DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-1(39)-9-12

Особливості формування облікової політики кейтерингової компанії

Ірина Миколаївна Вигівська, Вікторія Костянтинівна Макарович, Евеліна Олександрівна Сіра

Анотація


Ресторанний бізнес в Україні розвивається достатньо динамічно. Сьогодні послуги виїзного обслуговування вже стали невід’ємною частиною організації будь-якого ділового процесу. Недостатній рівень теоретичних та практичних напрацювань вітчизняних вчених у питаннях кейтерингу актуалізують дослідження організації їх облікового процесу. Розглянуто одну із новітніх для українського ресторанного ринку послуг – кейтеринг. Визначено, що кейтеринг  є сервісною діяльністю сфери ресторанного бізнесу, метою якого є задоволення суспільних та індивідуальних потреб населення. При цьому основною особливістю кейтерингу є обслуговування за межами приміщень закладів ресторанного господарства, у місцях, обраних замовниками кейтерингових послуг. Виділено два напрямки кейтерингу: корпоративне обслуговування та індивідуальне обслуговування, що впливають на організацію облікових процесів. Викладено авторську позицію щодо виокремлення окремих положень облікової політики кейтерингової компанії, в якій необхідно передбачити специфіку обліку товарних запасів і тари, їх переоцінки, товарних втрат, знижок та програм лояльності, ціноутворення, склад прямих та непрямих витрат, особливості їх розподілу, методи обліку витрат та калькулювання, тощо.

Ключові слова


кейтеринг; ресторанний бізнес; облік; організація; облікова політика; калькулювання

Повний текст:

PDF

Посилання


Arhipov, V.V. (2007), Organizacija restorannogo gospodarstva, Centr navchal'noi' literatury «Inkos», K., 280 p.

Ivashyna, L.L. (2017), «Perspektyvy ta problemy kejteryngu v Ukrai'ni, Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky», Mykolai'vs'kyj nacional'nyj universytet imeni V.O. Suhomlyns'kogo, Mykolai'v, Iss. 7, pp. 314–317, available at: http://global-national.in.ua/archive/17-2017/67.pdf

Nesterenko, O.O. and Korobkina, I.S. (2014), «Klasyfikacija kejteryngovyh poslug dlja organizacii' i'h obliku», Biznes Inform, No. 4, pp. 251–256.

Nor-Arevyan, G.G. (2006), «Printsipy formirovaniya uchetnogo protsessa», Sovremennye naukoemkie tekhnologii, No. 1, pp. 43–45.

P’jatnyc'koi', N.O. (ed.) (2011), Organizacija obslugovuvannja u zakladah restorannogo gospodarstva, 2nd pererob. i dop., Centr navchal'noi' literatury, K., 584 p.

Ratova, Z.T. and Popeljar, A.V. «Organizacija kejteryngu v Ukrai'ni v umovah ekonomichnoi' kryzy», available at: http://intkonf.org/ratova-zt-popelyar-avorganizatsiya-keyteringu-v-ukrayini-v-umovah-ekonomichnoyi-krizi

Tikhomirova, E. «Keitering: dokumental'noe oformlenie, bukhuchet i nalogi», available at: https://ilex.by/kejteringdokumentalnoe-oformlenie-buhuchet-nalogi/

Chumak, O.V. and Andrjushhenko, I.S. (2016), Upravlinnja vytratamy v informacijno-analitychnij systemi pidpryjemstv restorannogo gospodarstva, monografija, Vydavec' Ivanchenko I.S., Harkiv, 268 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства / В.В. Архіпов. – К. : Центр навчальної літератури «Інкос», 2007. – 280 с. 
  2. Івашина Л.Л. Перспективи та проблеми кейтерингу в Україні / Л.Л. Івашина // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв : Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – 2017. – Вип. 7. – С. 314–317 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/17-2017/67.pdf. 
  3. Нестеренко О.О. Класифікація кейтерингових послуг для організації їх обліку / О.О. Нестеренко, І.С. Коробкіна // Бізнес Інформ. – 2014. – № 4. – C. 251–256. 
  4. Нор-Аревян Г.Г. Принципы формирования учетного процесса / Г.Г. Нор-Аревян // Современные наукоемкие технологии. – 2006. – № 1. – С. 43–45. 
  5. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства ; за ред. Н.О. П’ятницької. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2011. – 584 с. 
  6. Ратова З.Т. Організація кейтерингу в Україні в умовах економічної кризи / З.Т. Ратова, А.В. Попеляр [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/ratova-zt-popelyar-avorganizatsiya-keyteringu-vukrayini-v-umovah-ekonomichnoyi-krizi. 
  7. Тихомирова Е. Кейтеринг: документальное оформление, бухучет и налоги / Е.Тихомирова [Електронный ресурс]. – Режим доступа : https://ilex.by/kejtering-dokumentalnoe-oformlenie-buhuchet-nalogi/. 
  8. Чумак О.В. Управління витратами в інформаційно-аналітичній системі підприємств ресторанного господарства : монографія / О.В. Чумак, І.С. Андрющенко. – Харків : Видавець Іванченко І.С., 2016. – 268 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.