DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-3(38)-118-125

Бухгалтерський облік засобів індивідуалізації сучасного підприємства: проблематика і напрямки вдосконалення

Христина Ігорівна Скоп

Анотація


У роботі розкрито наявну методику бухгалтерського обліку засобів індивідуалізації сучасного підприємства, в межах якої вони не визнаються нематеріальними активами та не підлягають відображенню у звітності. Розглянуто особливості правової природи комерційного найменування, географічного зазначення та торговельної марки, які впливають на процес їхнього обліку. Обґрунтовано необхідність облікового відображення географічного зазначення і торговельної марки як нематеріальних активів та розкрито особливості визначення їхнього терміну корисного використання у бухгалтерському обліку. Наведено чинники впливу на вартість торговельної марки та виокремлено актуальність методики обліку за переоціненою вартістю.


Ключові слова


бухгалтерський облік; засоби індивідуалізації; комерційне найменування; географічне зазначення; торговельна марка; термін корисного використання; методика обліку за переоціненою вартістю

Повний текст:

PDF

Посилання


Babenko, V.A. (2014), «Torgovel'na marka: evoljucija, istorija, suchasnist'», Istorija torgivli, podatkiv ta myta, No. 1, pp. 91–97, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/itpm_2014_1_15

Begun, S.I. and Beregovych, K.M. (2014), «Ponjattja «torgovel'na marka» ta vedennja jogo obliku», Ekonomichni nauky, Cerija Oblik i finansy, Vol. 11 (2), pp. 34–40, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2014_11(2)__7

Golovko, T.V. and Gavrylovs'ka, L.M. (2013), «Problemni pytannja vyznannja ta obliku torgovel'noi' marky», Finansy, oblik i audit, Vol. 1 (21), Kyi'v, pp. 239–244, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2013_1_30

Karpova, V. (2017), «Vlasna torgova marka: oblik vid stvorennja do prodazhu», Vse pro buhgalters'kyj oblik, Vol. 64, pp. 10–11.

Kendjuhov, O.V., Dymytrova, S.M., Radkevich, L.A. and Kuzhyljeva, O.V. (2009), Strategija efektyvnogo brendyngu, monografija, Vyd-vo «Veber», Donec'k, 280 p.

Legenchuk, S.F. (2010), Teorija i metodologija buhgalters'kogo obliku v umovah postindustrial'noi' ekonomiky, monografija, Zhytomyr. derzh. tehnol. un-t, ZhDTU, Zhytomyr, 652 p.

Ljashenko, N.Je. (2010), «Sutnist' i sklad nematerial'nogo komponentu vartosti pidpryjemstva», Upravlinnja proektamy ta rozvytok vyrobnyctva, zb-k nauk. pr., No. 4 (36), vyd-vo SNU im. V.Dalja, Lugans'k, pp. 96–104, available at: http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/36/10lnekvp.pdf

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (2009), «Metodychni rekomendacii' z buhgalters'kogo obliku nematerial'nyh aktyviv», nakaz, vid 16 lystopada, N 1327, Buhgalters'kyj oblik i audit (2017), No. 69, pp. 17–28.

Verhovna Rada Ukrai'ny (2012), «Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 38 «Nematerial'ni aktyvy», stanom na 1 sichnja, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_050

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (2012), «Mizhnarodnyj standart finansovoi' zvitnosti 3 «Ob’jednannja biznesu», stanom na 1 sichnja, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_006

Verhovna Rada Ukrai'ny (2010), «Podatkovyj kodeks Ukrai'ny», vid 02 grudnja, N 2755-VI, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (1999), «Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 19 «Ob’jednannja pidpryjemstv», nakaz, vid 07 lypnja, N 163, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0499-99

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny (1999), «Polozhennja (standart) buhgalters'kogo obliku 8 «Nematerial'ni aktyvy», nakaz, vid 18 zhovtnja, N 242, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /z0750-99

Verhovna Rada Ukrai'ny (1999), «Pro buhgalters'kyj oblik ta finansovu zvitnist' v Ukrai'ni», zakon, vid 16 lypnja, N 996, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Verhovna Rada Ukrai'ny (1993), «Pro ohoronu prav na znaky dlja tovariv ta poslug», zakon Ukrai'ny, vid 23 grudnja, N 3689-XII, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3689-12

Verhovna Rada Ukrai'ny (2003), «Cyvil'nyj kodeks Ukrai'ny», vid 16 sichnja, N 435-IV, available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Бабенко В.А. Торговельна марка: еволюція, історія, сучасність / В.А. Бабенко // Історія торгівлі, податків та мита. – 2014. – № 1. – С. 91–97 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/itpm_2014_1_15.
 2. Бегун С.І. Поняття «торговельна марка» та ведення його обліку / С.І. Бегун, К.М. Берегович // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. – 2014. – Вип. 11 (2). – С. 34–40 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2014_11(2)__7.
 3. Головко Т.В. Проблемні питання визнання та обліку торговельної марки / Т.В. Головко, Л.М. Гавриловська // Фінанси, облік і аудит. – Київ. – 2013. – Вип. 1 (21). – С. 239–244 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Foa_2013_1_30.
 4. Карпова В. Власна торгова марка: облік від створення до продажу / В.Карпова // Все про бухгалтерський облік. – 2017. – Вип. 64. – С. 10–11.
 5. Стратегія ефективного брендингу : монографія / О.В. Кендюхов, С.М. Димитрова, Л.А. Радкевіч, О.В. Кужилєва. – Донецьк : Вид-во «Вебер», 2009. – 280 с.
 6. Легенчук С.Ф. Теорія і методологія бухгалтерського обліку в умовах постіндустріальної економіки : монографія / С.Ф. Легенчук ; Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 652 с.
 7. Ляшенко Н.Є. Сутність і склад нематеріального компоненту вартості підприємства / Н.Є. Ляшенко // Управління проектами та розвиток виробництва : зб-к наук. пр. – Луганськ : вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. – № 4 (36). – С. 96–104 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/36/10lnekvp.pdf.
 8. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів : наказ Міністерства фінансів України : від 16.11.2009 р. : № 1327 // Бухгалтерський облік і аудит. – 2017. – № 69. – С. 17–28.
 9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 «Нематеріальні активи» : станом на 01.01.2012 р. / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_050.
 10. Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 «Об’єднання бізнесу» : станом на 01.01.2012 р. / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_006.
 11. Податковий кодекс України : від 02.12.2010 р. : № 2755-VI / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
 12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об’єднання підприємств» : наказ Міністерства фінансів України : від 07.07.1999 р. : № 163 / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/z0499-99.
 13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» : наказ Міністерства фінансів України від 18.10.1999 р. № 242 / Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show /z0750-99.
 14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон України : від 16.07.1999 р. : № 996 / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
 15. Про охорону прав на знаки для товарів та послуг : закон України : від 23.12.1993 р. : № 3689-XII / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3689-12.
 16. Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. : № 435-IV / Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.