DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-3(38)-3-7

Соціально-відповідальне інвестування: сутність, ризики та перспективи розвитку

Ірина Миколаївна Вигівська, Ганна Юріївна Хоменко, Катерина Вікторівна Шумило

Анотація


Робота присвячена дослідженню особливостей та тенденцій розвитку соціально-відповідального інвестування в Україні. У процесі дослідження з’ясовано, що за сучасних умов розвитку економіки та політичного становища в різних країнах все більшої необхідності та актуальності набуває соціально-відповідальне інвестування різноманітних проектів та програм загальносуспільного значення. На сьогодні з’являються нові форми здійснення соціально-відповідальних заходів бізнесу, серед яких усе більшої популярності набувають імпакт-інвестиції та фінансування соціально значущих проектів на засадах венчурної філантропії. Визначено, що імпакт-інвестування передбачає, по-перше, отримання прибутку, а по-друге, очікує позитивних соціальних змін, зокрема, на підтримку сталого розвитку сільського господарства, забезпечення доступності медичних послуг, доступності житла, розробку екологічно чистих технологій. З’ясовано, що мета венчурної філантропії полягає, передусім, у створенні соціального ефекту, а вже згодом і отримання прибутку, який може з’явитися в процесі реалізації проекту або діяльності організації. У переважній більшості випадків зазначений вид фінансування відбувається за рахунок прямих інвестицій або боргових цінних паперів з фіксованим доходом.


Ключові слова


інвестиції; соціальне інвестування; соціально-відповідальне інвестування; венчурна філантропія; імпакт-інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Ukrai'ns'kyj forum blagodijnykiv, «Venchurna filantropija», Sajt Ukrai'ns'kogo forumu blagodijnykiv, available at: http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/filantropija-u-sviti/trendi/trend-1.htm

Ukrai'ns'kyj forum blagodijnykiv, «Venchurna filantropija: prjami investycii' v blagodijnist'», Ekspertna dumka, Portal Novyj biznes: social'ne pidpryjemnyctvo, available at: http://www.nb-forum.ru/interesting/experts/venchurnaya-filantropiya-pryamye-investitsii-v-blagotvoritelnost.html#ixzz51FLdXgdi

Zanina, A.A. and Kanivec, E.P. (2014), «Venchurnaja filantropija: sushhnost' i osnovnye principy funkcionirovanija», Vіsnik students'kogo naukovogo tovaristva DonNU іmenі Vasilja Stusa, Vol. 2, No. 6, pp. 113–118.

Majsterenko, O.V. (2015), «Socіal'no-vіdpovіdal'ne іnvestuvannja: zahіdnij dosvіd», Elektronne naukove fahove vidannja «Efektivna ekonomіka», No. 10, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4393

Savchuk, O.M. and Bugera, O.M. (2011), «Blagodіjna dіjal'nіst' bіznesovih organіzacіj ta blagodіjnih fondіv», Naukovі zapiski NaUKMA, Vol. 123, pp. 61–69.

Moskovskaja, A.A., Alaricheva, M.A., Albutova, A.I. and others, Social'noe predprinimatel'stvo v Rossii i v mire: praktika i issledovanija, available at: http://lib.rus.ec/b/376509/read#t3

Tretjak, M.V. (2014), «Typologija social'noi' vidpovidal'nosti biznesu», Teorija ta praktyka derzhavnogo upravlinnja, zb-k nauk. prac,' Derzhavne reguljuvannja procesiv ekonomichnogo i social'nogo rozvytku, Vol. 4 (47), pp. 248–257.

Ul'janova, O.Ju. and Nikiforova, M.E. (2007), «Venchurnaja filantropija – institut social'noj otvetstvennosti biznesa», Rossijskoe predprinimatel'stvo, No. 8, pp. 111–115.

Moskowitz, D., Impact Investing vs. Venture Philanthropy, available at: https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/060915/impact-investing-vs-venture-philanthropy.asp


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Венчурна філантропія / Сайт Українського форуму благодійників [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ufb.org.ua/sektor-blagodijnosti/filantropija-u-sviti/trendi/trend-1.htm.
  2. Венчурна філантропія: прямі інвестиції в благодійність / Експертна думка – Портал «Новий бізнес: соціальне підприємництво» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nb-forum.ru/interesting/experts/venchurnaya-filantropiya-pryamye-investitsii-v-blagotvoritelnost.html#ixzz51FLdXgdi.
  3. Занина А.А. Венчурная филантропия: сущность и основные принципы функционирования / А.А. Занина, Е.П. Канивец // Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. – 2014. – Том 2, № 6. – С. 113–118.
  4. Майстеренко О.В. Соціально-відповідальне інвестування: західний досвід / О.В. Майстеренко // Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». – 2015. – № 10 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4393.
  5. Савчук О.М. Благодійна діяльність бізнесових організацій та благодійних фондів / О.М. Савчук, О.М. Бугера // Наукові записки НаУКМА. – 2011. – Т. 123. – С. 61–69.
  6. Социальное предпринимательство в России и в мире: практика и исследования / А.А. Московская, М.А. Аларичева, А.И. Албутова и др. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://lib.rus.ec/b/376509/read#t3.
  7. Третяк М.В. Типологія соціальної відповідальності бізнесу / М.В. Третяк // Теорія та практика державного управління : зб-к наук. праць / Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку. – 2014. – Вип. 4 (47). – С. 248–257.
  8. Ульянова О.Ю. Венчурная филантропия – институт социальной ответственности бизнеса / О.Ю. Ульянова, М.Е. Никифорова // Российское предпринимательство : журнал. – 2007. – № 8. – С. 111–115.
  9. Moskowitz D. Impact Investing vs. Venture Philanthropy / D.Moskowitz [Online]. – Access mode : https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/060915/impact-investing-vs-venture-philanthropy.asp.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.