DOI: https://doi.org/10.26642/pbo-2017-3(38)-61-70

Розвиток облікової оцінки специфічних активів

Ірина Вікторівна Жиглей, Ірина Анатоліївна Юхименко-Назарук

Анотація


Розглянуто сучасні проблеми розвитку облікової оцінки, в т.ч. для ведення бізнесу в умовах гібридної війни. Обґрунтовано необхідність розвитку облікової оцінки в контексті положень неоінституційної теорії на основі виділення ряду причин. Виявлено причини погіршення репутації бухгалтерського обліку як окремого соціально-економічного інституту в контекст розвитку методики обліку специфічних активів. Проаналізовано систему нормативного регулювання облікової оцінки необоротних активів підприємства у випадках зменшення їх корисності. Розроблено порядок визначення та бухгалтерське відображення процесу зменшення корисності активів за МСФЗ 36 «Зменшення корисності активів». Розкрито особливості сумісного використання поняття «вартість при використанні» та «справедлива вартість» в системі бухгалтерського обліку. Розроблено порядок визначення вартості відшкодування в залежності від ступеня специфічності активів. Обґрунтовано необхідність уточнення ознак, які вказують на можливість зменшення корисності специфічних активів (припинення дії або розірвання договору щодо використання специфічного активу).

Ключові слова


облікова оцінка; специфічні активи; зменшення корисності активів; гібридна війна

Повний текст:

PDF

Посилання


Bljek, Je. (ed.) (2009), Voprosy stoimosti. Ovladejte novejshimi priemami upravlenija, investirovanija i regulirovanija, osnovannymi na stoimosti kompanii, ZAO Olympus Business, Moskva, 400 p.

Gubajdullina, A.R. (2014), Professional'noe suzhdenie buhgaltera kak instrument formirovanija buhgalterskoj (finansovoj) otchetnosti, diss. of k.je.n., spec. 08.00.12 «Buhgalterskij uchet, statistika», Kazan', 245 p.

Druzhilovskaja, Je.S. (2013), Ocenka nefinansovyh aktivov v rossijskom buhgalterskom uchete, Abstract of diss. of k.je.n., spec. 08.00.12 «Buhgalterskij uchet, statistika», Nizhnij Novgorod, 22 p.

«Konceptual'na osnova finansovoi' zvitnosti», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009

Lytvynec', Ju.I. (2016), «Zmenshennja korysnosti aktyviv: metodyka rozrahunku ta dokumental'ne oformlennja», Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu, Serija Ekonomika i menedzhment, Vol. 15, pp. 141–144.

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny, Mizhnarodnyj standart buhgalters'kogo obliku 36 (MSBO 36) «Zmenshennja korysnosti aktyviv», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_047

Ministerstvo finansiv Ukrai'ny, Polozhennja (standartu) buhgalters'kogo obliku 28 «Zmenshennja korysnosti aktyviv», available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05

Rura, O.V. (2013), «Metodologicheskie problemy uchjota obescenivanija osnovnyh sredstv», Mechanism of Economic Regulation, No. 2, pp. 79–87.

Sokolov, V.Ja. (2006), «Ocenka po spravedlivoj stoimosti», Buhgalterskij uchet, No. 1, pp. 50–54.

Jacuns'ka, O.S. (2016), «Procedura zmenshennja korysnosti osnovnyh zasobiv: organizacijno-metodychni aspekty», Biznes-Inform, No. 8, pp. 130–140.

Amiraslani, H., Iatridis, G.E. and Pope, P.F. (2012), Accounting for asset impairment: a test for IFRS compliance across Europe, a research report, Cass Business School, London, 63 p.

Bignon, V., Biondi, Yu. and Ragot, X., An Economic Analysis of Fair Value. Accounting as a Vector of Crisis, available at: http://ssrn.com/abstract=1474

Gadd, J.L. (1989), «Defining Value in Use», Valuation, Vol. 34, No. 2, in June, pр. 13–19.

Jones, M. and Slack, R.E. (2008), The future of financial reporting 2008: measurement and stakeholders. Discussion Paper, Association of Certified Chartered Accountants, London, 24 p.

ESMA (2017), Report Enforcement and Regulatory Activities of Accounting Enforcers in 2016, 36 p.

Shortridge, R.T. and Smith, P.A. (2009), «Understanding the changes in accounting thought», Research in accounting regulation, Vol. 21, pр. 11–18.

Wolk, H.I., Dodd, J.L. and Rozycki, J.J. (2008), Accounting theory: conceptual issues in a political and economic environment, SAGE, 678 p.

Zyla, M.L. (2009), Fair value measurements: practical guidance and implementation, John Wiley & Sons, 384 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Вопросы стоимости. Овладейте новейшими приемами управления, инвестирования и регулирования, основанными на стоимости компании / под ред. Э.Блэка. – М. : ЗАО Olympus Business, 2009. – 400 с.
 2. Губайдуллина А.Р. Профессиональное суждение бухгалтера как инструмент формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности : дис. … к.э.н. : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / А.Р. Губайдуллина. – Казань, 2014. – 245 с.
 3. Дружиловская Э.С. Оценка нефинансовых активов в российском бухгалтерском учете : автореф. дис. … к.э.н. : спец. 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика» / Э.С. Дружиловская. – Нижний Новгород, 2013. – 22 с.
 4. Концептуальна основа фінансової звітності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009.
 5. Литвинець Ю.І. Зменшення корисності активів: методика розрахунку та документальне оформлення / Ю.І. Литвинець // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. – 2016. – Вип. 15. – С. 141–144.
 6. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 36 (МСБО 36) «Зменшення корисності активів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_047.
 7. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05.
 8. Рура О.В. Методологические проблемы учёта обесценивания основных средств / О.В. Рура // Mechanism of Economic Regulation. – 2013. – No. 2. – Рр. 79–87.
 9. Соколов В.Я. Оценка по справедливой стоимости / В.Я. Соколов // Бухгалтерский учет. – 2006. – № 1. – С. 50–54.
 10. Яцунська О.С. Процедура зменшення корисності основних засобів: організаційно-методичні аспекти / О.С. Яцунська // Бізнес-Інформ. – 2016. – № 8. – С. 130–140.
 11. Amiraslani H. Accounting for asset impairment: a test for IFRS compliance across Europe : a research report / H.Amiraslani, G.E. Iatridis, P.F. Pope. – London : Cass Business School, 2012. – 63 p.
 12. Bignon V. An Economic Analysis of Fair Value. Accounting as a Vector of Crisis / V.Bignon, Yu.Biondi, X.Ragot [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ssrn.com/abstract=1474.
 13. Gadd J.L. Defining Value in Use / J.L. Gadd // Valuation. – 1989. – Vol. 34, No. 2 (June). – Pр. 13–19.
 14. Jones M. The future of financial reporting 2008 : measurement and stakeholders. Discussion Paper / M.Jones, R.E. Slack. – London : Association of Certified Chartered Accountants, 2008. – 24 p.
 15. Report Enforcement and Regulatory Activities of Accounting Enforcers in 2016. – ESMA, 2017. – 36 p.
 16. Shortridge R.T. Understanding the changes in accounting thought / R.T. Shortridge, P.A. Smith // Research in accounting regulation. – 2009. – Vol. 21. – Pр. 11–18.
 17. Wolk H.I. Accounting theory: conceptual issues in a political and economic environment / H.I. Wolk, J.L. Dodd, J.J. Rozycki. – SAGE, 2008. – 678 p.
 18. Zyla M.L. Fair value measurements: practical guidance and implementation / M.L. Zyla. – John Wiley & Sons, 2009. – 384 p.
Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із Зазначенням Авторства - Некомерційна 4.0 Міжнародна.