DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-1(39)-74-82

Економічний аналіз бізнес-процесів лісогосподарських підприємств

Андріяна Михайлівна Лисичко

Анотація


Проаналізовано дослідження науковців, які присвятили свої праці аналізу лісогосподарської діяльності. Досліджено дві основні форми статистичної звітності, які фіксують інформацію про показники діяльності лісогосподарських підприємств. Визначено напрями проведення аналізу ефективності діяльності лісогосподарських підприємств, вони дозволять максимально охопити всі аспекти діяльності лісогосподарського підприємства, що забезпечить повноту інформаційного забезпечення для оцінки ефективності діяльності. Запропоновано ряд аналітичних показників, які згруповано за такими напрямками: показники заготівлі лісогосподарської продукції, показники приросту деревини, показники витрат лісогосподарської діяльності, показники ефективності охоронних заходів. Узагальнено інформацію про порядок розрахунку коефіцієнтів та про бажану динаміку значення показників. Проведено апробацію розробленої методики аналізу діяльності лісогосподарського підприємства, було розраховано значення розроблених коефіцієнтів для ДП «Коростишівське ЛГ» за 2015 рік.

Ключові слова


лісогосподарська діяльність; лісогосподарське підприємство; економічний аналіз; аналітичні показники; інформаційне забезпечення

Повний текст:

PDF

Посилання


Volynec', I.G., Suchasnyj stan rozvytku pidpryjemstv lisovogo gospodarstva Ukrai'ny, available at: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/31702/1/48-373-380.pdf

Zamula, H.P. (2014), Analiz finansovo-ekonomichnogo stanu lisogospodars'kyh pidpryjemstv z radioaktyvno zabrudnenymy terytorijamy, available at: http://natureus.org.ua/repec/archive/2_2014/19.pdf

Nestorjak, Ju.Ju. (2009), Analiz ekonomichnoi' efektyvnosti lisogospodars'koi' dijal'nosti DP «Putyl's'kyj lisgosp», available at: http://www.agrosvit.info/pdf/22_2009/12.pdf

Tkachiv, S.M. and Nykytjuk, P.A., Analiz finansovo-gospodars'kyh pokaznykiv lisovogo gospodarstva regionu, available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/150.pdf

Torosov, A.S., Zhezhkun, I.M. and Zujev, Je.S., Diagnostyka finansovogo stanu lisogospodars'kogo pidpryjemstva v systemi antykryzovogo upravlinnja, available at:http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38846/14Torosov.pdf?sequence=1

Shershun, M.H., Analiz dijal'nosti lisogospodars'kyh pidpryjemstv ta efektyvnist' vykorystannja lisoresursnogo potencialu v umovah rozvytku ekonomichnoi' kryzy, available at: http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/813.pdf


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Волинець І.Г. Сучасний стан розвитку підприємств лісового господарства України / І.Г. Волинець [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/31702/1/48-373-380.pdf. 
  2. Замула Х.П. Аналіз фінансово-економічного стану лісогосподарських підприємств з радіоактивно забрудненими територіями / Х.П. Замула [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://natureus.org.ua/repec/archive/2_2014/19.pdf. 
  3. Несторяк Ю.Ю. Аналіз економічної ефективності лісогосподарської діяльності ДП «Путильський лісгосп» / Ю.Ю. Несторяк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.agrosvit.info/pdf/22_2009/12.pdf. 
  4. Ткачів С.М. Аналіз фінансово-господарських показників лісового господарства регіону / С.М. Ткачів, П.А. Никитюк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/150.pdf. 
  5. Торосов А.С. Діагностика фінансового стану лісогосподарського підприємства в системі антикризового управління / А.С. Торосов, І.М. Жежкун, Є.С. Зуєв [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/38846/14-Torosov.pdf?sequence=1. 
  6. Шершун М.Х. Аналіз діяльності лісогосподарських підприємств та ефективність використання лісоресурсного потенціалу в умовах розвитку економічної кризи / М.Х. Шершун [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/813.pdf. 
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.