DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-1(39)-67-73

Організаційне забезпечення процесу управління фінансово-економічною діяльністю банків

Олексій Володимирович Лисенок

Анотація


Досліджується організаційне забезпечення процесу управління фінансово-економічною діяльністю банківських установ. Зокрема, діяльність одного із головних підрозділів банку – казначейства, що створюється та діє, як самостійний підрозділ, що обґрунтовує рішення про здійснення певних фінансових операцій на відповідних фінансових ринках та управляє грошовими потоками через взаємодію з філіями, департаментами і управліннями банківської установи. Також акцентується увага на проблемі відсутності достовірної, точної і своєчасної передачі інформації між структурними підрозділами, що приймають участь в управлінні фінансами банківської установи. У зв’язку з цим, варто створити інформаційно-управлінське поле банку (ІУПБ), що є сукупністю організованих інформаційних вхідних і вихідних потоків про фінансово-економічну діяльність банку, формуючи єдину управлінську інформацію про фінансову діяльність банківської установи. Зосереджено особливу увагу на концепції створення інформаційно-управлінського дерева, згідно з якою в структурі управління фінансово-економічною діяльністю банківської установи необхідно виділити п’ять рівнів, в основу яких закладено принцип обов’язкового проходження необхідної інформації за всіма рівнями із поступовою систематизацією та узагальненням. Розглянута у дослідженні концепція дає уявлення про логіку і методологію створення процесу формування загальних управлінських рішень щодо фінансово-економічної діяльності банку в майбутньому.

Ключові слова


банк; банківська система; казначейство; управлінська інформація; фінансово-економічна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Is"emin, A. (2016), «Organizatsionnye struktury rastushchego banka, bankovskii menedzhment», No. 1, P. 10–18.

Meshherjakov, A.A. (2007), Organizacija dijal'nosti komercijnogo banku, Centr navchal'noi' literatury, K., 608 p.

Shpachuk, V. (2016), «Struktura banku: osnovni zasady i'i' efektyvnosti», Visnyk NBU, No. 10, P. 30–32.

Savchenko, T.G. (2017), «Upravlins'kyj oblik jak metodologichna osnova transfertnogo cinoutvorennja u bankah Ukrai'ny», Ekonomika i region, No. 2, P. 35–39.

Dzjuba, P. (2006), «Transfertne cinoutvorennja: ekonomichnyj zmist i specyfika», Ekonomika Ukrai'ny, No. 1, P. 14–23.

Zhydko, K. (2005), «Teoretychni osnovy pobudovy systemy transfertnogo cinoutvorennja u banku», Visnyk NBU, No. 1, P. 52–56.

Serafi, Rema and Justin, Kyte (2004), «Banks’ transfer pricing policies await Discussion Draft approval», International Tax Review, Industry Guide, P. 23–27.

Panov, M.V. (2017), «Transfertnoe tsenoobrazovanie v protsesse byudzhetirovaniya deyatel'nosti kommercheskogo banka», Finansovyi menedzhment, No. 3, P. 79–85.

Rice Jennifer, D. and Kocakulah Mehmet, C. (2002), «Fund Transfer Pricing. A Management Accounting within the Banking Industry», Journal of Performance Management, P. 3–13.

Shempelev, V.A. (2012), «Analiz effektivnosti deyatel'nosti kaznacheistva kommercheskogo banka», Bankovskoe delo, No. 4, P. 10–16.

Arslanbekov-Fedorov, A.A. (2011), «Institut «kaznacheistvo» v banke. Kontseptsiya deyatel'nosti», Bankovskoe delo, No. 1, P. 18–20.

Groner, K. (2000), Upravlinnja kaznachejstvom: materialy seminaru, Nac. centr pidg. bank. pracivnykiv Ukrai'ny, K., 140 p.

Gladkyh, D. and Kornijchuk, I. (2003), «Kaznachejstvo jak instrument operatyvnogo upravlinnja aktyvamy i pasyvamy banku», Visnyk NBU, No. 8, P. 41–46.

Prymostka, L.O. (2004), Finansovyj menedzhment u banku, pidruchnyk, 2nd, dop. i pererob., KNEU, K., 468 p.

Shirinskaya, E.B., Ponomareva, N.A. and Kupchinskii, V.A. (1998), Finansovo-analiticheskaya sluzhba v banke, prakt. posobie, FBK-PRESS, M., 144 p.

Tyrkalo, R.I. and Shhybyvolok, Z.I. (1999), Finansovyj analiz komercijnogo banku: osnovy teorii', ekspresdiagnostyka, rejtyng, Slobozhanshhyna, K., 236 p.

Sheremet, A.D. and Shcherbakova, G.N. (2000), Finansovyi analiz v kommercheskom banke, Finansy i statistika, M., 256 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Исъемин А. Организационные структуры растущего банка / А.Исъемин // Банковский менеджмент. – 2016. – № 1. – С. 10–18. 
 2. Мещеряков А.А. Організація діяльності комерційного банку / А.А. Мещеряков. – К. : Центр навчальної літератури, 2007. – 608 с.
 3. Шпачук В. Структура банку: основні засади її ефективності / В.Шпачук // Вісник НБУ. – 2016. – № 10. – С. 30–32. 
 4. Савченко Т.Г. Управлінський облік як методологічна основа трансфертного ціноутворення у банках України / Т.Г. Савченко // Економіка і регіон. – 2017. – № 2. – С. 35–39. 
 5. Дзюба П. Трансфертне ціноутворення: економічний зміст і специфіка / П.Дзюба // Економіка України. – 2006. – № 1. – С. 14–23. 
 6. Жидко К. Теоретичні основи побудови системи трансфертного ціноутворення у банку / К.Жидко // Вісник НБУ. – 2005. – № 1. – С. 52–56. 
 7. Serafi Rema. Banks’ transfer pricing policies await Discussion Draft approval / Serafi Rema, Kyte Justin // International Tax Review. – 2004. – Industry Guide. – P. 23–27. 
 8. Панов М.В. Трансфертное ценообразование в процессе бюджетирования деятельности коммерческого банка / М.В. Панов // Финансовый менеджмент. – 2017. – № 3. – С. 79–85. 
 9. Rice Jennifer D. Fund Transfer Pricing. A Management Accounting within the Banking Industry / Rice Jennifer D., Kocakulah Mehmet C. // Journal of Performance Management. – 2002. – P. 3–13. 
 10. Шемпелев В.А. Анализ эффективности деятельности казначейства коммерческого банка / В.А. Шемпелев // Банковское дело. – 2012. – № 4. – С. 10–16. 
 11. Арсланбеков-Федоров А.А. Институт «казначейство» в банке. Концепция деятельности / А.А. Арсланбеков-Федоров // Банковское дело. – 2011. – № 1. – С. 18–20. 
 12. Гронер К. Управління казначейством: матеріали семінару / К.Гронер. – К. : Нац. центр підг. банк. працівників України, 2000. – 140 с. 
 13. Гладких Д. Казначейство як інструмент оперативного управління активами і пасивами банку / Д.Гладких, І.Корнійчук // Вісник НБУ. – 2003. – № 8. – С. 41–46. 
 14. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку : підручник. – 2-ге вид., доп. і перероб. / Л.О. Примостка. – К. : КНЕУ, 2004. – 468 с. 
 15. Ширинская Е.Б. Финансово-аналитическая служба в банке: практ. пособие / Е.Б. Ширинская, Н.А. Пономарева, В.А. Купчинский. – М. : ФБК-ПРЕСС, 1998. – 144 с. 
 16. Тиркало Р.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг / Р.І. Тиркало, З.І. Щибиволок. – К. : Слобожанщина, 1999. – 236 с. 
 17. Шеремет А.Д. Финансовый анализ в коммерческом банке / А.Д. Шеремет, Г.Н. Щербакова. – М. : Финансы и статистика, 2000. – 256 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.