M. (2011), Koncepcija rozvytku buhgalters'kogo obliku, kontrolju ta analizu vytrat na jakist' produkcii', Abstract of diss. k.e.n., spec. 08.00.09, Zh., 21 р.

Shram, T.V. (2009), «Organizacija vnutrishn'ogo kontrolju v upravlinni vytratamy pidpryjemstva», Visnyk HNTU, No. 3, рр. 188–192, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vkhdtu/2009_3/30942.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Бутинець Т.А. Внутрішній контроль: суть і зміст / Т.А. Бутинець // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. – 2008. – № 2 (44). – С. 31–42. 
  2. Давидович І.Є. Управління витратами : навч. посібник / І.Є. Давидович. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 320 с. 
  3. Дерій В.А. Поняття і значення економічного контролю для мінімізації витрат та максимізації доходів підприємств / В.А. Дерій // Бухгалтерський облік і аудит. ‒ 2011. – № 2. – С. 48–56. 
  4. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / К.Друри. – М. : Аудит-ЮНИТИ, 1998. – 783 с. 
  5. Ерёменко Е.С. Внутренний контроль затрат на качество продукции спиртовой промышленности : автореф. дис. … к.э.н. : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учёт, статистика» / Е.С. Ерёменко. – Новосибирск, 2007. – 16 с. 
  6. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-14 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 
  7. Калюга Є.В. Фінансово-господарський контроль у системі управління : монографія / Є.В. Калюга. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с. 
  8. Пантелеєв В.П. Концепція внутрішнього господарського контролю діяльності підприємств: методологія, організація, розвиток : автореф. дис … д.е.н. : спец. 08.00.09 / В.П. Пантелеєв / Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2009. – 40 с. 
  9. Пархоменко В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу витрат на якість продукції : автореф. дис. ... к.е.н. : спец. 08.00.09 / В.М. Пархоменко. – Ж., 2011. – 21 с. 
  10. Шрам Т.В. Організація внутрішнього контролю в управлінні витратами підприємства / Т.В. Шрам // Вісник ХНТУ – 2009. – № 3. – С. 188–192 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vkhdtu/2009_3/30942.pdf. 
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.