DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-1(39)-19-31

Принципи бухгалтерського обліку в інформаційному просторі управління зовнішньоекономічною діяльністю

Володимир Юрійович Гордополов

Анотація


В статті наведено наукові результати, які підтверджують вплив зовнішнього середовища на необхідність перегляду облікових принципів відповідно до особливостей ведення господарської діяльності. Було розроблено модель взаємозв’язку системи управління та підсистеми бухгалтерського обліку суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. В ході дослідження обґрунтовано підхід до формування інформації в бухгалтерському обліку, що опосередковано залежить від того, як побудована система управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві. Визначено вплив облікового інформаційного забезпечення на створення комунікаційного простору системи управління зовнішньоекономічною діяльністю. Наведено напрями трансформації принципів бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних операцій в розрізі впливу системи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. В статті представлено запропоновані зміни в частині трансформації принципів бухгалтерського обліку зовнішньоекономічної діяльності.

Ключові слова


бухгалтерський облік; зовнішньоекономічна діяльність; нормативно-правове регулювання; інформаційне забезпечення; принципи бухгалтерського обліку

Повний текст:

PDF

Посилання


Andrijenko, V.O. and Tjutjunnyk, P.S., Pryncypy formuvannja finansovoi' zvitnosti na pidpryjemstvah Ukrai'ny ta za kordonom, available at: https://www.google.com.ua/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiO3bj14dDYAhWjQJoKHTzpBQYQFghIMAQ&url=http%3A%2F%2Fven.ztu.edu.ua%2Farticle%2Fdownload%2F91044%2F87644&usg=AOvVaw2YAVcOapeQdAdESE5AuGrb

Bezverhyj, K. (2012), «Pryncypy buhgalters'kogo obliku ta i'h vplyv na oblikovo-zvitnu informaciju pidpryjemstva», Galyc'kyj ekonomichnyj visnyk, No. 6 (39), pp. 76–92.

Voskobijnyk, Ju.S. (2007), Oblikove zabezpechennja opodatkuvannja prybutku pidpryjemstv, abstract of dyss. of kand. ekon. nauk, spec. 08.00.09, Nac. nauk. centr «In-t agrar. ekonomiky» UAAN, Kyi'v, 20 p.

Golovashhenko, O.M. (2006), Informacijni ta strukturno-metodychni zasady formuvannja finansovoi' zvitnosti, abstract of dyss. of kand. ekon. nauk, spec. 08.06.04, Kyi'v. nac. torg.-ekon. un-t, Kyi'v, 23 p.

Grycjuk, P.M. and Homedjuk, V.O. (2012), «Normatyvno-pravove reguljuvannja obliku zovnishn'oekonomichnyh operacij», Naukovi zapysky, Serija Ekonomika, Vol. 2, pp. 229–233.

Dumans'ka, I.Ju. (2014), «Formuvannja efektyvnoi' systemy upravlins'kyh innovacij dlja sub’jektiv zovnishn'oekonomichnoi' dijal'nosti», Innovacijna ekonomika, nauk.-vyr. zh-l, No. 4, pp. 67–71.

Verhovna Rada Ukrai'ny, «Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni», zakon, available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Ishhenko, S.V., Prjahina, K.A. and Kapinos, O.S. (2015), «Osoblyvosti organizacii' informacijnoi' pidtrymky pry pryjnjatti upravlins'kyh rishen' v sferi ZED», Visnyk KrNU im. Myhajla Ostrograds'kogo, Vol. 3/2015 (92), Part 2, pp. 16–21.

Verhovna Rada Ukrai'ny, «Konceptual'na osnova finansovoi' zvitnosti», available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_009/print

Korobko, O.M. (2003), Buhgalters'ka finansova zvitnist': metodologija skladannja i praktyka vykorystannja, abstract of dyss. of kand. ekon. nauk, spec. 08.06.04, Nac. agrar. un-t, Kyi'v, 20 p. Kravchenko, V.O. (2012), Osnovy menedzhmentu, Atlant, Odesa, 211 p.

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny, «Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 1 (MSBO 1)», Podannja finansovoi' zvitnosti, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_013/print

Orjehova, K.V. (2013), «Informacijna pidtrymka pryjnjattja rishen' v upravlinni finansovoju bezpekoju pidpryjemstva: praktychnyj aspekt», Эkonomyka y upravlenye, No. 5, pp. 107–113.

Osovs'ka, G.V. (2003), Osnovy menedzhmentu, Kondor, Kyi'v, available at: http://library.if.ua/book/3/460.html

Verhovna Rada Ukrai'ny, «Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni» (shhodo vdoskonalennja dejakyh polozhen'), Proekt zakonu, pro vnesennja zmin do Zakonu Ukrai'ny, available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62044

Raboshuk, A.V. (2006), Pryncypy, standarty ta profesijne sudzhennja v buhgalters'komu obliku: teoretykometodychnyj aspekt, abstract of dyss. of kand. ekon. nauk, spec. 08.06.04, Derzh. akad. statystyky, obliku ta audytu Derzhkomstatu Ukrai'ny, Kyi'v, 21 p.

Suk, P.L. (2009), Oblik vyrobnyctva i realizacii' produkcii' v sil's'kogospodars'kyh pidpryjemstvah : metodologija i praktyka, abstract of dyss. of d-ra ekon. nauk, spec. 08.00.09, Nac. nauk. centr «In-t agrar. Ekonomiky» UAAN, Kyi'v, 42 p.

Suha, O.R. (2002), Metodyka i organizacija buhgalters'kogo obliku i audytu na malyh pidpryjemstvah, abstract of dyss. of kand. ekon. nauk, spec. 08.06.04, L'viv. komerc. akad., L'viv, 23 p.

Terlec'ka, Ju.O., Ivanjuk, V.V. and Lytvynjuk, V.R. (2014), «Teoretychni pidhody do ocinky jakosti organizacijnyh komunikacij», Ekonomika ta upravlinnja pidpryjemstvom, Vol. I (53), pp. 238–245.

Homenko, T.Ju. and Pogrebnjak, A.Ju., Osoblyvosti upravlinnja zovnishn'oekonomichnoju dijal'nistju pidpryjemstva, available at: http://ape.fmm.kpi.ua/article/viewFile/102594/97670

Cjucjura, S.V., Kryvoruchko, O.V. and Cjucjura, M.I. (2012), «Teoretychni osnovy ta sutnist' upravlins'kyh rishen'. Modeli pryjnjattja upravlins'kyh rishen'», Upravlinnja rozvytkom skladnyh system, Vol. 9, pp. 50–58.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Андрієнко В.О. Принципи формування фінансової звітності на підприємствах України та за кордоном / В.О. Андрієнко, П.С. Тютюнник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.com.ua/urlsa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0ahUKEwiO3bj14dDYAhWjQJoKHTzpBQYQFghIMAQ&url=http%3A%2F%2Fven.ztu.edu.ua%2Farticle%2Fdownload%2F91044%2F87644& usg=AOvVaw2YAVcOapeQdAdESE5AuGrb. 
 2. Безверхий К. Принципи бухгалтерського обліку та їх вплив на обліково-звітну інформацію підприємства / К.Безверхий // Галицький економічний вісник. – 2012. – № 6 (39). – С. 76–92. 
 3. Воскобійник Ю.С. Облікове забезпечення оподаткування прибутку підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.09 / Ю.С. Воскобійник ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. економіки» УААН. – К., 2007. – 20 с. 
 4. Головащенко О.М. Інформаційні та структурно-методичні засади формування фінансової звітності : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / О.М. Головащенко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – К., 2006. – 23 с. 
 5. Грицюк П.М. Нормативно-правове регулювання обліку зовнішньоекономічних операцій / П.М. Грицюк, В.О. Хомедюк // Наукові записки. Серія : Економіка. – 2012. – Вип. 20. – С. 229–233. 
 6. Думанська І.Ю. Формування ефективної системи управлінських інновацій для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності / І.Ю. Думанська // Інноваційна економіка : наук.-вир. журнал. − 2014. – № 4. – С. 67–71. 
 7. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 
 8. Іщенко С.В. Особливості організації інформаційної підтримки при прийнятті управлінських рішень в сфері ЗЕД / С.В. Іщенко, К.А. Пряхіна, О.С. Капінос // Вісник КрНУ ім. Михайла Остроградського. – 2015. – Вип. 3/2015 (92), Ч. 2. – С. 16–21. 
 9. Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_009/print. 
 10. Коробко О.М. Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / О.М. Коробко ; Нац. аграр. ун-т. – К., 2003. – 20 с. 
 11. Кравченко В.О. Основи менеджменту : навч. посібник / В.О. Кравченко. – Одеса : Атлант, 2012 р. – 211 с. 
 12. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 (МСБО 1) Подання фінансової звітності / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/929_013/print. 
 13. Орєхова К.В. Інформаційна підтримка прийняття рішень в управлінні фінансовою безпекою підприємства: практичний аспект / К.В.Орєхова // Экономика и управление. – 2013. – № 5. – С. 107–113. 
 14. Осовська Г.В. Основи менеджменту : навч. посібник / Г.В. Осовська .– К. : Кондор, 2003 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://library.if.ua/book/3/460.html. 
 15. Проект Закону : про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (щодо вдосконалення деяких положень) / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62044. 
 16. Рабошук А.В. Принципи, стандарти та професійне судження в бухгалтерському обліку: теоретикометодичний аспект : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / А.В. Рабошук ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. – К., 2006. – 21 с. 
 17. Сук П.Л. Облік виробництва і реалізації продукції в сільськогосподарських підприємствах : методологія і практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук : спец. 08.00.09 / П.Л. Сук ; Нац. наук. центр «Ін-т аграр. Економіки» УААН. – К., 2009. – 42 с. 
 18. Суха О.Р. Методика і організація бухгалтерського обліку і аудиту на малих підприємствах : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.06.04 / О.Р. Суха ; Львів. комерц. акад. – Л., 2002. – 23 с. 
 19. Терлецька Ю.О. Теоретичні підходи до оцінки якості організаційних комунікацій / Ю.О. Терлецька, В.В. Іванюк, В.Р. Литвинюк // Економіка та управління підприємством. – 2014. – Вип. І (53). – 2014. – С. 238–245. 
 20. Хоменко Т.Ю. Особливості управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства / Т.Ю. Хоменко, А.Ю. Погребняк [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ape.fmm.kpi.ua/article/viewFile/102594/97670. 
 21. Цюцюра С.В. Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень / С.В. Цюцюра, О.В. Криворучко, М.І. Цюцюра // Управління розвитком складних систем. – 2012. – Вип. 9. – С. 50–58.




Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.