DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-1(39)-88-93

Методика оцінки фінансового потенціалу держави у подоланні наслідків військових конфліктів

Андрій Юрійович Полчанов

Анотація


Присвячено вивченню методичних положень оцінки фінансового потенціалу держави у подоланні наслідків військових конфліктів.  Результати критичного аналізу публікацій з даної тематики дали можливість виділити 10 кількісних показників для оцінки формування, розподілу і використання фінансових ресурсів для забезпечення постконфілктнго відновлення. Окремо автором запропоновано показник регіональної концентрації джерел формування фінансових ресурсів, що дозволяє оцінити рівень фінансових дисбалансів на регіональному рівні. На основі даних Державної служби статистики України, Національного банку України та Групи Світового банку було розраховано запропоновані показники та порівняно їх значення із рекомендованими у 2014–2016 рр.  Не залишилося поза увагою дослідження оцінки фінансових можливостей держави через її міжнародний кредитний рейтинг (на прикладі «Fitch Ratings»), позиції у рейтингах Doing Business, Global Competitiveness Index, Index of Economic Freedom та Corruption Perceptions Index у 2010–2016 рр.

Ключові слова


військовий конфлікт; методика оцінки; фінанси; фінансовий потенціал

Повний текст:

PDF

Посилання


Boronos, V.G. (2012), Finansovyj potencial terytorii' u derzhavnij finansovij polityci: metodologija i praktyka upravlinnja, Abstract of the diss. doctor, spec. 08.00.08UABS NBU, Sumy, 449 р.

Polchanov, A.Ju. (2017), «Systema pokaznykiv ocinky finansovogo potencialu derzhavy», Ekonomichnyj visnyk Zaporiz'koi' derzhavnoi' inzhenernoi' akademii', Iss. 5 (11), P. 127–132.

Polchanov, A.Ju. (2017), «Suchasnyj stan rozvytku finansovogo potencialu Ukrai'ny», Oblik i finansy, No. 3, P. 100–106.

Portna, O.V. (2012), «Finansovyj potencial Ukrai'ny: problemy ta perspektyvy», Problemy ekonomiky, No. 4, P. 205–208.

Butynec', F.F. (ed.) (2013), Statystyka, navch. posibnyk, 2nd, pererob. i dop., ZhDTU, Zhytomyr, 336 p.

Gerasymenko, S.S., Golovach, A.V., Jerina, A.M. and others (2000), Statystyka, pidruchnyk, in Gerasymenka, S.S. (ed.), 2 nd, pererob. i dop., KNEU, K., 467 p.

Trusova, N.V. (2015), Formuvannja finansovogo potencialu sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstv: teorija, metodologija, Abstract of diss., spec. 08.00.08, NNC «IAE», K., 501 p.

Shums'ka, S.S. (2007), «Finansovyj potencial Ukrai'ny: metodologija vyznachennja ta ocinky», Finansy Ukrai'ny, No. 5, P. 55–64.

Cevik, S., and Rahmati, M. (2013), «Breaking the Curse of Sisyphus: An Empirical Analysis of Post-Conflict Economic Transitions», available at: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Breaking-theCurse-of-Sisyphus-An-Empirical-Analysis-of-Post-Conflict-Economic-Transitions-40213

McKechnie, A.J. (2003), «Building capacity in post-conflict countries», available at: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11284

Sawyer, A. (2005), «Social capital, survival strategies, and their potential for post-conflict governance in Liberia», available at: https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/rp2005-15.pdf

Sillah, A. (2015), «The effects of post-conflict aid on economic development», University of Bath, available at: http://opus.bath.ac.uk/47815/1/SILLAH_Abdulai_Final_PhD_Thesis_26_05_2015.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1.  Боронос В.Г. Фінансовий потенціал території у державній фінансовій політиці: методологія і практика управління : дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 / В.Г. Боронос. – Суми : УАБС НБУ, 2012. – 449 с.  
 2. Полчанов А.Ю. Система показників оцінки фінансового потенціалу держави / А.Ю. Полчанов // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2017. – Випуск 5 (11). – С. 127–132. 
 3. Полчанов А.Ю. Сучасний стан розвитку фінансового потенціалу України / А.Ю. Полчанов // Облік і фінанси. – 2017. – № 3. – С. 100–106.  
 4. Портна О.В. Фінансовий потенціал України: проблеми та перспективи / О.В. Портна // Проблеми економіки. – 2012. – № 4. – С. 205–208. 
 5. Статистика : навч. посібник ; за заг. ред. Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 336 с. 
 6. Статистика : підручник / С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін. ; за ред. С.С. Герасименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2000. – 467 с. 
 7. Трусова Н.В. Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія : дис. ... д-ра екон. наук : спец. 08.00.08 / Н.В. Трусова. – ННЦ «ІАЕ». – К., 2015. – 501 с. 
 8. Шумська С.С. Фінансовий потенціал України: методологія визначення та оцінки / С.С. Шумська // Фінанси України. – 2007. – № 5. – С. 55–64. 
 9. Cevik S. Breaking the Curse of Sisyphus: An Empirical Analysis of Post-Conflict Economic Transitions / S.Cevik, M.Rahmati. – Access mode: https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Breaking-the-Curse-ofSisyphus-An-Empirical-Analysis-of-Post-Conflict-Economic-Transitions-40213.  
 10. McKechnie A.J. Building capacity in post-conflict countries / A.J. McKechnie. – Access mode: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/11284. 
 11. Sawyer A. Social capital, survival strategies, and their potential for post-conflict governance in Liberia / A.Sawyer. – Access mode: https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/rp2005-15.pdf. 
 12. Sillah A. The effects of post-conflict aid on economic development / A.Sillah. – University of Bath. – Access mode: http://opus.bath.ac.uk/47815/1/SILLAH_Abdulai_Final_PhD_Thesis_26_05_2015.pdf. 
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.