DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-3(38)-99-103

Класифікація ризиків у процесі здійснення фінансового планування

Алла Василівна Оверчук

Анотація


Досліджено сутність поняття ризик в процесі здійснення фінансового планування. Проведено класифікацію ризиків. Подана достатньо повна і всебічна система класифікації ризиків в процесі здійснення фінансового планування. Досліджено та наведено фактори, які безпосередньо впливають на величину ризиків супроводжуючих процес фінансового планування. До кожного виду ризику визначено повний набір відокремлених незалежних ознак. При цьому встановлено, що частина ознак залежить тільки від виду ризику, а інша визначається характером ризикової ситуації. Обґрунтовано наявність невизначеності, характерної для динамічного й нестаціонарного зовнішнього середовища, і ризиків різної природи й сили впливу на ефективність фінансового планування, призводить до необхідності розробки й упровадження на підприємстві ефективної системи фінансового планування.


Ключові слова


сутність; фінансове планування; ризик; фінансовий ризик; зовнішнє та внутрішнє середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


An'shin, V.M. (2000), Investicionnyj analiz, Delo, Moskva, 280 p.

Balabanov, I.T. (2006), Risk-menedzhment, Volters Kluver, Moskva, 586 p.

Balabanov, I.T. (1999), Osnovy finansovogo menedzhmenta, 2nd ed., dop. i pererab., Finansy i statistika, Moskva, 512 p.

Blank, I.A. (2001), Osnovy investicionnogo menedzhmenta, in 2 parts, Jel'ga-N, Nika- Centr, Kiev, 536 p.

Vitlins'kyj, V.V. and Velykoivanenko, G.I. (2004), Ryzykologija v ekonomici ta pidpryjemnyctvi, monografija, KNEU, Kyi'v, 480 p.

Illjustrirovannyj tolkovyj slovar' inostrannyh slov (2010), Jeksmo, Moskva, 396 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ : учебн. пособие / В.М. Альшин. – М. : Дело, 2000. – 280 с.
  2. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент / И.Т. Балабанов. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – 586 с.
  3. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента : учебн. пособие / И.Т. Балабанов. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 512 с.
  4. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента : в 2-х т. / И.А. Бланк. – К. : Эльга-Н : Ника- Центр, 2001. – 536 с.
  5. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К. : КНЕУ, 2004. – 480 с.
  6. Иллюстрированный толковый словарь иностранных слов. – М. : Эксмо, 2010. – 396 с.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.