DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2018-1(39)-3-8

Синергетичний ефект як ключовий аспект діяльності об’єднаних територіальних громад

Юлія Іванівна Бойко

Анотація


Наведено результати теоретичного дослідження сутності синергетичного ефекту, як економічної категорії, та його забезпечення фінансово-економічними відносинами об’єднаних територіальних громад. Процес децентралізації зумовлює творення на засадах сталого розвитку значних переваг шляхом реалізації сукупного потенціалу. Метою роботи є розгляд сутності та основних проявів синергетичного ефекту в процесі децентралізації, ключових аспектів його статистичного оцінювання. Об’єднані територіальні громади на сьогодні є стійкою формою внутрішньої інтеграції, що здатна забезпечити синергетичний ефект діяльності розвитку. Встановлено особливості формування та прояву синергетичного ефекту. Його отримання у результаті децентралізації відбувається на основі комплексу ефектів під впливом сукупності факторів. Запропоновано підхід до оцінювання синергетичного ефекту.

Ключові слова


децентралізація; об’єднані територіальні громади; синергетичний ефект; фактори впливу

Повний текст:

PDF

Посилання


Bozhkova, V.V. (2008), «Mozhlyvosti poperedn’oi' ocinky marketyngovyh propozycij na osnovi rozrahunku synergetychnogo efektu», Mehanizm reguljuvannja ekonomiky, No. 1, pp. 127–134.

Volynchuk, Yu.V. (2012), «Synergetychnyj efekt stalogo rozvytku regioniv», Finansovyj prostir, No. 3 (7), pp. 66–70.

Marchenko, V.M. (2011), «Metodychni pidhody do ocinjuvannja synergetychnogo efektu zlyttja ta poglynannja», Aktual’ni problemy economiky, No. 4 (118), pp. 135–142.

Karpins’kyj, B.A. and Gorbachevs’ka, O.V. (2016), «Synergetychnyj efekt u systemi finansovogo mehanizmu formuvannja integrovanyh pidpryjemnyc'kyh struktur», Biznesinform, No. 4, pp. 226–231.

Kolesnikov, D.V. (2013), «Sutnist' synergii' ta klasyfikacija i'i' vydiv u doslidzhenni vertykal'no-integrovanyh struktur», Ekonomichnyj visnyk, No. 2, pp. 9–15.

Kolisnyk, M.K. and Ul'janova, A.M. (2009), «Ocinjuvannja synergichnyh efektiv jak element koncepci' upravlinnja konkurentospromozhnistju vyrobnycho-gospodars'kyh struktur», Regional'na ekonomika, No. 3, pp. 199–208.

Kravchenko, O. S. (2014), «Praktychni aspekty ocinky synergii' jak osnovnogo kryteriju vidboru efektyvnyh ugod zlyttja abo poglynannja pry transformacii' biznes-modelej vitchyznjanyh pidpryjemstv», Mehanizm reguljuvannja ekonomiky, No. 2, pp. 79–87.

Chernecka, O.V. (2014), «Sutnist' ta znachennja synergetychnogo efektu v systemi upravlinja na pidpryjemstvi», Global'ni ta nacional'ni problemy ekonomiky, Vol. 2, pp. 762–765.

Hytra, O.V. (2012), «Synergetychnyj aspekt doslidzhennja sutnosti intelektual'nogo kapitalu», Visnyk Nacional'nogo tehnichnogo universytetu «Harkivs'kyj politehnichnyj instytut», temat. vyp.: Tehnichnyj progres ta efektyvnist' vyrobnyctva, zb. nauk. pr., NTU «HPI», H., No. 13, pp. 155–165.

Shmat’ko, N.M. «Formuvann’a synergetychnogo efektu v ekonomici Ukrainy», available at: http://www.academia.edu/9558368

Keating, M. (1998), The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructing and Political Change, Edward Elgan Publishers, Cheltenham, 242 p.

Knoll, S. (2008), Cross-business synergies: a typology of cross-business synergies and a midrange theory of continuous growth synergy realization, Gabler Verlag, 389 p., available at: http://cost.ua/budget/revenue/


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Божкова В.В. Можливості попередньої оцінки маркетингових пропозицій на основі розрахунку синергетичного ефекту / В.В. Божкова // Механізм регулювання економіки. – 2008. – № 1. – С. 127–134.
 2. Волинчук Ю.В. Синергетичний ефект сталого розвитку регіонів / Ю.В. Волинчук // Фінансовий простір. – 2012. – № 3 (7). – С. 66–70.
 3. Марченко В.М. Методичні підходи до оцінювання синергетичного ефекту злиття та поглинання / В.М. Марченко // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 4 (118). – С. 135–142.
 4. Карпінський Б.А. Синергетичний ефект у системі фінансового механізму формування інтегрованих підприємницьких структур / Б.А. Карпінський, О.В. Горбачевська // Бізнесінформ. – 2016. – № 4. – С. 226–231.
 5. Колесніков Д.В. Сутність синергії та класифікація її видів у дослідженні вертикально-інтегрованих структур / Д.В. Колесніков // Економічний вісник. – 2013. – № 2. – С. 9–15.
 6. Колісник М.К. Оцінювання синергічних ефектів як елемент концепцї управління конкурентоспроможністю виробничо-господарських структур / М.К. Колісник, А.М. Ульянова // Регіональна економіка. – 2009. – № 3. – С. 199–208.
 7. Кравченко О.С. Практичні аспекти оцінки синергії як основного критерію відбору ефективних угод злиття або поглинання при трансформації бізнес-моделей вітчизняних підприємств / О.С. Кравченко // Механізм регулювання економіки. – 2014. – № 2. – С. 79–87.
 8. Чернецька О.В. Сутність та значення синергетичного ефекту в системі управліня на підприємстві / О.В. Чернецька // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2014. – Вип. 2. – С. 762–765.
 9. Хитра О.В. Синергетичний аспект дослідження сутності інтелектуального капіталу / О.В. Хитра // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : темат. вип.: Технічний прогрес та ефективність виробництва : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НТУ «ХПІ», 2012. – № 13. – С. 155–165.
 10. Шматько Н.М. Формування синергетичного ефекту в економіці України / Н.М. Шматько [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://repo.uipa.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3376/1.pdf.
 11. Keating M. The New Regionalism in Western Europe. Territorial Restructing and Political Change / M.Keating. – Cheltenham : Edward Elgan Publishers, 1998. – 242 p.
 12. Knoll S. Cross-business synergies: a typology of cross-business synergies and a midrange theory of continuous growth synergy realization / S.Knoll. – Gabler Verlag, 2008. – 389 p. – Access mode : http://cost.ua/budget/revenue/.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.