DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-1(39)-32-37

Аналіз ринку програмного забезпечення для формування та подання звітності

Микола Петрович Городиський, Ірина Леонідівна Грабчук

Анотація


Розглянуто український сегмент ринку програмного забезпечення для формування та подання звітності. Проведено аналіз найбільш популярних програм («Арт-Звіт Плюс», «М.E.Doc», «Соната», «iFin», «1С:Звіт», «СОТА», «TAXER», «Єдине вікно подання електронної звітності»), описані їх функціональні можливості та проведено їх порівняння. Це дозволило визначити програмні продукти, які найкращим чином задовольняють потреби користувачів щодо формування та подання звітності.  Мета статті полягає в аналізі можливостей програмних продуктів для формування та подання звітності, визначенні їх основних переваг та недоліків. Розкрито вплив клауд-технологій на організацію бухгалтерського обліку, зокрема на організацію формування та подання звітності. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення алгоритму прийняття рішення щодо вибору програмного забезпечення для формування та подання звітності.

Ключові слова


програмне забезпечення; облік; звітність; електронний документообіг; клаудтехнології

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Vakaljuk, T.A. (2016), «Ogljad isnujuchyh modelej hmarnyh poslug dlja vykorystannja u vyshhyh navchal'nyh zakladah», Tezy dopovidej VIII Mizhnarodnoi' naukovo-tehnichnoi' konferencii' «Informacijno-komp’juterni tehnologii' – 2016», ZhDTU, Zhytomyr, рр. 215–217.

Goljachuk, N.V. and Goljachuk, S.Je. (2015), «Perevagy ta nedoliky zastosuvannja hmarnyh tehnologij v obliku», Ekonomichni nauky, Cerija Oblik i finansy, Vol. 12 (1), рр. 80–86, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=2 0&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecnof_2015_12( 1)__13

Ljahovych, G.I. (2017), «Organizacija buhgalters'kogo obliku v umovah vykorystannja informacijnokomp’juternyh tehnologij», zb. materialiv Mizhnar. nauk. internet-konf., (Kyi'v, 17 lystopada ), redkol. Bondar, M.I. and others (ed.), M-vo osvity i nauky Ukrai'ny, DVNZ «Kyi'v. nac. ekon. un-t im. Vadyma Get'mana», Suchasni tendencii' rozvytku obliku, opodatkuvannja, analizu i audytu, KNEU, Kiеv, рр. 26‒27.

Ljahovych, G.I. (2015), «Formy vvedennja ta organizacii' buhgalters'kogo obliku v umovah vykorystannja informacijno-komp’juternyh tehnologij: tochky vzajemodii'», in Palinchak, M.M. (ed.) Naukovyj visnyk Uzhgorods'kogo universytetu, Serija Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove gospodarstvo, Vol. 4, рр. 34–37.

Odnovolyk, V.I. (2016), «Programne zabezpechennja dlja obliku ta zvitnosti: analiz rynku ta funkcionalu», Buhgalters'kyj oblik, analiz ta audyt: problemy teorii', metodologii', organizacii', Vol. 2, рр. 128–135, available at: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=2 0&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=boaa_2016_2_16

Capterra (2017), «Capterra: Financial Reporting Software», available at: https://www.capterra.com/financial-reporting-software/

Pavljukovec', M.P. (2012), «Teoretyko-metodologichni zasady zaprovadzhennja klaud-komp’juternoi' formy obliku», Oblik i finansy, Vol. 1, рр. 149–151.

Teremec'kyj, V.O. (2012), «Elektronna podatkova zvitnist': mizhnarodnyj dosvid ta problemy vprovadzhennja v Ukrai'ni», Pravo i suspil'stvo, Vol. 3, рр. 92–98. available at: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=2 0&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Pis_2012_3_22


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Вакалюк Т.А. Огляд існуючих моделей хмарних послуг для використання у вищих навчальних закладах / Т.А. Вакалюк // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016» (22–23 квітня 2016 р.). – Житомир : ЖДТУ, 2016. – С. 215–217.
  2. Голячук Н.В. Переваги та недоліки застосування хмарних технологій в обліку / Н.В. Голячук, С.Є. Голячук // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. – 2015. – Вип. 12 (1). – С. 80–86 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CN R=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecnof_20 15_12(1)__13. 
  3. Ляхович Г.І. Організація бухгалтерського обліку в умовах використання інформаційнокомп’ютерних технологій / Г.І. Ляхович // Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту : зб. матеріалів Міжнар. наук. інтернет-конф., (м. Київ, 17 листопада 2017 р.) ; редкол. М.І. Бондар та інші / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2017. ‒ С. 26‒27. 
  4. Ляхович Г.І. Форми введення та організації бухгалтерського обліку в умовах використання інформаційно-комп’ютерних технологій: точки взаємодії / Г.І. Ляхович ; гол. ред. М.М. Палінчак // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2015. – Вип. 4. – С. 34–37. 
  5. Одноволик В.І. Програмне забезпечення для обліку та звітності: аналіз ринку та функціоналу / В.І. Одноволик // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації. – 2016. – № 2. – С. 128–135 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20 &S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=boaa_2016_2_16. 
  6. Офіційний сайт «Capterra: Financial Reporting Software». – 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.capterra.com/financial-reporting-software/. 
  7. Павлюковець М.П. Теоретико-методологічні засади запровадження клауд-комп’ютерної форми обліку / М.П. Павлюковець // Облік і фінанси. – 2012. – № 1. – С. 149–151 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2012_1_34. 
  8. Теремецький В.О. Електронна податкова звітність: міжнародний досвід та проблеми впровадження в Україні / В.О. Теремецький // Право і суспільство. – 2012. – № 3. – С. 92–98 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.irbis nbuv.gov.ua/cgi bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z 21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FIL A=&2_S21STR=Pis_2012_3_22. 
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.